Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 6. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları / 6. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı

6. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “6. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Dr. Fatma BALCI ARVAS, Firdevs EFE Hilal, ÇELİKKOL KARA tarafından 141 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Yahya ÖZTÜRK tarafından yapılmış.

6. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

6. Sınıf Meb Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 31 Cevabı

Soru:

Mekke’nin fethinden sonra Peygamberimiz Mekkelilere,
– Ey Mekkeliler! Bugün sizlere ne yapacağımı sanıyorsunuz? diye seslendi. Onlar:
– Bizler senin bize iyilikle muamele edeceğini umuyoruz. Çünkü sen kerem ve iyilik sahibi bir insansın, diye karşılık verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu:
– Bugün benimle sizin hâliniz, Yusuf ve kardeşlerinin hâli gibidir. Ben de size Yusuf’un dediğini diyeceğim: “Bugün sizi kınamak yok, Allah sizi affetsin! O, merhametlilerin en merhametlisidir.” (Yusuf suresi, 92. ayet.)
(İbn Sa’d, et-Tabakât, C 2, s. 141-142.)
Kur’an-ı Kerim’den Hz. Yusuf’un kıssasını araştırınız. Onun kardeşlerini affetmesi ile Peygamberimizin Mekkelileri affetmesi arasındaki benzerlikleri bulunuz.

 • Cevap:  Hz. Yusuf’un kendisini kuyuya atan kardeşlerine, “Bugün kınanacak değilsiniz, Allah sizi affetsin.” diyerek kardeşlerini affetmiştir. Bu durum Hz.Yusuf’un affedici olduğunu gösterir.Mekke’nin fethinden sonra Kureyşliler, Mescid-i Harâm’a dolmuş, haklarında verilecek hükmü bekliyorlardı. Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, sâdece oradakilere değil, bütün insanlığa şâmil olan şu cihanşümûl hutbesini îrâd buyurdu:

  “Allâh’tan başka ilâh yoktur. Yalnız O vardır. O’nun hiçbir nazîri ve şerîki yoktur. Allâh, vaadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş ve bütün düşmanlarımızı dağıtmıştır. Kâbe hizmeti ve hacılara su dağıtma işi dışında bütün eski gelenek ve görenekler, mal ve kan dâvâları, bugün şu iki ayağımın altındadır.

  Ey Kureyşliler!

  Allâh, sizden câhiliyet gurûrunu, babalarla, soylarla (övünüp) kibirlenmeyi giderdi. Bütün insanlar Âdem’den, Âdem de topraktan yaratılmıştır.

  Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm-, bu ifâdelerin ardından şu âyet-i kerîmeyi okudu:

  Ey insanlar! Doğrusu Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve sizi (kibre kapılıp da övünmeniz için değil) birbirinizle tanışasınız diye milletlere ve kabîlelere ayırdık. Allâh katında en üstün olanınız, muhakkak ki O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allâh, bilendir, her şeyden haberdardır.» (el-Hucurât, 13)” (İbn-i Mâce, Diyât, 5; Ahmed, II, 11; Tirmizî, Tefsîr, 49/3270)

  Artık Mekke-i Mükerreme, Hudeybiye’nin bir müjdesi olarak, af, sulh, emniyet ve hidâyetin içiçe olduğu rûhânî bir fetihle asıl sâhiplerine, yâni ciğerpârelerine sînesini açmıştı. Bin bir ıztırap, zulüm ve meşakkatlerle dolu Mekke hasreti de artık sona ermişti. Yılların hüznü sürûra inkılâb etmişti. İşte bunun büyük bir şükrânesi olarak, târihin en büyük affını sergilemek üzere Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Mekke halkına:

  Bunun üzerine Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

  “– Ben de Hazret-i Yûsuf’un kardeşlerine dediği gibi:

  …Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok! Allâh sizi affetsin! Şüphesiz O, merhametlilerin en merhametlisidir. (Yûsuf, 92) diyorum. Haydi gidiniz, artık serbestsiniz!” buyurdu.

11
like
46
love
7
haha
7
wow
8
sad
9
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir