Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Benim Kararım Cevapları

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Annem Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı / 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Tema Değerlendirme Cevapları
2017 – 2018 6. Sınıf Başak Matbaacılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Tema Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Tema Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları 2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 97, 98, 99, 100 Tema Değerlendirme Soruları ve Cevapları

TEMA DEĞERLENDİRME 

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 97 Cevabı

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Daha sonra verilen soruları yanıtlayınız.

Şiirin her bir bölümünde anlatılan olaylar nelerdir? Sırasıyla yazınız.

 • Cevap: Birinci bölümde: Mustafa Kemal’in Kağnısından bahsedilmektedir.
 • İkinci Bölümde: Kocabaş’ın durup etrafı seyretmesi.
 • Üçüncü Bölümde: Kocabaş’a yürümesi için yalvar yakar olunması cepheye mermi taşıma zorunluluğu
 • Dördüncü Bölümde: Elif’in düşman üstüne yürümesi

Kocabaş’ın Elif için önemi nedir? Kocabaş hastalanınca Elif bu duruma nasıl bir çözüm yolu bulur?

 • Cevap: Elif cepheye mermi yetiştirmek düşmanı yenmek için çalışmaktadır. Kocabaş hastalanınca Elif kendisi yüklenir kağnıyı.

Elifin kağnısının adı, neden Mustafa Kemal’in Kağnısı’dır? Sence bu kağnıya başka ne gibi isimler konulabilir?

 • Cevap: Çünkü bu Kağnı Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşlarının mücadelesine aittir. Kısaca Türk milletinindir.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 98 Cevabı

 • Cevap:

B. Metindeki aitı çizili sözcüklerin geçtiği dizeieri işaretleyiniz. Cümleleri bir kez daha okuduktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. “Nam Salmak” ne demektir? Bu deyimi hangi durumlarda kullanırız?

 • Cevap: Herhangi bir yerde adını duyurmak, adından söz ettirmek anlamında kullanılır.

2. “Evvel” sözcüğünün anlamı nedir? Bu sözcük yerine başka hangi sözcüğü kullanabiliriz?

 • Cevap: Geçmiş zaman anlamındadır. Bu kelimenin yerine “önceden” sözcüğü kullanabiliriz.

3. “Doğrulmak” sözcüğünün şiirde kullanıldığı anlamı ve diğer anlamlarını sözlüklerinizden bulunuz. Ayrıca “doğrulmak” sözcüğü yerine şiirde başka hangi sözcük kullanılabilirdi?

 • Cevap:  “Onaylamak” sözcüğü “doğrulamak” sözcüğü yerine kullanılabilir.

4. “Kocabaş’ın yerine koştu kendini Elifçik,” dizesinde “koşmak” sözcüğü temel anlamının dışında mı kullanılmıştır? Dizedeki anlamını düşünerek cümle içinde kullanınız.

 • Cevap: Evet temel anlamı dışında kullanılmıştır. Bu cümlede “koştu” kelimesi “Kocabaş’ın yerine gitti” anlamında kullanılmıştır.

C. Aşağıdaki paragrafı okuyup bu paragraftaki anlatım biçimine odaklanınız. Verilen soruları defterinize yanıtlayınız.
Dile kişilerin karışamayacağı görüşü dil tartışmalarında öteden beri ileri sürülmüştür. “Dil bireylerin üstünde, onlardan ayrı bir kurumdur. Onun doğal gidişine karışmamak gerekir. ” denmiştir. Dile karışmak onu zorlamak olurmuş. Öyleyse ağaçlar neden kendi halinde bırakılmıyor? Neden aşılanıyor? Dile karışmak da sağlıklı bir dil için gerekli geliyor bana.

• Yazarın savunduğu görüş nedir?

 • Cevap: Dilin gelişmesi için dile müdahale edilmesi gerektiğini savunmuştur.

• Görüşünü desteklediği örnek, kanıt, gerekçe var mı?

 • Cevap:  Ağaçların aşılanmasını örnek olarak gösteriyor.

• Karşı çıktığı görüş nedir?

 • Cevap: Dile müdahale edilmeyerek kendi akışına bırakılması.

• Neden karşı çıkmaktadır?

 • Cevap: Çünkü yazar dile müdahale edilmediği takdirde dilin gelişmeyeceğini düşünmektedir.

• Bu paragrafta kullanılan anlatım biçimi nedir?

 • Cevap: Açıklayıcı anlatım ve örnek gösterme

Ç. Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşlukları uygun kaynaştırma harfiyle tamamlayınız.

 • Cevap:

1. Bu ülke…i siz sevgili çocuklarımıza emanet ediyoruz. (y sesi)
2. Okulda öğrencilere iki…er sınav yapıldı. (ş sesi)
3. İçlerinden biri…i kalbimi çok ama çok kırdı. (s sesi)
4. Birkaç günlüğü…e tatile çıkmak gibi bir planı vardı. (n sesi)
5. Ülkemizin doğu…u da adeta bir medeniyetler beşiğidir. (s sesi)

D. Sınıf arkadaşlarınızla oluşturacağınız küçük gruplarla “‘Bir insana çevreni temiz tut!’ demeyiniz. Ona çevreyi neden temiz tutması gerektiğini anlatınız konulu bir tartışma etkinliği yapınız. Bu tartışma sırasında aşağıda verilen noktaları göz önünde bulundurunuz:

Göz teması kurarak işitilebilir bir ses tonuyla konuşma;
Uygun hitap ve nezaket sözcüklerini kullanma;
Tonlama ve vurgu kurallarını uygulama;
Akıcı ve anlaşılır bir dil kullanma;
Tartışma içinde soru sorma ve yanıtlama;
Tartışma akışındaki düşünceleri toparlama ve yeniden ifade etme.

 • Cevap: Bu etkinliği sınıf içinde sizin yapmanız gerekmektedir.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 99 Cevabı

Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi yukarıdaki bulmacada yoktur?
A. Mustafa – Kemal B. buluş – laik C. Ankara – mareşal D. kutlu – vasıf

 • Cevap: D

2. Anı yazmadaki amaç, sadece gelecektekilere ışık tutmak değildir; anıyı yazan kişi kendisi, zamanı ve çevresi üzerinde düşünme fırsatını da böylece yakalamış olur. Zamanı ve çevresi üzerinde düşünmenin de en iyi yolu budur.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi anı yazmayı gerektiren sebeplerden biridir?
A. toplumu tanıtma isteği
B. yazarın kendisine ve çevresine odaklanma isteği
C. çocukları tarafından anlaşılmak
D. başına gelenleri unutmamak

 • Cevap: B

3. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşaması nedeniyle yanlış yazılmış bir sözcük vardır?
A. Hukuğa güvenim sonsuzdur.
B. Tekirdağ’ın peynirleri ünlü imiş.
C. Köpeğin tüyleri iyi temizlenmemiş.
D. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde oturuyoruz.

 • Cevap: A

4. Aşağıdakilerin hangisinde Türkçe olup zamanla ses değişimine uğradığından kalınlık-incelik uyumuna uymayan bir sözcük vardır?
A. hakim B. saat C. kitap D. anneC. kitapD. anne

 • Cevap: A

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 100 Cevabı

”“Büyüyünce yazar ya da şair olmak, Aytül Akal’ın çocukluk düşüydü. 1973 yılından itibaren, dergilerde yazmaya başladı. Öyküleri, masalları, şiirleri dergi ve gazetelerde yayımlandı. (…) 1982 yılında şiirlerini topladığı ‘Kent Duygusu’ adlı kitabından sonra, masallarını topladığı ilk çocuk kitabı ‘Geceyi Sevmeyen Çocuk’ 1991 ’de yayımlandı ve Akal o tarihten sonra çocukların büyülü dünyasına dalarak, çocuklar ve gençler için yazmaya başladı. Konferanslar vererek, kitaplarını imzalayarak, çocuklarda okuma kültürünün yerleşmesine katkı vermeye çalıştı. ”

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, yukarıdaki parçanın türü doğru verilmiştir?
A. öz yaşam öyküsü B. öykü C. yaşam öyküsü D. anı

 • Cevap: C

6. Ali, öğretmenin verdiği ünsüz yumuşaması ile ilgili tablodaki boşlukları dolduracak. Ali, tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisini getirmelidir?
A. kalbi – avucun – kayıpım
B. kalbi – avucun – kaybım
C. kalbi – avucun – kayıbım
D. kalbi – avuçun- kayıpım

 • Cevap: B

7. Aşağıdakilerin hangisinde kalınlık-incelik uyumunu bozan bir ek yoktur?
A. geliyor B. teyzemgil C. meslektaş D. kitaplık

 • Cevap: B

8. “İnsanlar yüksek binalar içinde yaşamayı, doğanın içinde yaşamaya tercih etmişlerdir.” cümlesinde kalınlık-incelik uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

 • Cevap: B

9. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz düşmesi yoktur?
A. küçücük B. ayıcık C. sıcacık D. çabucak

 • Cevap: B
1
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

12 Yorumlar

 1. niçin cevaplar yok şikayetciyim

 2. D şıkındakı cevap yok kendim yapamıyorum

 3. Çok müthiş ben her zaman burdan yararlanıyoruz.:-?????????

 4. Ismini vermek istemeyen kullanıcı

  Ben kardeşime ödev yaptırırken anlamağı sorularda çok yardımcı oluyor bu site çok güzel herkese tavsiye ederim bazen bende kendi odevlerime bakıyorum ?

 5. Çıkkkkk lannnn byyasa ssitesinden

 6. Bu site haricindeki jiçbir siteye hüvenmiyorum bence diğerleri burdan çalıyorlar

 7. Allah razi olsun sizden yaw

 8. Bazı yerlerin cevapları yok boşunamı buradan bakıp yapıyoruz o zaman hepsini kendim yapıyım ne gerek var şaka şaka teşekkür ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir