Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları

5. Sınıf Meb Yayınları Tarihe Yolculuk

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Ülkem, Kültürüm ve Tarihim Sayfa 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 Tarihe Yolculuk Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Tarihe Yolculuk

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı

Yukarıdaki fotoğrafı inceleyiniz. Fotoğraftaki araba ile günümüz otomobilleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

 • Cevap:

Ortak Özellikler: Sürücü olması, Tekerleği Olması, İnsanların işlerini kolaylaştırmaları

Farklı Özellikler: Eski arabalar atlarla giderken yeni arabalarda motorlar vardır. Yeni arabalar benzin mazot veya elektrikle çalışmaktadır. Yeni arabalar eski arabalara göre daha konforlu ve güvenlidir.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı

Mezopotamya’ya gelip yerleşen insanlar burada birçok devlet kurdular. Sümerler, Asurlar, Babiller bu devletlerden bazılarıdır (Görsel 2.2). Peki, bu bilgiyi nasıl mı öğrendik? Tabii ki yazı sayesinde. Yazının bulunması insanlık için o kadar önemli ki tarihin başlangıcı kabul edilmiştir. Bu önemli buluş Mezopotamya medeniyetlerinden biri olan Sümerlere aittir. MÖ 3200’lerde Sümerler çubukla yumuşak kilden hazırlanmış tabletler üzerine yazıyorlardı (Görsel 2.3). Daha sonra bu tabletleri güneşte kurutuyorlardı. Bu yazıdaki harfler çiviye benzediği için çivi yazısı olarak adlandırılmıştır (Görsel 2.4-2.5).

Sizce yazı bulunmasaydı yaşamımız nasıl olurdu?

 • Cevap: Yazı olmasaydı medeniyet bu kadar hızlı ilerleyemezdi. Çünkü yazı sayesinde insanlar bilgiyi kaydetmişler insanlığı ve uygarlığı yeni keşif ve icatlarla çok daha ileri bir seviyeye getirmişlerdir.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı

ÜLKEM, KÜLTÜRÜM VE TARİHİM

Sümerler ziggurat denilen büyük tapınaklar inşa etmişlerdi (Görsel 2.7). Bu yapılar piramide benziyordu. Asansörün icadına daha binlerce yıl olduğu için Sümerler yapının üst katlarına merdivenle çıkıyorlardı. Zigguratlar hem okul hem gözlemevi hem de tarım ürünlerinin saklandığı depolardı. Sümerli öğrenciler sizin gibi hafif defterlere sahip değildi. Sabah hazırladıkları o ağır kil tabletleri ziggurata götürmek durumundaydılar. Sümerler bu yüksek yapıda Ay’ı, gezegenleri ve yıldızları gözlemliyorlardı. Bu gözlemleri sonucu ay yılı esasına dayalı takvimi buldular.

Sümerler döneminde mi günümüzde mi yaşamak istersiniz? Neden?

 • Cevap: Elbette günümüzde yaşamak isterdim. Çünkü günümüzde yaşamak daha konforlu ve daha ileri bir medeniyet seviyesine gelmiş bulunmaktayız.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı

Sümerler Mezopotamya’da kurulan devletleri etkiledi. Bu devletlerden biri de Babillerdi. Babiller, başkentleri olan ve üstte kapılarından birini gördüğünüz Babil şehrini dünyanın en muhteşem şehirlerinden biri hâline getirdiler (Görsel 2.8). Teraslarından suların aktığı asma bahçeler yaptılar.

Babil kralının eşi çocukluğunda yaşadığı yeşil tepeleri çok özlüyordu. Ancak Babil şehrinde yeşil yok denecek kadar azdı. Eşinin üzüldüğünü gören Babil kralı asma bahçeler yaptırdı. Bu yapı daha sonra dünyanın yedi harikasından biri olarak ünlendi.

Babil krallarından Hammurabi kendi adını taşıyan kanunları ile ünlüdür (Görsel 2.9). Bu kanunlar oldukça ayrıntılıdır. İşte size kanun maddelerinden biri: “Bir kimse mısırlarını sulamak için kanal açarsa, ancak dikkatsizliği nedeniyle sular komşusunun tarlasını bozarsa o zaman komşusunun mısır kaybını öder.”

Yukarıdaki kanun maddesi bize Babillerin hangi özellikleri ile ilgili bilgi vermektedir? Söyleyiniz.

 • Cevap: Babillilerin tarımla uğraştıklarını, tarımın onların hayatında önemli bir yeri olduğunu gösterir. Ayrıca Babilliler için kanunların önemi ve kanunların hayatı nasıl düzenlediğini göstermektedir.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

Aşağıdaki duvar panosunu inceleyerek yanında yer alan soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Mezopotamya’daki ekonomik faaliyetlerle ilgili hangi bilgilere ulaşabiliriz?

 • Cevap: Hayvancılık ve dokumanın hayatlarında önemli bir yer tuttuğunu söylemek mümkündür. Bunun yanında görüleceği üzere ortaklaşa yapılan üretim faaliyetleri vardır.

2. Üst sırada oturanlar kimler olabilir? Sizce bu kişiler neden üst sıradadır?

 • Cevap: Üst sırada oturanlar devleti yöneten kral kraliçe askerler ve de din adamları olabilir. Onların toplumun seçkin kesimi olduğu düşünülmektedir.

3. Üst sırada sağdan ikinci kişi elinde ne taşıyor olabilir?

 • Cevap: Müzik yapma amacıyla elinde lir taşımaktadır.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

Urartu kralları yaptırdıkları eserleri dikili taşlara yazdırarak halka duyurmuşlardır. Aşağıdaki yazıtı okuyarak altında yer alan soruların cevaplarını defterinize yazınız.

“…Menua, Tanrı Haldi’nin gücü sayesinde bu kanalı açtı. Adı Menua Kanalı’dır. Menua der ki, kim bu yazıyı silerse, kim onu tahrip ederse, kim bunu görürse, kim başkasına ‘bu kanalı ben açtım’ derse o, Tanrı Haldi, Tanrı Teişaba, Tanrı Şivini ve bütün tanrılar tarafından mahvedilsin.”
Gülay Sert, Keşfedin Anadolu Uygarlıkları, s. 51.

1. Kanal halkın hangi ihtiyacı için yapılmış olabilir?

 • Cevap: Halkın sulama ihtiyacını karşılamak ve tarımla uğraşanların rahatça ürün almalarını sağlamak için açmış olabilir.

2. Urartular eserlerin korunmasına önem vermişler midir? Açıklayınız.

 • Cevap: Vermişlerdir. Hatta kim ki bu eserleri yıkmaya yazıları silmeye kalkarsa Tanrıların gazabına uğraması için dua bile etmişlerdir.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

Aşağıdaki haberi okuyarak haberin atanda yer alan Sıra Sizde soruların cevaplarını defterinize yazınız.

Dünyanın ilk Frig Sergisi açıldı. Sergide mobilyacılıktan, madenciliğe kadar birçok alanda ilklere imza atan görkemli bir medeniyetle karşıladı şaşacaksınız. Mozaiği ilk kez mimaride kullanan Friglerin en özgün sanat dalı ise mobilyacılık. ‘ Günümüze kadar özelliğini kaybetmeden gelebilen estetik güzelliğe sahip eserlerden biri de kiremit. Fibula, iki parça kumaşı birbirine tutturmaya yarayan bir takı ve modern çengelli iğnelerin atası. Frigler Anadolu’da fibula kullanan ilk halk topluluğu. Başkent Gordion’da çok miktarda fibula bulunur. Sergi sorumlusu Şennur Şentürk, Friglerdeki eşyayı sahiplenmeye vurgu yapıyor. “Onlar kullandıkları eşyaları korumuşlar. Günümüzde ise anısı olan eşyalar düşünmeden atılıyor, aile fotoğrafları dahi satılıyor. Oysa Frigler kepçenin bile kendi kültürünün bir yansıması olduğunun bilincindeydi.” şeklinde konuşan Şentürk, herkese sergiye beklediklerini söyledi.

1. Frigler hangi sanat dallarında eserler vermişlerdir?

 • Cevap: Mobilyacılıktan, madenciliğe kadar birçok alanda ilklere imza atan görkemli bir medeniyetle karşılaşacaksınız. Mozaiği ilk kez mimaride kullanan Friglerin en özgün sanat dalı ise mobilyacılık. Günümüze kadar özelliğini kaybetmeden gelebilen este k güzelliğe sahip eserlerden biri de kiremit. Fibula, iki parça kumaşı birbirine tutturmaya yarayan bir takı ve modern çengelli iğnelerin atası. Frigler Anadolu’da fibula kullanan ilk halk topluluğu. Başkent Gordion’da çok miktarda fibula bulunur.

2. Kültürel mirasa duyarlılık bakımından Frigler ile günümüz insanları arasında nasıl bir fark vardır?

 • Cevap: Frigler kullandıkları eşyaları korumuşlar. Günümüzde ise anısı olan eşyalar düşünmeden atılıyor, aile fotoğrafları dahi satılıyor. Oysa Frigler kepçenin bile kendi kültürünün bir yansıması olduğunun bilincindeydi.”

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

Paranın kullanılmadığı zamanları düşünelim. Acaba insanlar ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor, nasıl alışveriş yapıyorlardı? Açıklayınız.

 • Cevap: Takas usulüyle ticaret yapıyor ona göre hayatlarını devam ettirmek için gerekli malzemeyi sağlıyorlar. Mesela buğday vererek canlı hayvan alıyordur. Ya da beslediği bir hayvanı verip buğday alıyordur.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni www.kultur.gov.tr adresinden sanal turla ziyaret ederek aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Müzede hangi devletlere ait eserler sergilenmektedir?

 • Cevap:  Lidyalılar, Urartular, Frigler, Hititler den kalan eşyalar sergilenmektedir.

2. Müzede sergilenen eserlerin türleri nelerdir?

 • Cevap: Tarım, hayvancılık, madencilik, dokumacılık, mobilyacılık, takı, savaş, günlük hayat gibi alanlarda kullanılan üretilen eşyalar sergilenmektedir.

3. Bu eserlerden hangileri daha çok ilginizi çekti? Neden?

 • Cevap: Özellikle takılar ilgimi çekti. İnsanlar özellikle kadınların o dönemde bile süslenmelerine güzelliğe verdikleri önemi bir kez daha anlamış oldum.

4. Müzelerin tarihi eserlerin korunmasındaki önemi nedir?

 • Cevap: Müzeler tarihi eserleri gerektiği gibi uygun koşullarda koruyan onları yeniden gün ışığına kavuşturan önemli kültürel yapılardır. Onlar sayesinde hem eserler korunmakta hem de hak ettikleri değeri görmektedirler.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

Aşağıdaki Ankara’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde yer alan arkeolojik buluntuları inceleyiniz. Bu buluntulara bakarak Anadolu medeniyetleriyle ilgili hangi bilgilere ulaşılabileceğini defterinize yazınız.

 • Cevap: Nasıl geçindikleri, günlük hayatlarının nasıl devam ettiği, sanat eserleri, hayvancılığın onlar için olan önemi.

Aşağıdaki tarih şeridini inceleyerek altında yer alan soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Devletler içinde ilk kurulan hangisidir?

 • Cevap: SÜMERLER.

2. Varlığını en uzun süre devam ettiren ve varlığı en kısa süren devletler hangileridir?

 • Cevap: SÜMERLER, İYONYALILAR.

3. Hangi devlet günümüze daha yakın bir tarihte kurulmuştur?

 • Cevap: LİDYALILAR.

4. Anadolu medeniyetlerinden hangisi daha uzun süre yaşamıştır?

 • Cevap: SÜMERLER.

Aşağıdaki tabloda Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin insanlığa katkıları yer almaktadır. Bu katkılar olmasaydı yaşamımız nasıl olurdu? Karşılarına yazınız.

 • Cevap:

Yazı: İnsanlığın ürettiği bilgi günümüze kadar gelmezdi.

Tekerlek: Ulaşım ve savaşlar vs. böyle kolay şekilde yapılamazdı.

Baraj: enerji üretilemezdi.

Kütüphane: Bilgilerin eserlerin korunması olmazdı.

Okul: Eğitim bakımından bilgi aktarılamazdı.

Para: Ticaret böyle gelişmezdi, hatta savaşlar bile belki olmazdı.

Seramik: Kap kacak bu kadar kullanışlı olmazdı.

Kanunlar: Düzensizlik ve kaos olurdu.

Madencilik: Bugün kullanılan teknoloji için enerji ve de ham madde olmazdı.

Takvim: Zamana hükm edemezdik.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 Cevabı Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
95
love
27
clap
14
angry
8
unlike
5
sad
3
happy
2
confused

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!