Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Furkan ÖZÜDOĞRU, Mustafa Nezihi PESEN, Mustafa YILMAZ tarafından kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görsellere hassasiyet gösterilmiş ve görsel tasarım Yeliz ERBİL tarafından yapılmış.

5. Sınıf Temel Dini Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı 

A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Namazın Müslüman’ın hayatındaki yerini açıklayınız.

 • Cevap: Namaz, farz olan ibadetlerden biridir. Kuranı Kerim’de farz kılınan bir ibadet olarak en çok namaz kılmaktan bahsedilmektedir. Namaz, dinin direğidir. Peygamber (a.s.), namaz için gözümün nuru demiştir. Namazın Müslümanın hayatındaki yeri hayatın merkezinde bulunmaktadır.Namaz, dinin direğidir. Bu nedenle hayatın merkezindedir. Günde beş vakit olarak farz kılınmıştır. Bir Müslüman için namaz olmazsa olmazdır. Her şeyden daha önemlidir. Belki tehir edilebilir ama asla kazaya bırakılmaz. Namazın kazaya bırakılması çok büyük günahlardandır. Allah katında en makbul olan ibadet, sürekli yapılan ibadettir. Namaz da sürekli yapılması gereken bir ibadettir. Namaz, her şeyin başı ve sonudur.

2. Ezan ve Kamet’in okunuşunu ve Türkçe anlamlarını yazınız.

 • Cevap:

Ezanın Türkçe Okunuşu

1. Allah’u Ekber Allah’u Ekber, Allah’u Ekber Allah’u Ekber.
2. Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah.
3. Eşhedü enne Muhammeder Resulüllah, Eşhedü enne Muhammeder Resulüllah.
4. Hayye ale’s-Salah, Hayye ale’s-Salah.
5. Hayye le’l-Felah, Hayye le’l-Felah.
6. Allah’u Ekber Allah’u Ekber.
7. La ilahe illallah.

Ezan Türkçe (Meali) Anlamı

1. Allahu Ekber: Allah’ü teala, büyüktür. Ona hiç bir şey lazım değildir.Hiç bir Kulunun ibadetine ihtiyacı yoktur ve o her şeyden büyüktür.Bu mana düşünülerek dört kere tekrarlanır.

2. Eşhedü En-La İlahe İllallah: Allah’ın c.c büyüklüğüne ve her şeyi ile benzersiz hak olduğuna kalbimle ve dilimle şahitlik ederim.İki kere tekrarlanır.

3. Eşhedü Enne Muhammeden Resulullah: Efendimiz Muhammed (aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm), Allah’ın c.c gönderdiği gerçek Peygamberi olduğuna, şehadet eder ve kalbimle inanırım. İki kere tekrar edilir.

4. Hayye Ales-Salah: Haydi namaza, buyurun namaza manasına gelmektedir. İki kere tekrar edilir.

5. Hayye Alel-Felah: Haydi Felaha kurtuluşa, buyurun kurtuluşa manasına gelmektedir. İki kere tekrar edilir.

6. Allah’u Ekber: Allah’ü teala, büyüktür. Ona hiç bir şey lazım değildir. Hiç bir Kulunun ibadetine ihtiyacı yoktur ve o her şeyden büyüktür.Bu mana düşünülerek dört kere tekrarlanır.

7. Lailahe İllallah: Tek ve yüce olan Allah tek ilahtır.Buna bütün benliğimle inanırım. Bir defa söylenir.

Kametin Türkçe Okunuşu

1. Allah’u Ekber Allah’u Ekber, Allah’u Ekber Allah’u Ekber.
2. Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah.
3. Eşhedü enne Muhammeder Resulüllah, Eşhedü enne Muhammeder Resulüllah.
4. Hayye ale’s-Salah, Hayye ale’s-Salah.
5. Hayye le’l-Felah, Hayye le’l-Felah. Katkametüs sela Katkametüs sela
6. Allah’u Ekber Allah’u Ekber.
7. La ilahe illallah.

Kametin  Türkçe (Meali) Anlamı

1. Allahu Ekber: Allah’ü teala, büyüktür. Ona hiç bir şey lazım değildir.Hiç bir Kulunun ibadetine ihtiyacı yoktur ve o her şeyden büyüktür.Bu mana düşünülerek dört kere tekrarlanır.

2. Eşhedü En-La İlahe İllallah: Allah’ın c.c büyüklüğüne ve her şeyi ile benzersiz hak olduğuna kalbimle ve dilimle şahitlik ederim.İki kere tekrarlanır.

3. Eşhedü Enne Muhammeden Resulullah: Efendimiz Muhammed (aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm), Allah’ın c.c gönderdiği gerçek Peygamberi olduğuna, şehadet eder ve kalbimle inanırım. İki kere tekrar edilir.

4. Hayye Ales-Salah: Haydi namaza, buyurun namaza manasına gelmektedir. İki kere tekrar edilir.

5. Hayye Alel-Felah: Haydi Felaha kurtuluşa, buyurun kurtuluşa manasına gelmektedir. İki kere tekrar edilir. Kkatkametüs Selah: Kalkın vakit namaz vaktidir.İmam namaza durmak üzere manalarına gelmektedir. Sadece kamet sırasında iki defa söylenmektedir.

6. Allah’u Ekber: Allah’ü teala, büyüktür. Ona hiç bir şey lazım değildir. Hiç bir Kulunun ibadetine ihtiyacı yoktur ve o her şeyden büyüktür.Bu mana düşünülerek dört kere tekrarlanır.

7. Lailahe İllallah: Tek ve yüce olan Allah tek ilahtır.Buna bütün benliğimle inanırım. Bir defa söylenir.

3. Namazın farzlarını açıklayınız.

 • Cevap:

Namazın altısı içinde, altısı dışında olmak üzere on iki farzı vardır.

Dışındakiler:

1. Hadesten taharet: Namaz abdesti olmayan bir kimsenin abdest alması, gusül yapması gereken bir kimsenin gusül etmesi yani boy abdesti alması demektir.
2. Necasetten taharet: Vücut, elbise ve namaz kılınacak yerin (insan kanı ve idrarı, at, koyun gibi hayvanların idrar ve dışkıları gibi) dinen pis sayılan şeylerden temizlenmesi demektir.
3. Setr-i avret: Avret sayılan yerleri örtmek demektir. Avret yerlerini namazda olduğu gibi, namaz dışında da örtülmesi ve başkalarına gösterilmemesi gerekir. Erkek için avret yani örtünmesi gereken yerler göbek ile diz kapağının arasıdır. Kadın için avret el, yüz, ayak dışındaki bütün vücuttur. Bir görüşe göre, namazda kadının ayağını dörtte biri açık bulunması ile bozulur. Bu ihtilaftan kurtulmak için ayaklarını örtmesi iyi olur.
4. İstikbal-i kıble: Namaz kılarken kıbleye yönelmek demektir.
5. Vakit: Namaz günün belli zaman dilimlerinde yerine getirilmesi gereken bir farzdır. Bu itibarla farz namazlar için vakit şarttır.
6. Niyet: Namaz hususunda niyet Allah(c.c) için safiyetle namaz kılmayı istemek ve hangi namazın kılınacağını bilmektir. niyetin kalp ile yapılması esas olup dil ile söylenmesi şart değildir.bununla birlikte ayrıca dil ile de söylenmesi daha iyiolur. Bu tarzda niyet çoğunluğa göre müstehaptır.

İçindekiler

1. İftitah Tekbiri: İftitah ‘ başlamak’ anlamındadır. İftitah tekbiri namaza başlarken alınan tekbir olup ‘ Allahu Ekber’ cümlesini söylemektir.
2. Kıyam: ‘Doğrulmak, dikilmek, ayakta durmak’ demektir. Her rekatta Kur’an’dan okunması gerekli askeri miktarı okuyacak kadar bir süre ayakta durmak anlamına gelir.
3. Kıraat: sözlükte ‘okumak’ anlamına gelen kıraat, ‘Kur’an okumak’ demektir. Namazda bir miktar Kur’an okumak gerekir. Namazda Kur’an, kıyam halindeyken yani ayakta dururken okunur. Namazda okunması gereken askeri miktar kısa üç ayet veya buna denk bir uzun ayettir.
4. Rükû’: Sözlükte ‘eğilmek’ anlamına gelir. Eller dizlere erecek şekilde öne doğru eğilmek demektir.
5. Sücud: Sözlükte ‘itaat, teslimiyet ve tevazu içinde eğilmek, yere kapanmak, yüzü yere sürmek’ anlamına gelir. Namazın her rekatında belirli uzuvları yere veya yere bitişik bir mahalle koyarak iki defa yere kapanmak namazın rükunlarındandır.
6. Ka’de-i Ahire: son oturuş demektir. Namazın sonunda bir süre (teşehhüt miktarı) oturup beklemek namazın rükunlarındandır. Teşehhüt miktarı ‘tahiyyat’ duasını okuyacak kadar bir süredir.

4. Namazın çeşitlerini sıralayınız.

 • Cevap: Namazlar başlıca üç çeşittir:

1- Farz namazlar
2- Vacib namazlar
3- Nafile namazlar

1- Farz namazlar: Bunlar beş vakit namaz ile Cuma ve cenaze namazıdır. (Cenaze namazı farz-ı kifâyedir)
2- Vacib namazlar: Vitr namazı, bayram namazlarıdır. Kazaya kalan vitr namazını da, kaza etmek vacibdir.
3- Nâfile namazlar: Farz ve vaciplerden başka kılınan namazlara Nafile Namazlar denir. Bes vakit namazın sünnetleri, (Nâfile namazları, sünnet namazların dışında ayrı bir kategori olarak ele alan bilginler de bulunmaktadır) teravih namazı ve sevab kazanmak niyyeti ile kılınan teheccüd, tehıyyetül- mescid, israk, duha, evvabin, istihare, tesbîh namazları gibi namazlar, nâfile namazlardır.

5. Dört rekâtlık bir farz namazın kılınışını yazınız.

 • Cevap:

Birinci Rekat

 • İlk olarak ” Süphaneke “ okunduktan sonra ” Euzü Besmele “ çekildikten sonra ” Fatiha süresi ” ve ardından bir miktar kur’an okunur.
 •  “Allah-ü Ekber” diye tekbir alınarak rükuya eğilinir. Rükuda tek sayı olmak şartıyla en az üç defa olmak üzere ” Sübhane rabbiyel azim ” senir.
 • ” Semiallahülimen hamideh ” denerek doğrulunur. Tam dik duruş esnasında ” Rabbena lekel hamd ” denir.
 • ” Allah-ü Ekber ” denerek secdeye varılır ve tek sayı olmak üzere en az üç defa olmak üzere  ” Sübhane rabbiyel ala ” denir. ” Allah-ü Ekber ” denerek oturulur. Bir tesbih miktarı oturulduktan sonra yine ” Allah-ü Ekber “denerek secdeye varılır ve tek sayı olmak üzere en az üç defa olmak üzere  ” Sübhane rabbiyel ala “ denir. ” Allah-ü Ekber ” denerek ayağa kalkılır.

İkinci Rekat

 • Yalnız besmele çekilerek ” Fatiha süresi ” ve bir miktar kur’an okunduktan sonra ” Allah-ü Ekber” diye tekbir alınarak rükuya eğilinir. Rükuda tek sayı olmak şartıyla en az üç defa ” Sübhane rabbiyel azim “ senir.
 • ” Semiallahülimen hamideh ” denerek doğrulunur. Tam dik duruş esnasında ” Rabbena lekel hamd “ denir.
 • ” Allah-ü Ekber “ denerek secdeye varılır ve tek sayı olmak üzere en az üç defa olmak üzere  ” Sübhane rabbiyel ala ” denir.
 • ” Allah-ü Ekber ” denerek oturulur. Bir tesbih miktarı oturulduktan sonra yine ” Allah-ü Ekber ” denerek secdeye varılır ve tek sayı olmak üzere en az üç defa olmak üzere  ” Sübhane rabbiyel ala ” denir. ” Allah-ü Ekber ” denerek tahiyyata oturulur.
 • Ettehiyyatü duası okunduktan sonra ” Allah-ü Ekber ” denerek ayağa kalkılır.

Üçüncü Rekat

 • Yalnız besmele çekilerek ” Fatiha süresi ” ve bir miktar kur’an okunduktan sonra ” Allah-ü Ekber” diye tekbir alınarak rükuya eğilinir. Rükuda tek sayı olmak şartıyla en az üç defa ” Sübhane rabbiyel azim ” senir.
 • ” Semiallahülimen hamideh ” denerek doğrulunur. Tam dik duruş esnasında ” Rabbena lekel hamd ” denir.
 • ” Allah-ü Ekber ” denerek secdeye varılır ve tek sayı olmak üzere en az üç defa olmak üzere  ” Sübhane rabbiyel ala “ denir. ” Allah-ü Ekber ” denerek oturulur. Bir tesbih miktarı oturulduktan sonra yine ” Allah-ü Ekber ” denerek secdeye varılır ve tek sayı olmak üzere en az üç defa olmak üzere  ” Sübhane rabbiyel ala ” denir. ” Allah-ü Ekber ” denerek ayağa kalkılır.

Dördüncü Rekat

 • Yalnız besmele çekilerek ” Fatiha süresi ” ve bir miktar kur’an okunduktan sonra ” Allah-ü Ekber” diye tekbir alınarak rükuya eğilinir. Rükuda tek sayı olmak şartıyla en az üç defa ” Sübhane rabbiyel azim “ senir.
 • ” Semiallahülimen hamideh ” denerek doğrulunur. Tam dik duruş esnasında ” Rabbena lekel hamd “ denir.
 • ” Allah-ü Ekber “ denerek secdeye varılır ve tek sayı olmak üzere en az üç defa olmak üzere  ” Sübhane rabbiyel ala ” denir. ” Allah-ü Ekber ” denerek oturulur. Bir tesbih miktarı oturulduktan sonra yine ” Allah-ü Ekber ” denerek secdeye varılır ve tek sayı olmak üzere en az üç defa olmak üzere  ” Sübhane rabbiyel ala ” denir. ” Allah-ü Ekber ” denerek oturulur.
 • Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunarak önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz bitirilir.

6. Cemaatle namaz kılmanın önemi nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Namaz kılmak, dinin direğidir. Kuranı Kerim’de namaz kılmak günde beş vakit olarak farz kılınmıştır. Kuranı Kerim’de birçok yerde namaz emri bulunmaktadır. Namaz özellikle cemaatle kılınan ve bireysel olarak kılınmasına ruhsat verilen bir ibadettir. Cemaatle namaz kılmak hem daha çok sevap kazandırır hem de Müslümanların bir arada olduğunu gösterir. Cemaatle kılınan namazlarda imam bulunur. İmam namazı kıldırır. Mesuliyet imamdadır. İmamın namazı kıldırması cemaatin namazının kabul olmasını güçlendirir. Çünkü samimi bir şekilde ibadet etme hali cemaatle namaz kılarken daha yüksektir. Cemaatle namaz kılmanın diğer bir yönü de edilen dualara hep birlikte amin denilmesidir.

7. Namazı bozan durumları açıklayınız.

 • Cevap:

– Namaz esnasında konuşmak

– Namazda bir şey yemek ya da içmek

– Göğsünü kıbleden başka yöne çevirmek

-Kendi duyacaüı kadar gülmek. Başkasının duyacağı kadar gülmek ise namazla birlikte abdesti de bozar.

-Namazda iken başka bir işle meşgul olmak

– Namazın farzlarından herhangi birini yerine getirmemek

B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

 • Cevap:

1. “(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.” (Ankebût suresi, 45.ayet.)
Yukarıdaki ayetten, aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?
A) Namaz insanın kötülük yapmasını engeller.
B) Namazı cemaatle kılmalıyız.
C) Allah yaptıklarımızı bilmektedir.
D) Allah’ı (c.c.) anmaktır.

 • Cevap: B

2. Aşağıdakilerden hangisi, namazın bir kişiye farz olması için gereken şartlardan değildir?
A) Müslüman olmak.
B) Akıl sağlığı yerinde olmak.
C) Erkek olmak.
D) Ergenlik çağına ulaşmış olmak.

 • Cevap: C

3. Ezanla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Ezan, Müslümanları namaza çağırır.
B) Ezan o beldenin bir İslam beldesi olduğunu ilan eder.
C) Ezan, Allah’ın (c.c.) büyüklüğünü tüm dünyaya haykırır.
D) Ezan, imanın şartlarını Müslümanlara hatırlatır.

 • Cevap: B
2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!