Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Furkan ÖZÜDOĞRU, Mustafa Nezihi PESEN, Mustafa YILMAZ tarafından kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görsellere hassasiyet gösterilmiş ve görsel tasarım Yeliz ERBİL tarafından yapılmış.

5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı 

A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Allah’ın (c.c.) zati sıfatlarından muhalefetün li’l-havadisi açıklayınız.

 • Cevap: Muhalefetün li’l-havadis: Allah (c.c.), yarattığı hiçbir varlığa benzemez.

2. Allah’ın (c.c.) sübuti sıfatları nelerdir? Yazınız.

 • Cevap:a) Hayat; Allah daima diridir.
  b) İlim; Bilmek, Allah geçmiş ve geleceği, gizli, açık her şeyi bilir.
  c) Semi; İşitmek, Allah her şeyi işitir.
  d) Basar; Görmek, Allah her şeyi görür.
  e) İrade; Dilemek, Allah diler ve dilediğini yapar.
  f) Kudret; Gücü yetmek, Allah sonsuz kudret sahibidir, her şeye gücü yeter.
  g) Kelam; Söylemek, Allah söz sahibidir. Peygamberlerine duyurmuştur. Kur’an, Allah’ın sözüdür.
  h) Tekvin; Yaratmak, Allah yaratıcıdır. Kainattaki her şeyi yaratan O’dur.

3. Allah’a (c.c.) iman etmek, hayatımıza ne gibi güzellikler ve zenginlikler katar? Yazınız.

 • CevapAllah’a îman eden kimse ise, yalnızlıktan kurtulur; her an Onun sonsuz rahmeti, ilmi, hikmeti, koruması ve gözetimi altında olduğunu bilir. Her an Ona sığınır, Ondan yardım bekler, kolaylık görür. Hareketlerini kontrol altında tutar, daima iyiye, doğruya, mükemmele yönelir; kötülüklerden uzaklaşır.Allah’a inanan insan, her şeyin dizgininin Onun elinde, her şeyin hazinesinin Onun yanında olduğunu, her şeyin Onun emri ve izniyle halledileceğini bilir. Sadece Ona güvenir, Ona bağlanır, Ondan yardım bekler. Hiçbir varlıktan da korkmaz, hiçbir şeye boyun eğmez, minnet etmez. Böylelikle iman, maddeye kul ve köle olmaktan kurtarır. İnsana gerçek şahsiyet kazandırır.

4. Dört ilahi kitabı ve hangi peygamberlere gönderildiklerini yazınız.

 • CevapTevrat Musa (a.s.)’a:
  Zebur Davut (a.s.)’a:
  İncil İsa (a.s.)’a: 
  Kuranı Kerim Hz.Muhammed (s.a.v.)’e: gönderilmiştir.

5. İlahi kitapların özelliklerini yazınız.

 • Cevap:

Kur’anı Kerim: Kuran kelimesi sözlükte Toplamak, okumak manalarına gelir. Yüce ALLAH tarafından Cebrail(a.s.) aracılığıyla 610 yılında Hira magarasında 40 yaşında olan peygamberimize inmiştir. Indirildigi andan itibaren yazılarak ve ezberlenerek bize kadar ulaşmıştır. Bu sebeble indigi gibi bize ulaşmıştır. Kiyamete kadar da tek harfi bile degişmeden aslını muhafaza edecektir, Cünkü ALLAH´ü teala onu koruyacağını şu ayetle haber vermektedir, “Kur´anı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.(Hicr süresi-9.ayet) Kuran 23 senede yavaş yavaş inmiştir, ayetlerin bazısı Mekkede bazisi Medinede inmiştir. 87si Mekke 27si Medine de inmiştir. 114 suredir, en faziletli sure FATiHA süresidir. 6666 ayettir, en faziletli ayet Ayetel kürsi’dir. En uzun süre Bakara süresidir ( 50 sayfa). En kısa süre Kevser süresidir. Kuran 30 Cüzdür, 600 Sahifedir.

Tevrat: Kur’an’da Tevrat kelimesi on altı ayette on sekiz yerde zikredilmektedir. Tevrat’ın Beni İsrail’e indirilmiş bir kitap olduğu ifade edilmekte ancak hangi peygamber vasıtasıyla verildiği açık değildir. Kur’an’da Musa’ya verilen kitap için el-kitab” ifadesi geçmektedir. Müfessirler arasında el-kitab” lafzının, Tevrat ya da İncil mi yoksa Kur’an mı olduğu hakkında tam bir fikir birliği bulunmamaktadır. Tevrat’ın tahrif edilmesi konusunda İslam alimleri arasında çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar lafız ve/veya mana (tefsir bakımından) tahriflerin bulunması ile ilgilidir.

Zebur: İslam’da Zebur:Zebur’un Davud’a indirildiğine, sonradan değiştirildiğine inanılır.Zebur,şiir şeklinde yazılmış bir öğütler kitabıdır.

İncil: İslam’da İncil:İslam’da İncil’in Allah tarafından İsa’ya indirildiği inanılır. Daha sonra değiştirildiğine ve Kur’an’dan sonra hükmünün kalktığına inanılır.

6. Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden beş tanesini yazınız.

 • Cevap:-İslam dininin kutsal kitabıdır.

  -Hazreti Muhammed’e indirilmiştir.

  – Kur’an-ı Kerim Arapça olarak indirilmiştir. Dili Arapça’dır.

  – Kur’an-ı Kerim bir defada kitap olarak indirilmemiş olup, Kur’an-ı Kerim’in şuan ki şeklini alması ve kitap haline getirilmesi yıllarca sürmüştür. Toplam 23 yıl boyunca Kur’an-ı Kerim’in indirilmesi devam etmiştir. 13 yıllık süre Mekke’de diğer 10 yıllık süre ise Medine’dedir.

  – Kur’an-ı Kerim surelerden ve ayetlerden oluşmaktadır.

  – Kur’an-ı Kerim’i oluşturan sure sayısı 114 tanedir.

B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Hangisi Allah’ın (c.c.) zati sıfatlarından biridir?
A) İlim
B) İrade
C) Kelam
D) Kıyam bi nefsihi

 • Cevap: D
2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
happy
1
clap
1
confused
1
unlike
0
love
0
sad
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!