Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
6. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Soruları

6. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Soruları 4. Ünite Cevapları

“6. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Soruları Cevapları 4. Ünite Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Soruları 4. Ünite Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Soruları Cevapları 4. Ünite Sayfa 83

1. Maddelerin tanecikli yapısı ile ilgili bazı özellikler tabloda verilmiştir. Buna göre, numaralanmış boşluklara gelecek maddenin hâlleri hangileridir?

A) Katı Sıvı Gaz
B) Katı Gaz Sıvı
C) Sıvı Gaz Katı
D) Sıvı Katı Gaz

 • Cevap: B

2. Tabloda ▲, ⬤, ★ ve ■ şekilleri ile gösterilen bazı saf maddelerin özellikleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre, oda sıcaklığında hangi şekil ile gösterilen madde için aşağıda verilen örnek doğrudur?

A) ▲ → Oksijen
B) ⬤  → Su
C) ★ → Bakır
D) ■ → Altın

 • Cevap: B

3. Bir kap içindeki suya mürekkep damlatıldığında mürekkebin su içinde dağılarak suyu renklendirdiği gözlenmiştir. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıvı taneciklerinin öteleme hareketi yapması
B) Sıvı taneciklerinin sadece titreşim hareketi yapması
C) Sıvı taneciklerinin kolaylıkla sıkıştırılabilmesi
D) Sıvı tanecikleri arasındaki boşlukların gaz taneciklere göre daha fazla olması

 • Cevap: A

4. Bir deneyde şekildeki kabın tamamını dolduran bir madde bulunmaktadır. Bu deneyde kapak elle itilip aşağıya doğru hareket ettiriliyor. El, kapaktan çekildiğinde ise kapak tekrar yukarı doğru hareket ediyor. Buna göre, kap içerisindeki madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sıkıştırılabilir.
B) Tanecikleri hareketsizdir.
C) Sıvıdır.
D) Katıdır.

 • Cevap: A

6. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Soruları Cevapları 4. Ünite Sayfa 84

5. Saf maddelerin hâl değişimi ile ilgili;

I. Sıvı hâlden gaz hâle geçen bir maddenin tanecikleri arasındaki boşluk artar.
II. Gaz hâldeki tanecikler aynı maddenin sıvı hâline göre daha hızlı hareket eder.
III. Sıvı hâlden katı hâle geçen bir maddenin tanecikleri hızlanır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: B

6. Gaz hâldeki bir maddeye kuvvet uygulanarak tanecikler birbirine yaklaştırılıp sıkıştırılabilir. Günlük hayatta gazların bu özelliğinden yararlanılarak maddeler depolanabilir. Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde gazların bu özelliğinden yararlanılmamıştır?

A) Oksijen tüpü
B) Tüp gaz
C) Deodorant
D) Sıcak hava balonu

 • Cevap: D

7. Kütlesi 50 g olan taş parçası 100 cm3 su bulunan dereceli silindire konulduğunda, su seviyesinin 110 cm3 olduğu gözlenmiştir. Buna göre, taş parçasının yoğunluğu kaç g/cm3 tür?

A) 0,5
B) 1
C) 5
D) 10

 • Cevap: C

8. Aynı metalden yapılmış 10 gram A bilyesiyle 20 gram B bilyesinin sıcaklıkları eşittir. Buna göre, bilyeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) A bilyesinin yoğunluğu, B bilyesinin yoğunluğundan küçüktür.
B) B bilyesinin hacmi, A bilyesinin yoğunluğundan küçüktür.
C) A ve B bilyelerinin birim hacimlerinin kütleleri eşittir.
D) B bilyesinin yoğunluğu, A bilyesinin yoğunluğundan küçüktür.

 • Cevap: C

9. Ahmet’in annesi nohut yemeği yaparken nohutları yıkamak ve içindeki kuru yaprak parçalarını ayırmak istiyor. Nohutları kaptaki suya koyduğunda şekildeki durum gözleniyor. Suyun yoğunluğu 1 g/cm3 olduğuna göre, kuru yaprak parçası ve nohutun yoğunluğu ne olabilir?

A) 1 – 1
B) 1’den büyük – 1’den büyük
C) 1’den küçük – 1’den büyük
D) 1’den büyük – 1’den küçük

 • Cevap: D

6. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Soruları Cevapları 4. Ünite Sayfa 85

10. Kütleleri aynı olan K ve L maddelerinin hacimleri şekildeki gibidir. Buna göre, bu maddelerin yoğunlukları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Kütleleri aynı olduğu için yoğunlukları eşittir.
B) Hacimleri farklı olduğu için maddelerin yoğunlukları eşittir.
C) K maddesinin yoğunluğu, L maddesinin yoğunluğundan fazladır.
D) L maddesinin hacmi daha fazla olduğundan yoğunluğu daha fazladır.

 • Cevap: C

11. Birbiri içinde çözünmeyen X, Y ve Z sıvılarının kütle-hacim grafiği verilmiştir. Bu sıvılar bir kavonoza konulup ağzı sıkıca kapatılıyor ve kavanoz ters çevrilip bir süre bekletiliyor. Buna göre, sıvıların konumları aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cevap: A

12. Birbiri içinde çözünmeyen aynı sıcaklıktaki X, Y ve Z sıvılarının yoğunluk değerleri tabloda verilmiştir. Bu sıvılar aynı kaba konulduğunda, sıvıların kap içerisindeki konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 • Cevap: D

13. Birbirine karışmayan üç farklı sıvının kütle-hacim grafiği verilmiştir. Bu sıvılar bir kaba konulduğunda sıvıların kaptaki konumları aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Cevap: C

6. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Soruları Cevapları 4. Ünite Sayfa 86

14. Kışın sıcaklığın çok düştüğü zamanlarda donan su, nehir ve göllerin yüzeyini kaplar. Yüzeydeki buz tabakası suyun dibe doğru donmasını önler. Bu durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçüktür.
B) Yüzeyde oluşan buz tabakası alt taraftaki suyun donmasını önler.
C) Su donduğunda buz su yüzeyinde toplanmaya başlar.
D) Buzun su üzerini kaplamasıyla nehir ve göller dipten donmaya başlar.

 • Cevap: D

15. Şekilde verilen elektrikli çaydanlığın yapımında plastik, bakır tel ve cam kullanılmıştır. Bu malzemeler numaralı kısımların hangisiyle doğru eşleştirilmiştir?

A) Bakır tel Plastik Cam
B) Cam Plastik Bakır tel
C) Plastik Bakır tel Cam
D) Cam Bakır tel Plastik

 • Cevap: B

16. Bir tava sapının elimizi yakmayacak bir malzemeden yapılması istenmektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Bakır
B) Alüminyum
C) Çelik
D) Plastik

 • Cevap: D

17. Şekildeki düzenekte, buzun bir süre sonra eridiği gözleniyor. Bu düzenekte cam levha yerine iletkenlik durumları verilen maddelerden hangisi kullanılırsa buz daha çabuk erir?

A) Demir
B) Beton
C) Kiremit
D) Köpük

 • Cevap: A

6. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Soruları Cevapları 4. Ünite Sayfa 87

18. Isı yalıtımında kullanılan bazı malzemeler ve özellikleri tabloda verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre, bir apartmanda ısı yalıtımı amacıyla duvarların içinde hangi malzemenin kullanılması uygun olur?

A) Plastik köpük
B) Ahşap
C) Taş yünü
D) Cam yünü

 • Cevap: C

19. Tabloda Ahmet’in kullanabileceği K, L, M ve N ile gösterilen ısı yalıtım malzemelerinin özellikleri verilmiştir. Ahmet, az maliyetli, uzun süre dayanıklı ve yanmaya karşı dirençli bir malzeme ile evinin dış cephe yalıtımını yaptırmak istiyor. Buna göre, dış cephe yalıtımında Ahmet’in hangi malzemeyi seçmesi en uygundur?

A) K
B) L
C) M
D) N

 • Cevap: B

20. Bir öğrenci özdeş iki cam kap içerisine sıcaklığı 25 °C olan sudan eşit miktarda koyuyor. Bu cam kapları 15 °C’taki özdeş plastik kaplar içerisine yerleştiriyor. I. düzenekteki cam kap ile plastik kap arasında sadece hava bulunurken, II. düzenekte kapların arasındaki boşluğu yün ile dolduruyor. Bir süre sonra I. düzenekteki suyun sıcaklığını 18 °C, II. düzenekteki suyun sıcaklığını 23 °C olarak ölçüyor. Buna göre, ısı alışverişinin sadece plastik kaplar ve cam kaplar içindeki su arasında gerçekleştiği düşünülerek kurulan düzenekler ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) I. düzenekte sadece hava olması daha iyi bir yalıtım sağlamıştır.
B) II. düzenekteki yün yalıtım malzemesi olarak kullanılmıştır.
C) II. düzenekteki yün, suyun sıcaklığını arttırmıştır.
D) Plastik kaplar ile su arasında ısı alışverişi gerçekleşmemiştir.

 • Cevap: B

6. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Soruları Cevapları 4. Ünite Sayfa 88

21. Bazı yakıt türleri verilmiştir.

• Taş kömürü
• Gazyağı
• Benzin

Bu yakıt türleri katı, sıvı veya gaz olarak aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A) Sıvı Gaz Gaz
B) Katı Gaz Sıvı
C) Katı Sıvı Sıvı
D) Sıvı Sıvı Gaz

 • Cevap: C

22. Bir yerleşim yerinde;

• ısınma için evlerde doğalgaz ile çalışan kalorifer sisteminden,
• sıcak su için çatılara kurulan güneş panellerinden,
• elektrik üretimi için bitkisel ve hayvansal atıklardan yararlanıldığı bilinmektedir.

Buna göre, bu yerleşim yerinde aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi kullanılmamıştır?

A) Jeotermal enerji
B) Fosil yakıtlar
C) Güneş enerjisi
D) Biyokütle enerjisi

 • Cevap: A

23. Bir bölgede ısınmak için kömür kullanılmaktadır. Bu bölgede oturan insanlar ısınma amacıyla güneş enerjisini kullanabilmek için evlerinin çatısına güneş panelleri yerleştiriyorlar. Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yenilenemez enerji kaynağı kullanmaya başlamışlardır.
B) Önceden ısınmada yenilenebilir enerji kaynağı kullanıyorlardı.
C) Elektrik enerjisi tüketimi önceki duruma göre artacaktır.
D) Bir süre sonra çevre kirliliğinde azalma olacaktır.

 • Cevap: D

6. Sınıf Çalışma Soruları Fen Bilimleri 4. Ünite Cevapları Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
28
love
7
clap
4
unlike
2
angry
0
happy
0
confused
0
sad

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!