Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

2017 – 2018 Eğitim Öğretim senesiyle birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Dr. Salih KARADAĞ, Prof. Dr. Mustafa BALCI, Erten ABDİK, Abdullah DEMİRALP tarafından kaleme alındığını görüyoruz.

4. Sınıf Matematik Yakın Çağ Yayınları Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı 

  • Cevap:

1. 15 000’den başlayıp geriye doğru biner biner sayarken kaçıncı adımda 12 000 sayısını söyleriz?
CEVAP:
Biner sayma işleminde her basamakta sayı bin geri gidecektir.
Başlangıçtaki sayı, 15 000 ise; 1. adım 14 000, 2. adım 13 000, 3. adım 12 000 olacaktır. Cevap 3. adımdır.
—-
2. Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamlarla yazınız.
a. Dokuz bin doksan dört  –> 9094
b. Seksen üç bin otuz sekiz –> 83 038
c. Yüz sekiz bin seksen –> 108 080
—-
3. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.
a. 19 019 –> On dokuz bin on dokuz
b. 290 020 –> Iki yüz doksan bin yirmi
c. 392 039 –> Üç yüz doksan iki bin otuz dokuz
—-
4. 29 092 sayısının çözümlenmiş biçimini yazınız.
CEVAP:
20 000 + 9 000 + 90 + 2 = 29 092
2 on binlik + 9 binlik + 9 onluk + 2 birlik = 29 092
—-
5. 47 065, 47 650, 40 765 ve 46 705 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
CEVAP:
Tüm sayılar 5 basamaklı sayılardır. Tüm sayıların on binler basamağına baktığımızda her birinin on binler basamağında “4” rakamı olduğunu görebiliriz. Bu açıdan şimdilik hepsi aynıdır. Binler basamağına baktığımızda, “7” rakamı olanları en büyük sayılar, “6” rakamı bulunan sayı için ortada, “0” rakamı bulunan için de en küçük sayı bölümü ayrılır. Binler basamağında “7” rakamı bulunan sayıları da yüzler basamağına baktığımızda birbirinden ayırabililiriz. Bu şekilde sıralama;
47 650 > 47 065 > 46 705 > 40 765 şeklinde olacaktır.
—-
6. < 2000 ifadesinde kutu içine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
CEVAP:
2000 sayısından küçük olan en büyük doğal sayı bizden istenmiştir. Bunun için 2000 sayısından 1 çıkarmamız işlem için yeterli olacaktır.
1999 < 2000
—-
7. Farklı rakamlarla yazılabilen dört basamaklı;
a. En büyük doğal sayı kaçtır? –> 9876
b. En küçük doğal sayı kaçtır? –> 1023
—-
8. 2, 7, 9, 5 ve 8 rakamları birer kez kullanılarak oluşturulabilen beş basamaklı en küçük doğal sayıyı yazınız.
CEVAP:
Soruda kullanılmak üzere 6 rakam verilmiştir. Bu rakamlardan iki tanesi aynı olduğundan birini kullanabiliriz. Bu açıdan rakamları on binler basamağından başlayarak küçükten büyüğe doğru yerleştirdiğimizde ulaşacağımız sayı en küçük 5 basamaklı doğal sayı olacaktır. –> 25 789
—-
9.  Standart bir açı ölçme birimine neden ihtiyaç vardır? Kısa bir paragraf yazarak belirtiniz.
CEVAP:
Açıları günümüzde yapı, sanayi, sanat olmak üzere bir çok farklı alanda kullanmaktayız. Bu açıdan farklı insanların ürettikleri ürünlerin bir standarda bağlı olması gerekmektedir. Aksi takdirde farklı kişiler tarafından yapılmış üretimler birbirine uymayacak ve problemler çıkaracaktır. Bu sebeple standart bir açı ölçme birimine gerek duyulmuştur. Günümüzde büyük çoğunlukla “°” bu ölçü için kullanılmaktadır.
—-
10. Ölçüleri 60°, 80° ve 90° olan açılar çiziniz.
CEVAP:
Açı çizimini açıölçer yardımı ile yaparız. Cetvel yardımı ile biri açıölçer merkezinde olan iki nokta belirler ve birleştiririz. Açıölçeri kaldırmadan istediğimiz açı derecesine bir işaret koyarız. Son olarak merkezdeki nokta ile dereceye konan noktayı birleştirdiğimizde açıyı elde etmiş oluruz.
—-
11. Aşağıdaki açıları isimlendiriniz ve sembolle gösteriniz.
CEVAP:
Soldan başlayarak;
B açısı, (ABC)
L açısı, (KLM)
R açısı, (PRS) şeklinde olacaktır.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

İlgili Yazılar

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close