Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Meb Yayınları / 6. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitabı Sayfa 137 Cevabı

6. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitabı Sayfa 137 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitabı Sayfa 137 Cevabı

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkler arasında İslam’ın yayılmasında etkili olan şahsiyetlerden biri değildir?
A) Ebu Hanife B) İbn Rüşt C) Ahmet Yesevi D) Yunus Emre

2. Talas Savaşı kimler arasında olmuştur?
A) Emeviler-Türkler arasında
B) Emeviler-Çinliler arasında
C) Çinliler-Abbasiler arasında
D) Türkler-Abbasiler arasında

3.“Keşşaf” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maturidi B) Farabi C) Biruni D) Zemahşeri

4. Aşağıdakilerden hangisi ünlü bir Türk mimarıdır?
A) Sinan B) Ali er-Rıza C) Itri D) Fahrettin er-Razi

5. Büyük Türk âlimi Buharî hangi ilim dalında çalışmıştır?
A) Tefsir B) Hadis C) Matematik D) Felsefe

6. Mesnevi adlı eserin yazarı olan mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farabi B) Mevlânâ C) Zemahşeri D) Hacı Bektaş Veli

7. Divan-ı Hikmet adlı eser, aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
A) Ahmet Yesevi B) Yunus Emre C) Mevlânâ D) Ahi Evran

8. Hacı Bektaşı Veli’nin eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mesnevi B) Makalat C) Keşşaf D) İşarat

Ç. Aşağıdaki bilgilerin doğrularını “D”, yanlışlarını “Y” ile işaretleyiniz.
(…) Farabi İslam felsefesi kurucuları arasında yer alır.
(…) Hanefilik, Kur’an ve sünneti aklın ilkeleri doğrultusunda yorumlayan bir ekoldür.
(…) Türklerde sadece din alanında bilgin vardır.
(…) Yakutiye Medresesi ve Çifte Minareli Medrese Sivas’tadır.

6. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü Kitabı Sayfa 137 Cevabı

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir