Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
6. Sınıf Din Kültürü Çalışma Soruları

6. Sınıf Din Kültürü Çalışma Soruları 4. Ünite Cevapları

“6. Sınıf Din Kültürü Çalışma Soruları Cevapları 4. Ünite Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

6. Sınıf Din Kültürü Çalışma Soruları 4. Ünite Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Çalışma Soruları Cevapları 4. Ünite Sayfa 140

1. Aşağıdakilerden hangisi hicreti hazırlayan sebeplerden biri olarak gösterilemez?

A) Mekke’de kurak bir iklimin olması
B) Müslümanların dinlerini özgürce yaşama istekleri
C) Müşriklerin Hz. Muhammed’i (sav) öldürme kararı almaları
D) Müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları baskı

 • Cevap: A

2. Hz. Muhammed’in (sav) aşağıdaki uygulamalarından hangisi doğrudan toplumsal barışı sağlamaya yöneliktir?

A) Namaza çağrının ezanla olmasına karar vermesi
B) Mescid-i Nebevi’de Suffe’yi kurdurması
C) Medine Sözleşmesi’ni imzalaması
D) Vahiyleri yazdırması

 • Cevap: C

3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav) İslam’a davet için mektup gönderdiği ülkelerden biri değildir?

A) Bizans
B) Hindistan
C) İran
D) Mısır

 • Cevap: B

4. Mekkeli müşrikler, inananların bir kısmının Habeşistan’a hicret etmesi ile Mekke’de kalan Müslümanlara üç yıl sürecek olan baskı uygulamaya başladılar. Bu süreçte, Müslümanlar ile konuşmak ve onlarla alışveriş yapmak gibi pek çok şey yasaklandı. Bu metin aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Boykot Dönemi
B) Hudeybiye Antlaşması
C) Akabe Biatları
D) Hüzün Yılı

 • Cevap: A

5. “Ey örtünüp bürünen! Kalk ve uyar. Rabb’ini yücelt. Nefsini arındır. Kötü şeyleri terk et.” Meali verilen bu ayetler aşağıdaki sureterin hangisinde yer almaktadır?

A) Alak
B) Hicr
C) Necm
D) Müddessir

 • Cevap: D

6. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden önce meydana gelmiştir?

A) Suffe’nin inşa edilmesi
B) İlk cuma namazının kılınması
C) Medine Sözleşmesi’nin yapılması
D) Birinci Akabe Biatı’nın gerçekleşmesi

 • Cevap: D

6. Sınıf Din Kültürü Çalışma Soruları Cevapları 4. Ünite Sayfa 141

7. “Allah’ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğünde, Rabb’ine hamd ederek onu tespih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.” Anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nasr
B) Mâ’ûn
C) Kâfirûn
D) İhlâs

 • Cevap: A

8. Hz. Muhammed (sav), Müslümanlarla beraber Kâbe’yi ziyaret etmek için Mekke yakınlarına geldi. Mekkelilere elçi göndererek bu isteğini bildirdi. Ancak bu isteği kabul edilmedi. Daha sonra yapılan görüşmeler neticesinde taraflar arasında gerginliği ortadan kaldıracak bir antlaşma imzalandı. Bu metin aşağıdaki olayların hangisi ile ilgilidir?

A) Birinci Akabe Biati
B) Muahat Antlaşması
C) Medine Sözleşmesi
D) Hudeybiye Antlaşması

 • Cevap: D

9. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer zamanında kabul edilen takvimin başlangıcı sayılmıştır?

A) İlk ayetlerin inmesi
B) Mekke’nin fethedilmesi
C) Medine’ye hicret edilmesi
D) Bedir Savaşı’nın kazanılması

 • Cevap: C

10. I. Hudeybiye Antlaşması
II. Akabe Biatları
III. Bedir Savaşı
IV. Uhud Savaşı

Numaralanmış olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) I – II – III – IV
B) II – III – IV – I
C) III – IV – I – II
D) IV-1-II-III

 • Cevap: B

11. • Medine Sözleşmesi’ni imzalaması
• Medineli Müslümanlar ile Mekkeli Müslümanları kardeş ilan etmesi
• Medine’de yaşayan Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmesi

Hz. Muhammed’in (sav) bu uygulamalarının genel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyaç sahiplerini gözetmek
B) İnanç özgürlüğünü korumak
C) Toplumsal barışı sağlamak
D) Medine’yi saldırılara karşı savunmak

 • Cevap: C

12. İslam’ı kabul eden sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Hatice
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz. Fatma

 • Cevap: A

6. Sınıf Din Kültürü Çalışma Soruları Cevapları 4. Ünite Sayfa 142

13. Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicret sürecinde gerçekleşen olaylardan biri değildir?

A) Ranuna Vadisi’nde cuma namazı kılınması
B) İlk mescidin Küba’da inşa edilmesi
C) Hz. Muhammed’e (sav), Sevr Mağarası’nda gizlenmesi
D) Hz. Zeyd’in Hz. Muhammed’e (sav) yol arkadaşlığı etmiş olması

 • Cevap: D

14. Kur’an’da, Arapların İslam’dan önceki inanç, tutum ve davranışları için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asabiye
B) Cahiliye
C) Bedevî
D) Medenî

 • Cevap: B

15. Ezam ilk kez okuyan sahabe aşağıdakiler- den hangisidir?

A) Hz. Ebu Bekir
B) Hz. Hamza
C) Hz. Bilal
D) Hz. Ali

 • Cevap: C

16. Kur’an-ı Kerim, vahiy kâtipleri tarafından yazıya geçirilmiş ve sahabenin birçoğu tarafından da ezberlenmiştir.—zamanında mushaf hâline getirilen Kur’an-ı Kerim,—-zamanında da çoğaltılmıştır. Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hz. Ömer – Hz. Osman
B) Hz. Ebu Bekir – Hz. Ali
C) Hz. Ömer – Hz. Ali
D) Hz. Ebu Bekir – Hz. Osman

 • Cevap: D

17. İlk vahyin gelişinden Medine’ye hicrete kadar geçen dönem aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Cahiliye Dönemi
B) Mekke Dönemi
C) Elçiler Dönemi
D) Dört Halife Dönemi

 • Cevap: B

6. Sınıf Çalışma Soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Ünite Cevapları Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
11
love
2
angry
1
unlike
0
happy
0
clap
0
confused
0
sad

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!