Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 5. Tema Milli Kültürümüz Tema Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Ağustos Böceği ile Karınca Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı / 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Küçük Prens Cevapları
2017 – 2018 6. Sınıf Başak Matbaacılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Küçük Prens Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Küçük Prens Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları 6. Tema Sanat ve Toplum Sayfa 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 Küçük Prens Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

KÜÇÜK PRENS

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 248 Cevabı

“Küçük Prens”te geçen bazı sözcükler ve sözcük grupları, farklı anlam boyutlarına işaret ediyor. Bunları keşfedelim.“Küçük Prens”te geçen bazı sözcükler ve sözcük grupları, farklı anlam boyutlarına işaret ediyor. Bunları keşfedelim.

a) “Balta girmemiş ormanlar” Yazar, “balta girmemiş ormanlar” derken ne tür ormanlardan söz etmektedir?

 • Cevap: İnsanların daha uğramadığı baltalarla testerelerle daha katl etmedikleri bakir ormanlardan bahsedilmektedir. Büyük, yaşlı ve uzun boylu sık ağaçların olduğu ormanlardan bahsetmektedir.

Bir ormana balta girmemişse başka neler de girmemiştir? Ve orada nasıl bir yaşantı vardır?

 • Cevap: Ormanlara çevre kirliliği, betonlaşma, insanların zararları egzos dumanları da girmemiştir.

b) “Derin derin düşünmek” Yazar, “derin derin” düşünmekten söz ediyor. “Derin derin” başka neler yapılabilir?

 • Cevap: derin derin uzaklara doğru dalınabilir, derin derin nefes alınabilir, derin derin içe çekilebilir.

c) “Derin”in kaç anlamı var? “Derin’’in geçtiği cümleye göre anlamını karşısına yazalım.

 • Cevap:
 • 1.
  dibi ağzından, yüzeyinden ya da cephesinden uzak olan.
  “Bahçede derin bir çukur açtılar. Oyun derin bir sahne gerektiriyordu”
 • 2.
  yüzeyden içeri inen.
  “Göğsündeki derin yara korkutucuydu”
  3- uzun uzun engin ve detaylı

Gözlerini dibi bucağı görünmeyen derin kuyuya dikti.

 • “Derin”in Anlamı:  dibi ağzından, yüzeyinden ya da cephesinden uzak olan

Mevlana gibi derin bir ermişi herkes tanımalı.

 • “Derin”in Anlamı:  uzun uzun engin ve detaylı

Uykusu öylesine derin ki, sese aldırmaz.

 • “Derin”in Anlamıuzun uzun engin ve detaylı

Birkaç derin nefesten sonra gözlerini açtı.

 • “Derin”in Anlamıuzun uzun engin ve detaylı

Derin coğrafya bilgisiyle kaybolmaktan kurtuldu.

 • “Derin”in Anlamıuzun uzun engin ve detaylı

2. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 249 Cevabı

“Küçük Prens”te geçen bazı cümleler, Türkçede kendimizi ne denli çeşitlilikle ifade edebileceğimize örnek. Bunları keşfedelim.

a) “Olmadı değil” derken…
Yazar, “coğrafyanın bana yararı olmadı değil” dediğinde, ne söylemek istiyor? Neden?
a) Coğrafyanın bana yararı olmadı.
b) Coğrafyanın bana yararı oldu.

 • Cevap: B

Yazar neden, “yararı oldu” demek yerine “yararı olmadı değil” demeyi yeğlemiştir? Açıklayalım.

b) Zeki, aklı başında, kavrayışlı…
Yazar, soldaki cümlelerde geçen zekâsı parlak, kavrayışlı, aklı başında sözleriyle nasıl bir kimseden söz ediyor? Açıklamamızı boş bırakılan bölüme yazalım.

Yazara göre, zekâsı parlak bir kimse, yazarın gösterdiği resme bakınca ne söylemelidir?

 • Cevap: Boa yılanı demeleri gerekiyormuş. Çünkü yararı olmadı değil diyerek herkesin bildiğinin aksine farklı bir bakış açısını iletir okura. zeki aklı başında kavrayışlı kişi anlayış bakımından diğer insanlardan üstün, yetenekli kabiliyetli kişi anlamına gelmektedir.

Buna göre, “aklı başında kimse”, resimden mi söz etmelidir; yoksa iş hayatı, politika vb. konulardan mı? Neden?

 • Cevap: Resimden söz etmelidir.  Çünkü insanlar için bu dünyada paradan işten daha önemli şeyler vardır. Bu da sanat, estetik veya sevgi-mutluluktur.

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 250 Cevabı

Okuduğumuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım. Küçük Prens

Çocuğun ilk çizdiği resim, neyin resmidir?

 • Cevap: Balta girmemiş ormanlar üzerine yazılmış “Yaşanmış Öyküler” adlı kitabın üzerindeki bir hayvanı yutmakta olan Boa yılanını çizmiş.

Büyüklerin çocuğun çizdiği resimleri anlamaya çalışıp, onun resim yapmasını önemsediklerini söyleyebilir miyiz? Neden?

 • Cevap: Hayır söyleyemeyiz çünkü büyükler tarih, coğrafya ve matematik gibi alanlara yönelmesini öğütlemişlerdir

Çocuk, çizdiği resimler anlaşılmayınca ve büyüklerin tepkisi üzerine ne yapmaya karar verir?

 • Cevap: Pilotluk yapmaya karar vermiştir ve bir çok yere uçuş yapmıştır.

Sizce büyükler çocuğun resim yapmasına haklı bir tepki mi gösterdi? Neden?

 • Cevap: Hayır büyükler haklı değil bence. Çünkü sanat bir yetenektir ve bu çocuğun da resim sanatına yeteneği olduğu halde büyükler onun yeteneğini köreltmiştir.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 251 Cevabı

Büyükler, çocuğun resmini anlamaya çalışıp onu cesaretlendirmiş olsalardı, çocuğun hayatında neler değişirdi?

 • Cevap: Çocuk belkide hayatında büyük bir resim sanatçısı yani ressam olabilirdi.

Bu öykü size ne hissettirdi? Kendi hayatınızla ilgili çağrışımlar yaptı mı? Bir gün böyle bir olay yaşarsanız nasıl davranırsınız?

 • Cevap: Böyle bir olay yaşarsam kendi yeteneğimin ve isteğimin üzerine giderim.

Örtük anlama ulaşalım.

4. ETKİNLİK 

“Küçük Prens” adlı metinde yazarın ara sıra yakındığını (sitemli veya şikâyet eder bir hâli olduğunu) sezinliyoruz.

a) Metinde yakınma anlamı çıkardığımız ifadelerin altını çizelim.

 • Cevap: “Böylelikle altı yaşımda bana parlak bir gelecek sunan resim sanatından vazgeçtim.”

b) Yakınmayı hangi cümlelerden sezdiğimizi bulup aşağıya yazalım.

 • Cevap: “Böylelikle altı yaşımda bana parlak bir gelecek sunan resim sanatından vazgeçtim.”

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 252 Cevabı

Aşağıda “Küçük Prens” adlı metinden alınan cümleler var. Bu cümlelerde altı çizili sözcüklere dikkat edelim ve soruyu yanıtlayalım:

SORU: Bu cümlelerde “onlar” ile kimden söz edilmektedir?

“Büyükler hiçbir şeyi tek başlarına anlayamıyorlar, durmadan açıklamalar yapmak da çocuklar için sıkıcı oluyor doğrusu.

 • Yanıt:

 “Büyükler arasında bir sürü yıl geçirdim, çok yakından tanıdım onları.

 • YANIT:

Bu örneklerden yola çıkarak, “onlar” sözcüğünün ne işe yaradığını açıklayabilir miyiz?

 • Cevap:

Metinlerde önceki cümlelerde geçen kişileri ve varlıkları başka hangi sözcüklerle anabiliriz?

 • Cevap:

6. ETKİNLİK 

Bağlaçlar, neyi bağlar? Aşağıdaki parçalarda geçen altı çizili sözcüklerin cümleye kattığı anlamı yazalım.

“Büyükler tarih, coğrafya ve dilbilgisiyle ilgilenmemi öğütlediler. daha altı yaşımda resim sanatından vazgeçtim.”

 • YANIT: Aynı görevlere sahip olan kelime ve kelime gruplarını birbirine bağlar.

“Şapkadan da korkulur mu hiç?” dediler. Oysa ben şapka değil, bir fili sindirmekte olan bir boa yılanı çizmiştim.”

 • YANIT: Karşıt düşünceyi belirtmek için bağlaç kullanılmış olabilir.

7. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 253 Cevabı

Kişiler, duygu ve düşüncelerini dile getirirken amaçlarına uygun olan anlatım biçimini belirlerler. Şimdi “Küçük Prens” adlı metni düşünelim. Yazar bu metni aşağıdaki yollardan hangisini seçerek oluşturmuş olabilir? Doğru açıklamanın karşısına onay (✓) işareti diğerlerine çarpı işareti (X) koyalım.

Anlatım Biçimleri

 • Yazar, insanların başından geçen ya da geçebilecek bir olayı anlatmak isterse olayları oluş sırasına göre yazması gerekir. Bu tür yazılar, öyküleyici bir biçimde yazılmıştır. (√) 
 • Yazar, okurlarının görme, dokunma, işitme, tatma ve koklama duyularına seslenerek varlıkların, çevrenin özelliklerini anlatma yolunu seçmişse bu yolla betimleyici metin ortaya çıkar.  (x) 
 • Yazar, okuyucuya bir konuda bilgi verip açıklama yapmak isterse açıklayıcı yolu seçmiş olur.  (x) 
 • Yazar, bir konudaki görüşlerini, çeşitli gerekçelerle kanıtlamaya çalışırsa, ortaya tartışmacı bir metin çıkar.  (x) 

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinlerin hangi anlatım biçimleriyle oluşturulduğunu (öyküleyici, açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici) belirleyelim ve karşısına yazalım.

Fazıl Hüsnü Dağlarca, edebiyatımızın önde gelen sanatçılarından biridir. Özellikle şiirleri ile tanınmaktadır. Şiirlerinde insana ve insan hayatına saygı konularını işlemiştir.

 • Cevap: Açıklayıcı

Sınava geç kalmıştım. Otobüs durağına koşuyordum. Nefes nefese kalmıştım.

 • Cevap: Öyküleyici

Durağa geldiğimde otobüs kalkmıştı bile. Arkasından bakakaldım. Büyük bir umutsuzlukla oturup kaldım. Sınava yetişememiştim.

 • Cevap: Öyküleyici

Başımızın üstünde her zaman yeşil, iğne yapraklı dallardan örülü bir çatı var. Dallar öylesine sık ki, güneş ışığı aşağıya süzülemiyor bile. Ormanın içine doğru kilometrelerce uzayıp giden toprak bir yol var.

 • Cevap: Betimleyici

Bazıları sürekli güçlünün zayıfı yendiğini söyler. Canlıları incelediğimizde bunun doğru olmadığını görürüz. Öyle olsaydı, diğerlerine göre en zayıf ve güçsüz olan canlıların soylarının tükenmesi gerekirdi. Oysa birçok güçsüz canlı, milyonlarca yıldır varlıklarını sürdürüyor. Çünkü canlılar dünyasında yaşamı güç belirlemez.

 • Cevap: Açıklayıcı, Tartışmacı

9. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 254 Cevabı

Bu çalışmada başımızdan geçen veya bir tanıdığımızın başından geçen bir olay hakkında yazı yazacağız. Yazımızda şunlara dikkat edelim:

 • Cevap:

Hangi olayı ya da anımızı anlatacağımıza karar verelim.

 • KONU:  Mahallede arkadaşlarla oynarken sahaya kanadı kırık bir kuşun düşmesi.

****************

Olayların oluş sırasını belirleyelim.

Her şeye neden olan başlatıcı olay:

 • 1. olay: Top oynamamız
 • 2. olay: Sahaya kuş düşmesi
 • 3. olay: Kuşun etrafında toplanıp hayretler içinde kuşa bakmamız
 • 4. olay: Kuşu alıp veterinere götürmemiz
 • 5. olay: Kuş iyileştikten sonra onu gökyüzüne salmamız

Son olay (öykünün sonu):

****************

Olayları, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine ayıralım.
Not 1: Olayın en heyecanlı kısmı gelişme bölümünün sonunda yer alsın.
Not 2: Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri arasında geçiş yaparken anlamsal bağlantılara dikkat edelim.

 • Giriş bölümünde geçen olaylar:  Top oynamamız
 • Gelişme bölümünde geçen olaylar: Sahaya kuş düşmesi, Kuşun etrafında toplanıp hayretler içinde kuşa bakmamız, Kuşu alıp veterinere götürmemiz.
 • Sonuç bölümünde geçen olaylar: Kuş iyileştikten sonra onu gökyüzüne salmamız.

****************

Anlatacağımız olayı tanımlayan bir başIık belirleyelim.

 • BAŞLIK: GÖKYÜZÜNÜN KANATLARI

10. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 255 Cevabı

9. etkinlikte taslağını çıkardığımız öyküyü yazıya geçirelim. Taslakta planladığımız her şeyi buraya aktarmalıyız.

 • Cevap:

Cevap: HAZİNE AVI

Geçen yaz tatilinde ailem ile birlikte bir sahil kasabasına tatile gittik. Bu tatil kasabasına neredeyse her yaz gidiyorduk. Orada yaşayan bazı arkadaşlar edinmiştim. Bu nedenle orayı çok seviyordum.
Tatil için gereken hazırlıkları tamamlayıp yola çıktık. Yarım gün sonra ayırttığımız sahil kulübesindeydik. Yemek yiyip uyuduk. Ertesi gün denize girdik. Buraya geldiğimi arkadaşlarıma nasıl bildiririm diye düşünüyordum. O sırada arkadaşım Denef’i gördüm.
-Heyyy! Denef!
-Aaaa! Selim! Sen misin? Ne zaman geldiniz?
Denef elinde bir kayık küreği ile koşarak geldi. Birlikte kumsalda yürüdük ve bir sene boyunca yaptıklarımızı konuştuk. Diğerlerini bir an önce görmek istediğimi söyledim. O da yarın hep birlikte
güzel oyunlar oynayabileceğimizi söyledi. Arkadaşlarım sene boyunca burada yaşadığı için biraz denizden uzaktaydılar. Gün sonunda nasıl bir oyun oynayabileceğimizi düşündüm. Her zaman korsancılık
oynardık. Bu sefer hazine bulma oyunu oynamamız gerektiğine karar verdim. Bu eğlenceli olurdu. Resim defterimden bir sayfa koparttım. Bazı ağaç resimleri çizdim. Tehlike anlamına gelen kuru kafaları
rastgele yerlere çizdim. En sonunda sayfanın sağ üst köşesine bir sandık çizdim. Güzel düşlerle uykuya daldım.
Ertesi gün kahvaltıdan sonra deniz girdim ve bir ağacın dibinde Denef ve diğerlerini beklemeye başladım. Arkadaşlaırmı yolun başından gördüm. Denef, Mustafa, Çisil ve Berk. Biz her yaz buluşup
oyunlar oynayan beş arkadaştık. Birbirimizle hasret giderdikten sonra onlara hazine haritamı gösterdim. Ben onların lideri olacaktım. Yapmamız gereken şey hazineyi bulmaktı. Bunun için bu haritayı
kullanmamız gerekiyordu. Ben elimde harita ve başımda bir bandana ile öncen yürüyordum. Arkamda arkadaşlarım vardı. Kendimizi rolümüze kaptırıyorduk:
-Efendim, bu haritadan üvey kardeşinizde de olduğu doğru mu?
-Evet, yıllar önce bu hazinenin iki haritası yapıldı. Biri bende diğeri de kardeşimde. İkimiz de hazinenin peşindeyiz.
-Neden birlikte aramıyorsunuz?
-Çünkü o aynı zamanda benim denizlerdeki düşmanım. Hazineyi ondan önce bulmalıyım.
Bu gülünç replikleri büyük bir ciddiyetle söylüyorduk. Güneşin batmaya başladığını fark etmedik bile. Hava kararmıştı. Kalabalık olmayan bu yerde bir yürüyüş yolunun yakınındaydık. Bir yanımızda az ağaçlı bir arazi vardı.
Denizi görememek beni biraz korkutuyordu. Ama yakınlarda olmalıydı, değil mi? Sonunda Berk;
-Selim, biz kaybolmadık değil mi?
-Tabii ki hayır.Haritamız bize yardımcı olacaktır.
Çisil ve Denef birbirlerine baktılar. Defne:
-Bu garip rolü devam ettirmen kaybolduğumuz anlamına geliyor.
-???
Kaybolduğumuzu itiraf etmek beni zorladı. Yine de durum boydu. Ağır ağır yürüyerek etrafımıza bakıyorduk. Her yer kapkaranlıktı. Kasaba çarşısının ışıkları daima yanardı. Buna rağmen onları görmek
mümkün değildi. Gerçekten bu kadar uzaklaşmış mıydık? Yürüyüş yolunu takip etmeyi teklif ettim. Sonuçta yoldu. Yollar bir yere varmak içindi. Yapmamız gereken şey denizi görmekti. Denizde kulübeler
olurdu. Ancak yürüdükçe sanki hiçbir yere varamıyorduk. Sonunda yolun sonunda hafif bir ışık belirdi. Yanıp sönüyor gibiydi.
-Bu ışık deniz fenerinin ışığı olmalı.
Adımlaırmızı hızlandırdık. Garip bir şey vardı. Deniz fenerinin ışığı bize yaklaşıyordu! Hayır, bu deniz feneri değildi.
Korkuyla geri dönmek için hamle yaptık. O sırada bir yaprak hışırtısı ve çatırdama duyuldu.
-Hiçbir yere gidemezsiniz? Sizi zar zor buldum zaten.
Mustafa “Sen de kimsin?” diye bağırdı. Eli fenerli adam “Sen artık babanı da tanıyamıyorsun” dedi. Gerçekten Mustafa’nın babası Ahmet amcaydı. Meğer ailelerimiz biz dönmeyince korkmuş ve
bir araya gelmiş. Bizi her eyrde aramışlar. Mustafa amca da burayı iyi bildiğinden buraya gelmiş ve bizi bulmuş.
Geçen tatilde başımıza gelen bu tuhaf ve korkutucu olaydan sonra bir daha asla bilmediğimiz bir yere büyüğümüz olmadan gitmemeye karar verdik.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

65 Yorumlar

 1. İsmet Yılmaz

  süper

 2. 10 etkinli ohaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 3. 10 etkinlik oha

 4. siz efsanesiniz

 5. iyiki var ya

 6. Kanatsiz melek

  10. Etkinliğin cevabı yok !!??!!

 7. iyi var site =)ama keşke bide e postamızı istemeseniz =(((((((((((

 8. ffdghgdasjdhagyasfdytygdgggshdg bok gibi site

 9. Hepsi doğru bir site

 10. Ben çok beğendim çaba herşey doğru

 11. Her şey harika beya : ))))))))))))))))))))))))))))

 12. çok güzel bir site ama ben 10. etkinliği kendim yapmayı tercih ederim

 13. iyi sen bk bk 10. ertkinliği kendin yp

 14. ABİ 10 . ETKİNLİK NEDİR YA OLÜM MAKİNESİ

 15. İyiki varsınız <3

 16. Yalnız onuncu etkinlik çok uzun ben yazmam onu kendim yaparım daha iyi ki ben ödevlerini hep burdan bakarım

 17. ben bu web sitesini çok seviyorum

 18. Bir tükrçe öğretmeni?

  10. Etkinlik çok uzun kendi hikâyemi yazarım daha iyi her ödevi buradan yapıyorum

 19. 10. etkinliği yazanlar için 20 dk saygı duruşu

 20. Bence çok güzel bir site. Diğer sitelerden birşey anlamıyorum????????????⚘???????????

 21. ????????????⚘???????????

 22. 5.etkinliği neden yapmamışlar ki

 23. İyi bir site fakat öğretmeler buna karşı çıkıyor eee haklílar Arkadaşlar herşeyi buradan yapmayın biraz kendinizde gayret edin.

  • iyi bir site öğretmenler karşı çıkıyor bu site insanı tembelleştiriyor öğretmenler karşı çıkmakta haklı ödevinizi kendiniz yapın öğretmenler bu siteye mi ödev veriyor yoksa size mi lütfen herkez çalışsın başarılı olun siz burdakilerin bütün cevaplarını geçirdiniz peki ne anladınız

 24. farkındaysanız bu sitede kopyala yapıştır olmuyor sizce neden?

 25. Dostsunuz canlar
  Cooookkk iy olmuus

 26. çoook yardımcı ama 6nın cevabı yok

 27. Harika olmuş süper ben ödevlerimi hep burdan bakarım diğer sitelerde yanlış yazılyo SUPER♡_♡ 🙂 😀 :DDD

 28. Ben çok aşığım

  Teşekkürler

 29. 10. Etkinliği yzan varmı ya oha yani o ne

 30. harikaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 31. Abi efso ha adım isismsiz bu arada

 32. 10. Etkinlik çook azmış biraz daha yazsaydınız

 33. çüşşşş neden 10. etkinlik bu kadar uzun

 34. Arkadaşlar 5. Etkinlik cevapları yok???

 35. iyi bir site öğretmenler karşı çıkıyor bu site insanı tembelleştiriyor öğretmenler karşı çıkmakta haklı ödevinizi kendiniz yapın öğretmenler bu siteye mi ödev veriyor yoksa size mi lütfen herkez çalışsın başarılı olun siz burdakilerin bütün cevaplarını geçirdiniz peki ne anladınız

 36. Bu site harika bana öğretmenim kızmıyor sizın başınıza ne geli yorsa????

 37. Ceren biz yazıyoz ama çalışıyozda

 38. Adını vermek istemeyen İzleyici

  evet kesinlikle 5. etkinliğin cevapları var sağolun yaa!

 39. çok güzel olmuş

 40. gerekli yerlere bakın bence

 41. 10. Etkinliğin 9. Etkinlikle alakası yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir