Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
12. Sınıf Yazılı Soruları

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Yazılı sınavlar başladı. Bu yazımızda 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019‘a sizler için hazırladık.

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1-) İslam dininde yer alan ahlakî esasları hayata geçirmeyi amaçlayan, Peygamber Efendimizin sünnetine dayalı bir hayat tarzını yaşam biçimi haline getirmeyi ilke edinen ilim dalına ne ad verilir?
a) Tarih
b) Fıkıh
c) Tefsir
d) Tasavvuf
e) Biyografi

 • Cevap: D

2-) Aşağıdakilerden hangisi tasavvufî düşüncenin amaçlarından değildir?
a) Şöhretli ve gösterişli yaşam şartlarını yakalayabilmek için çalışmak
b) Peygamber Efendimizin mütevazi hayat tarzını benimsemek
c) Kalbi Allah sevgisiyle doldurmak
d) Nefsi kötü duygu ve düşüncelerden arındırmak
e) Dünyaya ve dünya malına önem vermemek

 • Cevap: A

3-) Tasavvufî hayat tarzını benimsemiş ve yaşam tarzı haline getirmiş kişiye ne ad verilir?
a) Müfessir
b) Mutasavvıf
c) Muhaddis
d) Muhterem
e) Muallim

 • Cevap: B

4-) Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumlardan değildir?
a)Yesevilik
b) Nakşibendilik
c) Hanefilik
d) Mevlevilik
e) Kadirilik

 • Cevap: C

5-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi, birlikte yaşama ve hoşgörü kültürü ile ilgili değildir?
a) “Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize küsmeyin, kin beslemeyin ve sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeş olun.” (Hadis-i Şerif)
b) “Dinde zorlama yoktur.” (Bakara suresi, 256. ayet)
c) “Gel, gel, gel. Ne olursan ol, yine gel.” (Mevlana)
d) “Temizlik, imanın yarısıdır.” (Hadis-i Şerif)
e) “Sizin dininiz size, benim dinim banadır.” (Kafirun)

 • Cevap: D

6-) Dinimize göre, günahlardan kurtulma ve bağışlanma yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kur’an okuma
b) Dua
c) Tövbe
d) İbadet
e) Namaz

 • Cevap: C

7) Mesnevi adlı eser aşağıdaki mutasavvıflardan hangisine aittir?
a) Hacı Bektaş Veli
b) Mevlâna
c) Cabbar Kulu
d) Yunus Emre
e) Hacı Bayram Veli

 • Cevap: B

8-) Alevi Bektaşi inancında “matem ayı” olarak kabul edilen, 12 gün oruç tutulan ay hangisidir?
a) Rebiulevvel
b) Ramazan
c) Recep
d) Şevval
e) Muharrem

 • Cevap: E

9-) Kur’an, sünnet ve icma ile hükmü açıkça ortaya konulmamış, dinî bir meselenin hükmüne ulaşmak için alimlerin elinden gelen çabayı sarf etmesidir. Tanımı yapılan kavram hangisidir?
a) Farz
b) Mübah
c) İctihad
d) İcma
e) Mekruh

 • Cevap: C

10) “Eline, beline, diline hâkim ol.” anlayışına aşağıdaki tasavvufi yorumlardan hangisinde daha çok önem verilir?
a) Alevilik-Bektaşilik
b) Nusayrilik
c) Mevlevilik
d) Yesevilik
e) Nakşibendilik

 • Cevap: A

11-) Abdülkadir Geylani’nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolünün adı nedir?
a) Mevlevilik
b) Kadirilik
c) Nakşibendilik
d) Şafilik
e) Yesevilik

 • Cevap: B

12-) Mevlevîlik’te ney ve nısfiye gibi müzik aletleri eşliğinde elleri iki yana açıp dönerek yapılan zikir, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
a) Sohbet
b) Sema
c) Tören
d) Meşk
e) Semah

 • Cevap: B

13-) Alevi-Bektaşi ekolünde dede, pir veya mürşit denilen manevi liderler yönetiminde ve belli kurallar çerçevesinde yapılan dini törene ne ad verilir?
a) Sema
b) Zikir
c) Semah
d) Cem
e) Gülbenk

 • Cevap: D

14-) Tasavvuf tarihi kitaplarında, tasavvufi düşünce genel olarak kaç guruba ayrılır?
a) 4 gruba; Züht Dönemi, Tasavvuf Dönemi, Hakikat Dönemi ve Tarikat Dönemi.
b) 3 gruba; Züht Dönemi, Tasavvuf Dönemi ve Tarikat Dönemi.
c) 2 gruba; Züht Dönemi, Tasavvuf Dönemi
d) 1 gruba; Tasavvuf Dönemi
e) Hiçbiri

 • Cevap: B

15-) Muhammed Bahauddin Nakşibend’in görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolünün adı nedir?
a) Kadirilik
b) Mevlevilik
c) Nakşibendilik
d) Şafilik
e) Yesevilik

 • Cevap: C

16) Yapılması dinen hoş karşılanmayan fakat kesin ve açık delillerle de yasaklanmayan davranışlardır. Tanımı yapılan kavram hangisidir?
A) Farz
B) Mübah
C) Vacip
D) Mekruh
E) Sünnet

 • Cevap: D

17-) Sünnet imiş, kâfir de olsa, verme zarar Gönlü katı, gönül inciticiden Allah şikâyetçi (Ahmed Yesevi)
İncinsen de, incitme! (Hacı Bektaş Veli)
Bu dizelerin verdiği mesaja göre Alevilik- Bektaşilikte en önemli prensibin hangisi olduğu söylenebilir?
A) Adalet
B) İbadet
C) İman
D) İnsan sevgisi
E) Komşuluk

 • Cevap: D

18-) • “Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinizle dostluğunuzu kesmeyiniz. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz.”
• “Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir.”
• “Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler…”
Bu hadislerde ortak olarak vurgulanan husus hangisidir?
a) Nefsin arındırılması
b) Merhametin önemi
c) Toplumsal adalet
d) Adaleti sağlama
e) Bir arada yaşama

 • Cevap: E

19-) Musahiplik ceminin yapılışı İslam tarihinde yaşanmış aşağıdaki olaylardan hangisine benzetilir?
a) Kerbela olayı
b) İlk halifenin seçimi
c) Uhud savaşı
d) Hendek savaşı
e) Ensar-Muhacir kardeşliği

 • Cevap: E

20-) Alevîlik-Bektaşîlikte hem bireysel olarak hem de topluca okunan duaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gülbank
B) Düvaz imam
C) Nefes
D) Tevhit
E) Mersiye

 • Cevap: A

Hazırlamış olduğumuz “12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019“a emojilerle tepki vermeye ne dersiniz :)

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
4
clap
1
angry
0
happy
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!