Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Telgrafhane Cevapları

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 4. Tema Bilim ve Teknoloji Tema Değerlendirme Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı / 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Ali’nin Ödevi ve Köstebekler Cevapları
2017 – 2018 6. Sınıf Başak Matbaacılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Ali’nin Ödevi ve Köstebekler Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Ali’nin Ödevi ve Köstebekler Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları 4. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 Ali’nin Ödevi ve Köstebekler Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

ALİ’NİN ÖDEVİ VE KÖSTEBEKLER

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 186 Cevabı

Genel Ağ ortamında herhangi bir konuyla ilgili sayfaya erişmek için Genel Ağ adreslerinden yararlanırız. Bir Genel Ağ adresinin yapısı şöyledir:

Yukarıda Genel Ağ adreslerinde kullanılan uzantılar verilmiştir. Bu uzantılardan bir tanesini seçelim. Seçtiğimiz uzantıya sahip iki Genel Ağ adresi bulup bu sitenin kısa bir tanıtımını sınıfta arkadaşlarımıza yapalım.

NOT: Tanıtım için yan sayfadaki formu kullanalım.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 187 Cevabı

 • Cevap:

Sitenin AdıEğitim Bilişim Ağı

Sitenin Adresi: www.eba.gov.tr

Sitenin konusu ve genel özellikleri: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA (Eğitim Bilişim Ağı) çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. EBA öğretmenlere ve öğrencilere eğitimde büyük kolaylık sağlayan bir platformudur.

2. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 188 Cevabı

Aşağıdaki metin, tamamen hayal ürünü haberlere (güldürme ve eleştirme amaçlı) yer veren bir siteden alınmıştır. Haberi inceleyelim ve aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Haber, ne tür bir medyada/sayfada yer alıyor?

 • Cevap: Haber bir internet sitesinde yer alıyor.

Bu haber taraflı mı tarafsız mı?

 • Cevap: Haber yalan ve uydurma olduğu için taraflı olup olmadığı anlaşılamamaktadır.

Doğru bir haber mi yoksa uydurma bir haber mi?

 • Cevap: Uydurma bir haberdir.

Haberi farklı kaynaklarda araştırmalı mıyız? Neden? Farklı kaynaklardan kontrol etmek önemli mi?

 • Cevap: Haberi farklı kaynaklardan araştırmalıyız. Çünkü internet, herkese açık, dileyenin istediği şeyi yazabileceği bir ortamdır. Böyle bir ortamda her yazılana inanmayıp farklı kaynaklardan da araştırmamız gerekir. Yoksa yalan haberler sonucu zarar görebiliriz.

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 189 Cevabı

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlükten bulup karşılarına yazalım. Metni dinlerken anlamını bilmediğimiz başka sözcükler de olduysa onları listenin altına ekleyelim. Sözcüklerle birer cümle kurmayı da unutmayalım!

bitimsiz

Sözlükteki Anlamı: Sonu olmayan, sınırlandırılıp belirlenmeyen, namütenahi
Benim Cümlem: Bitimsiz tartışmanın ortasında kaldığımı anlayınca odayı terkettim.

dilinde tüy bitmek 

 • Sözlükteki Anlamı: Sık sık söylemekten bıkmak, usanmak.
 • Benim Cümlem: Her gün odanı topla demekten dilimde tüy bitti.

bombardıman

 • Sözlükteki Anlamı: Etkili bir biçimde ve sık olarak gündeme getirme, duyurma
 • Benim Cümlem: Hayranlarını soru bombardımanından sıkılıp konser alanını terk etti.

tuhaf

 • Sözlükteki Anlamı: Acayip
 • Benim Cümlem: Evde tuhaf şeyler olduğunu farkedip ışığı yaktı.

çınlamak

 • Sözlükteki Anlamı: “Çın” diye ses çıkarmak
 • Benim Cümlem: Kulağının çınlaması artınca doktora gitmeye karar verdi.

suskun

 • Sözlükteki Anlamı: Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûti
 • Benim Cümlem: Sınıftaki öğrencinin suskun halleri öğretmenin ilgisini çekmişti.

numara

 • Sözlükteki Anlamı: Hile, düzen, dalavere, yalan
 • Benim Cümlem: Köpek dışarı çıkabilmek için türlü numaralar yapıyordu.

ufuk

 • Sözlükteki Anlamı: Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü, ihata
 • Benim Cümlem: Tavsiye ettiğim kitabı okuduktan sonra coğrafya alanındaki ufkum bayağı genişledi.

portre

 • Sözlükteki Anlamı: Bir kimsenin yağlı boya, sulu boya, kara kalem vb. bir yolla yapılmış resmi
 • Benim Cümlem: Müzedeki portreye uzun uzun baktıktan sonra dedesini en kadar çok özlediğini farketti.

ikna etmek

 • Sözlükteki Anlamı: (birini, bir konuda) inandırmak.
 • Benim Cümlem: Baba çocuğunu ikna edemeyince oyuncağı bırakıp mağazadan çıktı.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 190 Cevabı

Okuduğumuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Ali, ödev olarak neden “söyleşiyi seçmiştir? Gerekçesi nedir?

 • Cevap: Ali soru sorabilmek için söyleşiyi seçmiştir. Okulda hep soruların cevapları verilmesi isteniyor, soru sormak da istediği için bunu seçmiştir.

Rıza Bey, neden kulaklarının çınladığını düşünüyor?

 • Cevap: Hasta olduğu için

Rıza Bey, Ali’nin annesine sorduğu soruları niçin ufuk açıcı ve çok yararlı bulmuştur?

 • Cevap: Ali’nin sorduğu sorular, bilinmeyen şeyleri ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle soruları ufuk açıcı bulmuştur.

Babasının armağanı, Ali’yi neden yavaşlatmıştır?

 • Cevap: İki de bir internete girmekten yazmaya vakit bulamadığı için yavaşlatmıştır.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 191 Cevabı

Nüfus memuru, daha önce yüz yüze gelmemelerine karşın Ali ve babası hakkında birçok bilgiye sahiptir. Bu nasıl olmuştur?

 • Cevap: Ali internetteki sosyal medya sitelerinde her şeyi anlatmakttığı için.

“Ailenin bütün kirlçamaşırlanortalığa saçılmıştı.” cümlesindeki altı çizili ifade ile kastedilen nedir? Ali, ailesinin kirli çamaşırlarını nasıl ortaya saçmış olabilir?

 • Cevap: Kirli çamaşırdan kasıt, aile içinde kalması gereken bazı olumsuz durumlardır. Ali, aile içerisinde kalması gereken bu olumsuz olayları internette paylaşarak “kirli çamaşırları ortaya saçmıştır.”

Ali’nin kişilik özelliklerini belirleyelim. Bu özelliği, neye dayanarak belirlediğimizi de yazalım.

 • Cevap: Ali, çok meraklı, espirili bir insandır. Soru sormayı sevmesi, kendi kendine sorduğu cevaplara espirili yanıtlar vermesi ve internetteki espirili paylaşımlarından Ali’nin kişilik özelliklerini çıkarabiliriz.

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 192 Cevabı

Görselleri yorumlayalım. 

Cevap:

 1. Görsel: Aile, telefonları ile ilgilenmekten, çocukları ile ilgilenmemektedirler.
 2. Görsel: Aile, çocuklarını bilgisayar bağımlılığından kurtarmaya çalışmaktadırlar.
 3. Görsel: İnsanlar televizyon bağımlısı olmuşlardır.

6. ETKİNLİK 

Okuduğumuz metne yeniden odaklanalım. Metindeki sözcüklerin köklerini ve hangi eklerle türetildik-lerini ayırt etmeye çalışalım. Metinden on sözcük seçelim ve öncelikle köklerin türünü belirleyelim. Bu sözcük köklerinin aldığı yapım ve varsa çekim eklerinin de türlerini yazalım.

Cevap:

 • Sözcüksoru
 • Kök: sor-
 • Ek/Ekler: -u (yapım eki)

******************

 • Sözcüksöyleşi
 • Kök: söyle-
 • Ek/Ekler: -şi (yapım eki)

******************

 • Sözcükgeliyordu
 • Kök: gel-
 • Ek/Ekler: -i -yor (çekim eki)

******************

 • Sözcüködevin
 • Kök: ödev
 • Ek/Ekler: -in (yapım eki)

******************

 • Sözcükkeyifle
 • Kök: keyif
 • Ek/Ekler: -yor -du (çekim eki)

******************

 • Sözcüksoru
 • Kök: sor-
 • Ek/Ekler: u (yapım eki)

******************

 • Sözcükgözlüyormuş
 • Kök: göz
 • Ek/Ekler: -le (yapım eki) -yor -muş (çekim eki)

******************

 • Sözcükşişelerinden
 • Kök: şişe
 • Ek/Ekler: -ler -in -den (çekim eki)

******************

 • Sözcüksıçrattı
 • Kök: sıçra-
 • Ek/Ekler: -t (yapım eki) – tı (çekim eki)

******************

7. ETKİNLİK 

Okuduğumuz öykünün haritasını aşağıdaki öykü haritasında uygun yerleri doldurarak çıkaralım. Kutulara başından sonuna, öykünün önemli olaylarını yazalım. Öykünün en heyecanlı ve kilit noktası olan olayını “düğüm” bölümüne yazalım.

Olaylar

 • Cevap: Ali’nin ödev olarak söyleşiyi seçmesi

Olaylar

 • Cevap: Ali’nin ödevini yapmak için sürekli sorular sorması

Olaylar

 • Cevap: Sorulan soruların aile içinde bazı olaylara ışık tutması

Düğüm

 • Cevap: Ali’nin nüfus cüzdanını kaybettiği için yenisi çıkarmak istemeleri

Olaylar

 • Cevap: Nüfus müdürlüğünde Ali’nin aile içerisinde yaşanan tüm olayları internette paylaştığının ortaya çıkması

Karakterler

 • Cevap: Ali, Ali’nin öğretmeni, Ayla Hanım, Rıza Bey, nüfus memuru

Yer ve Zaman

 • Cevap: Okul, ev, nüfus müdürlüğü / geçmiş zaman

Son

 • Cevap: Ali’nin babasının bu duruma sinirlenmesi

Öykünün Adı:

Dikkat ettiyseniz okuduğumuz metin en heyecanlı yerinde son- landırılmıştır. Düğüm bölümünün devamını yazmak da bize düşüyor Acaba, şu cümlelerden sonra neler oldu? Düş gücümüzü kullanalım ve öyküyü tamamlayalım. Sonunu bizim belirlediğimiz bu öyküye, yeni bir başlık da koyabiliriz. (…) Nüfus memuru, “Biliyorum,” diyerek lafı ağzına tıkayıverdi. ‘‘Ali’nin nüfus kâğıdını yenilemek.” Babası şaşkınlıkla önce memura, sonra Ali’ye baktı. Ailenin bütün kirli çamaşırlan ortalığa saçılmıştı. Neler oluyordu burada…

 • CevapAli’nin Ödevi ve Köstebekler
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

81 Yorumlar

 1. Allah sizden razı olsun

 2. Ben çokkkkk beğendim çokkk güzel cevaplar veriyor

 3. isim vermek istemeyen kişi

  Çooook güzeeeelll cevaplar çook teşekkür ederim

 4. cengizhan türkeköle

  Merhaba ben cengizhan yarın öğretmeni kandırıcam

 5. Hepiniz manyaksiniz

 6. Neden kendiniz yapmıyorsunuz ödevi kopya çekerek bir yere varamazsınız ?

 7. Bütün kitapı bunla bitirdim

 8. pijamalı kedi

  AYY ÇOK TEŞEKE >333 >.< MUCKKKKKK SUCUKKK BEBİTOM YAİ ÇOK GÜZEK OLMUŞ ŞEKERİM ÇOK TENKS MM SİZİ SEVİYORUM CANLARIMM BENİMMM <333 AŞKLARIM BÜYÜNCE SİZİNLE EVLENCEM ÇOK MUTLU EDİYOSUNUZ EBNİ AHH ŞEKERPARECİKLERİMMM MUTLU KALINN BYEEE AŞKLARR NE KADAR MÜKO BİR İNSAN OLDUĞUMU BİLİYORUM THANKK THANKKS MUCKK

 9. ullan kendiniz çözün veledler

 10. çok güzel sitedir ben hep çalışma kitabımı burdan yapıyorum

 11. allah allah biz sadece yapamadığımızı yapıyoruz hepsini değil yoksa bakmazdık zaten bide

 12. çoooooooooooooooooooooooooooooooook güzel

 13. çok teşekkürler bana çok yardımcı oldu ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN

 14. BalO döl hala yani o kadar güzel?

 15. harika süper askalsın okuldan atılıyordum

 16. Valla Çok güzel bir site teşekürler ayrıca bana ve diğer kişilere veled diyen ŞaHıS kendisi veled idir.PİJAMALI KEDİ
  SELAMLAR SANA ……………………………….

 17. Çok güzel bi site herkese tavsiye ederim ??

 18. Kendin yapin okadarinida

 19. ÇOKKKK GÜZELLLLLLLLLLLLLLLLLL

 20. En iyi site bu. Bütün ödevleeimi buradan yaptım

 21. Bence çok güzel

 22. allah sızın omrunuzu uzun etsin amin çooooooooooook guzell olmuss ya helal size helal

 23. 7. etkinligin cevabı alinin odevi ve kostebekler değildi
  7. etkinlige tekrar bakarmısınız

 24. Sağolun . Hoca hiç kızmıyor

 25. b_öğrenci(inek)

  bu siteye hep giriyorumm bende arkadaşlarımda bu siteye bayılıyorum ben bu siteyi herkese öneriyorumm tavsiye ediyor hep ödevden (+) alıyorummm çok şahane bir site bu siteye ve youtube kanalına abone olun…

 26. muhtişim bence çok muhtişim yani çok güzelllllll öneriyom hep (+) alıyom saolun saolun buuu site muhtişim yani tek kelimeyle muhtişim mükemmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel yahu cevaplar coook güzel

 27. çok güzel site bizim sınıftan 5 kişi burdan bakıyo bi kere sizenelan bakarız malmısınız sen bakma biz kakarız

 28. Hoca görünce ekşi veriyor

 29. lan prim yapcaz diye reklam koymuşunuz cevaplar gozukmuyo

 30. Saolun eyvallah

 31. teşekkür ederim

 32. Ben 6/A dan Belinay Tuncay ben sana aşığım. Seni çok seviyorum yarın birinci teneffüs gel.

 33. Süper ama bunları biraz değiştirerek yazın hoca anlıyor

 34. sağ olun var olun .

 35. çok güzel

 36. lan siz mal mısınız

 37. cuı beyenmed”im çakal

 38. ellerinize sağlık

 39. Çooooook güzel

 40. Allah sizden razı olsun çook teşekkür ederimm

 41. Evvel cevap sağ olsun

 42. 2. etkinlikteki haber doğru

 43. Sınavda ne yapacaksınız

 44. Ben sevdim?

 45. öyle ama biraz farklı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir