Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
Evvel Video
Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama TestleriE-Kurs

12. Sınıfların Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 28 Soruları ve Cevapları Çöz

Evvel YouTube

12. Sınıfların Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 28 Soruları ve Cevapları Çöz

Bizim gibi toplumlarda her anne ve babanın hayattan beklentileri ortaktır. Hiçbir zaman bu beklenti, para veya başka bir şey olmamıştır. Bütün ebeveynler çocuklarına güzel bir gelecek sunabilmek için yaşarlar. Onları büyütmek, eğitmek, hayata hazırlamak en kutsal görevleridir. Çocukların mutluluğuna şahit olmak bir ebeveynin görmek istediği tek şeydir. Onu en çok gururlandıran çocuğunun başarısıdır ve bu başarı çocuktan çok ebeveyni mutlu eder.

1. Bu parçaya göre ebeveynler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bazı toplumlarda benzerlik gösterdikleri

B) Çabalarının, davranışlarının çocuklarına iyi bir gelecek sağlamaya yönelik olduğu

C) Çocuklarını hayata hazırlamaya çalıştıkları

D) Çocukları için her türlü özveride bulundukları

E) Çocuklarının başarılarının onlar için mutluluk kaynağı olduğu

 

Fosil yakıtlar olan petrol, kömür, doğal gaz; çekirdek yakıtlar olan uranyum, toryum, lityum tükenir enerji kaynaklarını oluşturmaktadır. Yüzyıllardır kullanılan ve yararının yanında zararları da olan bu tükenir yakıtların alternatifi, temiz ve tükenmez enerji kaynaklarıdır. Bu enerji kaynakları ise güneş, biyokütle, rüzgâr, deniz dalgaları, okyanus sıcaklık farkları, yağışların oluşturduğu suların gücü gibi kaynaklardır. Bu temiz ve tükenmez kaynaklar, uygun teknolojilerin geliştirilmesi durumunda on milyardan fazla insana yetecek güce sahiptir.

2. Bu parçadan hareketle enerji kaynaklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tükenir enerji kaynaklarının, enerji ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığı

B) Tükenir kaynakların aynı zamanda zararlarının da olduğu

C) Tükenir kaynaklara alternatif daha temiz kaynakların olduğu

D) Tükenmez kaynaklardan yararlanmak için uygun teknolojiye ihtiyaç duyulduğu

E) Sınırlılığı bakımından iki gruba ayrıldığı

 

Yarına dair yok hiçbir beklentim

Kimsesizliğim büyür kalabalıkta bile

Hiç boy vermedi mutluluk söylentim

Günüm, dünümden daha da artan çile

Yapmasaydım dediğim sayısız özentim

Kekremsi bir tat veriyor sürekli dile

3. Bu dizelerin şairiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Karamsar

B) Umutsuz

C) Pişman

D) Alıngan

E) Yalnız

 

Çoğu, Aşı Koyu ve civarında bulunan su altı mağaraları, genellikle kısa galerilerden oluşuyor. Buralardaki en uzun mağara galerisi ancak 100 metre. Bu şekilde kısa galerilerden oluşan mağaralara ‘‘kovuk’’ deniyor. Aşı Koyu’nun bulunduğu yer olan Sarıgerme ve çevresindeki kovuklar, şüphesiz Türkiye denizlerinin en ilginç dalış noktaları arasında. Hatta kovuk dalışı yapılacaksa Sarıgerme, listenin başında yer alır.

4. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Aşı Koyu’nun nerede bulunduğuna

B) Kovuk dalışlarının çok ilginç yönleri olduğuna

C) Aşı Koyu civarındaki su altı mağaralarının fiziki özelliklerine

D) Türkiye’de kovuk dalışlarının en ilginç yerinin Sarıgerme olduğuna

E) “Kovuk” adının küçük ölçekli su altı mağaralarına verildiğine

 

Kendi içinde iyiden iyiye uzmanlaşmaya dönüşen çağdaş edebiyat için teorik (kuramsal) çalışma eksikliğimizi artık görmezlikten gelemeyiz. İnceleme, eleştirme alanımız bomboş, kısır. Sanatçılarımız özgünlüklerini, başarılarını değerlendirecek, kendilerini edebiyatın karmaşık derinliklerinden çıkaracak eleştirmenler bekliyorlar. “Edebiyatımızda roman yok, şiir çıkmazda, öykü kendine ait özelliklerini kaybetti.” gibi beylik cümlelerle edebiyat eleştirisi yapılmasının devri bitti. Eleştirmenin, incelemecinin edebiyatın karanlık dehlizlerine kadar inip bu dehlizlerde yolunu kaybedenlere de yol göstermesi gerekiyor.

5. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Edebiyatımızın teorik çalışmalarının yetersiz olduğuna

B) Eleştiri ve inceleme alanında yeterli eser verilmediğine

C) Çağdaş edebiyatımızın oluşumu için zamana ihtiyaç olduğuna

D) Yazar ve şairlerin kendilerine yön verecek eleştirmenlere ihtiyaç duyduğuna

E) Basmakalıp sözlerle edebiyat eleştirisi yapılamayacağına

 

Zamanımızda tedirginlik duyduğum, yakınmak istediğim konular var. Yazılarımda yakın geçmişten söz etmem de bu tedirginliğin sonucudur. Çünkü artık nitelikten çok nicelik egemen görünüyor ortalıkta. Edebiyattan çok edebiyatın sosyolojisiyle uğraşılıyor. Edebiyat ve sanat dergilerinin yerini edebiyat ve sanat gazeteleri almış. Ortalık bilgi özetlerinden, edebiyat haberlerinden geçilmiyor. Yedi yüz sayfalık bir edebiyat yıllığı hemen hemen baştan sona edebiyat ve edebiyatçı haberleriyle yüklü. Yetenek ve yeterlilik sınavı vermiş bazı eleştirmenlerimiz, çelimsiz kitap tanıtma yazıları, edebiyat haberleri üretir olmuş.

6. Bu parçanın yazarı aşağıdakilerin hangisinden yakınmamaktadır?

A) Edebiyatta kaliteden çok, niceliğe önem verilmesinden

B) Edebiyat dergilerinin özelliğini yitirmesinden

C) Edebiyat yıllıklarının işlevinden uzaklaşmasından

D) Eleştirmenlerin ciddi eleştiri yazıları yazmamasından

E) Edebiyatın toplumsal(sosyolojik) etkilerinin göz ardı edilmesinden

 

Ben gizli bir asiliğe sahibim. Yazar olmamdaki en büyük ruhsal etki, kendimi hiçbir şeye mecbur hissetmememdi. Mecburiyet denen hâlin her türlüsünden kurtulmak için, ömrümün büyük bir kısmını verdim. Şimdi artık orta yaşlardayım, ailemin bana ihtiyacı olduğu anlar dışında, kendimi hiçbir şey yapmaya mecbur hissetmiyorum. Birkaç yıldır köy hayatına sığınmış durumdayım, ıssız bir dağ başında sobayla ısınan küçük bir evde oturup romanlarımı yazıyorum. Müziğimi dinliyorum.

7. Bu parçada kendinden bu şekilde söz eden bir yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yazarlığa yönelmesinin asi bir mizaca sahip olmasından kaynaklandığına

B) Ömrünün büyük bir kısmını olumsuzluklarla mücadeleyle geçirdiğine

C) Zorunluluk durumlarından kurtulmak için uzun bir uğraş verdiğine

D) Kendini ailesi dışında hiçbir şeye sorumlu hissetmediğine

E) Bir köy evine çekilip roman yazmakla meşgul olduğuna

 

Girintili çıkıntılı sahil boyunca uzanan Budva, Karadağ’ın en büyük tatil merkeziydi. Denize uzak diğer kentlerdekinin aksine Budva’nın bütün sokakları ve caddeleri kalabalıktı. Diğer kentlerden gelenler ve turistlerle dolup taşıyordu. Halk plajının hemen arkasında bulunan oldukça geniş Slovensa Obala Caddesi’nde bile yürürken zorlanıyordum. Bu caddenin başlangıcı sayılan yerde bulunan, Budva’nın en eski ve surlarla çevrili bölgesi Stari Grad, yani Eski Kent bile kalabalıktı.

8. Bu parçada Budva kentiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Sahil şerindindeki en önemli tatil şehri olduğuna

B) Karadağ’ın denizden uzak kentlerine göre daha kalabalık olduğuna

C) Kalabalığın turistler ve diğer kentlerden gelenlerden kaynaklandığına

D) Kentin en eski bölgesinin surlarla çevrili olduğuna

E) Ekonomisinin tamamen turizme dayandığına

Test 28  1.D   2. A   3. D   4. B   5. C   6. E   7. B   8. E

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0