Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
6. Sınıf Din Kültürü Çalışma Soruları

6. Sınıf Din Kültürü Çalışma Soruları 1. Ünite Cevapları

“6. Sınıf Din Kültürü Çalışma Soruları Cevapları 1. Ünite Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

6. Sınıf Din Kültürü Çalışma Soruları 1. Ünite Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Çalışma Soruları Cevapları 1. Ünite Sayfa 128

1. İncil, aşağıdaki peygamberlerden hangisine indirilmiştir?

A) Hz. Musa
B) Hz. Davut
C) Hz. İsa
D) Hz. İbrahim

 • Cevap: C

2. Hz. Muhammed (sav), peygamberliğini duyurmak için Mekkelileri Safa Tepesi’nde topladı ve onlara: “Şu dağın ardında size saldırmak üzere olan bir ordu olduğunu söylesem bana inanır mısınız?” diye sordu. Onlar da “Evet senden hep doğruluk gördük.” dediler. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav): “Ben Allah’ın görevlendirdiği bir peygamberim. Sizi Allah’a ortak koşmamaya davet ediyorum.” diyerek konuşmasına devam etti. Bu metinde altı çizili cümlelerde Hz. Muhammed’in (sav) aşağıdaki özelliklerinden hangilerine değinilmiştir?

A) Sıdk—Tebliğ
B) Fetanet-İsmet
C) Sıdk-Fetanet
D) Tebliğ-İsmet

 • Cevap: A

3. Vahiy bir mesuliyet,
Allah ile kul arasında.
Nebiye düşen elbet,
Bildirmek aynısıyla.

Bu dörtlükte peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Fetanet
B) Emanet
C) Tebliğ
D) İsmet

 • Cevap: C

4. Aşağıdakilerden hangisi Tevrat ile ilgili doğru bir bilgidir?
A) Hz. Musa’ya gönderilmiştir.
B) Son ilahi kitaptır.
C) Dili Arapça’dır.
D) Günümüze kadar aslını korumuştur.

 • Cevap: A

5. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacı vurgulanmaktadır?

A) “Kur’an’ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz.” (Hicr suresi, 9. ayet)
B) “Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur’an hakkında şüphede iseniz öyleyse onun benzeri bir sure getirin…” (Bakara suresi, 23. ayet)
C) “Bu kitabın, âlemlerin Rabb’i tarafından indirilmiş olduğunda asla şüphe yoktur.” (Secde suresi, 2. ayet)
D) “Bu Kur’an; uyarılsınlar, Allah’ın tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.” (İbrâhim suresi, 52. ayet)

 • Cevap: D

6. Peygamberlik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanlık tarihi ile başlar.
B) Risalet ve nübüvvet anlamlarına gelir.
C) Kişinin irade ve isteğinin bir sonucudur.
D) Vahyin insanlığa ulaşmasının yoludur.

 • Cevap: C

6. Sınıf Din Kültürü Çalışma Soruları Cevapları 1. Ünite Sayfa 129

7. Allah’ın gönderdiği bütün peygamberler akıllı ve zekidir. Bu özellikleri sayesinde Allah’ın mesajlarını en iyi şekilde kavramış, insanlara önderlik etmiş ve içinde yaşadıkları toplumun sorunlarını çözerek örnek bir nesil meydana getirmişlerdir. Bu metinde peygamberlerin aşağıdaki sıfatlarından hangisi vurgulanmaktadır?

A) Emanet
B) Sıdk
C) İsmet
D) Fetanet

 • Cevap: D

8. • Dört büyük kutsal kitabın ilkidir.
• Hz. Musa’ya verilmiştir.
• İçerikleri insanlar tarafından değiştirilmiştir.

Bu bilgilerin tamamı aşağıdaki kutsal kitaplardan hangisine aittir?

A) Kur’an-ı Kerim
B) Tevrat
C) Zebur
D) İncil

 • Cevap: B

9. Allah, insanlar arasından elçi olarak görevlendirdiği peygamberlerden yirmi beş tanesinin ismini Kur’an-ı Kerim’de bildirmiştir. Bu peygamberlerin ilki Hz. Âdem, sonuncusu ise Hz. Muhammed’dir (sav). Bu metinden peygamberler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Peygamberlerin Allah tarafından belirlendiğine
B) Her topluma peygamber gönderildiğine
C) Kur’an-ı Kerim’de bir kısmından bahsedildiğine
D) Vahyi ulaştırmada aracı olduklarına

 • Cevap: B

10. Peygamberler, Allah’tan almış oldukları emirleri insanlara olduğu gibi bildiren, hayatlarının hiçbir anında yalan söylemeyen ve dosdoğru davranan kimselerdir. Bu açıklamadan peygamberlerin aşağıdaki sıfatlarından hangisine ulaşılamaz?

A) Fetanet
B) Emanet
C) Tebliğ
D) Sıdk

 • Cevap: A

11. Zebur ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Mekkelilere gönderilmiştir.
B) İncil’den sonra gelmiştir.
C) Hz. Davud’a vahyedilmiştir.
D) Aslını korumuştur.

 • Cevap: C

12. Aşağıdakilerden hangisi vahyin gönderiliş amaçlarından biri değildir?

A) Allah’tan başka ilah olmadığını bildirmek
B) İnsana kulluk görevini hatırlatmak
C) Aklın kavrayamayacağı konular hakkında bilgi vermek
D) Arap dilinin gelişmesini sağlamak

 • Cevap: D

6. Sınıf Din Kültürü Çalışma Soruları Cevapları 1. Ünite Sayfa 130

13. Aşağıdakilerden hangisinin peygamber olup olmadığı Kur’an-ı Kerim’de açıkça belirtilmemiştir?

A) Hz. Üzeyr
B) Hz. İlyas
C) Hz. Yunus
D) Hz. Yahya

 • Cevap: A

14. “Ey Resul! Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” (Hûd suresi, 112. ayet) Bu ayette Hz. Muhammed’in (sav) özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Tebliğ
B) Sıdk
C) Fetanet
D) İsmet

 • Cevap: B

15. Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerdendir?

A) Hz. Âdem
B) Hz. Zekeriya
C) Hz. Harun
D) Hz. Hud

 • Cevap: A

16. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin gönderiliş sebepleri arasında yer almaz?

A) Yaşayışlarıyla insanlara örnek olmak
B) Allah’ın buyruklarını insanlara ulaştırmak
C) Tebliğ edilen ayetleri insanlara açıklamak
D) Gönderildikleri toplumların örf ve âdetlerini korumak

 • Cevap: D

17. “Peygamberlerin gizli ve açık her türlü günahtan uzak durmaları” anlamına gelen kavram hangisidir?

A) Sıdk
B) ismet
C) Tebliğ
D) Fetanet

 • Cevap: B

18. Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberleyenler için kullanılan kavram hangisidir?

A) Âlim
B) Hafız
C) Mevlithan
D) Müezzin

 • Cevap: B

6. Sınıf Çalışma Soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Cevapları Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
5
love
2
unlike
1
happy
1
clap
0
confused
0
sad
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!