Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Heykeli Dikilen Eşek Metni Etkinlik Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Tema Okuma Kültürü Sayfa 32, 33, 34, 35, 36, 37 Heykeli Dikilen Eşek Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Heykeli Dikilen Eşek Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 32 Cevabı

1. Kütüphanede uyulması gereken kuralları arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap

Kütüphaneye ayakkabılar paspasa silinerek girilmelidir.

Palto, pardösü, manto v. b. vestiyere bırakılmalıdır.

Kimlik, ilgili memura istemeden teslim edilmelidir.

Kütüphaneden alınacak kitabın nasıl aranacağı bilinmiyorsa ilgili memurlardan sorulmalıdır.

İstenen kitap için fiş doldurulmalıdır.

2. Kütüphanelerin kurulma amaçları neler olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Kütüphaneler, kitap ve benzeri materyallerin toplanması, saklanması, okuyucu ve araştırmacıların istifadesine sunulması için kurulmuşlardır. Kütüphanelerden, öğretmenler, öğrenciler, kendilerine verilen ödevleri araştırmada yapabilmek için yararlanırlar.

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 33 Cevabı

A) Aşağıda, “Heykeli Dikilen Eşek” metninde geçen bazı kelimelerin eş anlamlıları verilmiştir. Bu kelimeleri metinde geçen uygun kelimelerle örnekteki gibi eşleştiriniz.

tasarı – merkep – yoksul – işçi – mükemmel – utangaç – önder

Cevap

 • şahane: mükemmel
 • fakir: yoksul
 • ırgat: işçi
 • proje: tasarı
 • lider: önder
 • mahcup: utangaç
 • eşek: merkep

B) Vagonlara yazdığınız kelimeleri aşağıdaki bulmacada örnekteki gibi gösteriniz. Kelimeler, bulmacaya yukarıdan aşağıya veya soldan sağa yerleştirilmiştir.

 • Cevap:  Bu etkinliği yukarıdaki kelimeleri kullanarak yapmalısınız.

2. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 34 Cevabı

Dinlediğiniz metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Rasim Öğretmen’in kütüphane kurma fikrine köylülerin destek vermesini sağlayan olay nedir?

 • Cevap: “Türkiye’nin Örnek Köyü Olmak” amacıyla ayağa kalkan bir Anadolu köyü olma hayali.

2. Hacı Bekir Koca, uzak köylerdeki çocukların kitap okuyabilmesi için nasıl bir öneride bulunmuştur? Anlatınız.

 • Cevap: Köyde kitap okuma fırsatı olmayan çocuklarla eşekler üstünde gezici kütüphane götürülmesi fikridir.

3. Bu hikâyede anlatılan olay, yazarın başından mı geçmiştir? Bunu nereden anlıyorsunuz?

 • Cevap: Evet çünkü kahraman ağzından birinci tekil kişi ağzıyla aktarılmaktadır

4. Rasim Öğretmen’in kurduğu kütüphanenin ülkemiz açısından önemi nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Ülkemiz adına gelecek adına bir çok aydın ve kendini yetiştirmiş insanın yeşermesini sağlamış ülkemizin kalkınmasında ve medeniyet yolunda ilerlemesine katkıda bulunmuştur. 

5. Dinlediğiniz metnin yazarı siz olsaydınız başlığı ne koyardınız?

 • Cevap: KAHRAMAN EŞEK 

6. Bir insanın hedeflerine ulaşmasındaki kararlılığı, o insanın ve içinde yaşadığı toplumun hayatını nasıl etkiler? Örneklerle anlatınız.

 • Cevap: O topluma önder olur. Toplum onu izler onu örnek alır. Böylece el ele verilerek bir çok başarı yakalanmış olur.

3. ETKİNLİK 

Kütüphanesi olmayan bir köy okulunda öğretmen olarak görev yaptığınızı hayal ediniz. Okulunuzdaki ve yakın köylerdeki çocukların kitap okuyabilmesi için bir proje hazırlayınız. Hazırlayacağınız proje ile ilgili bilgileri aşağıya yazınız.

 • Cevap

Proje Adı: Kitap Topluyoruz Geleceği Kurtarıyoruz
Proje Uygulayıcıları: Köylüler, Şehirdeki Kırtasiyeciler
Projenin Başlangıç Tarihi: 19/09 /2018
Projenin Bitiş Tarihi:_19/_03/2018
Projenin Amacı:. Kütüphanesi Olmayan Köy Okuluna Kütüphane Kurmak
Projenin Uygulanışı:. Herkes Kütüphane İçin Kitap Toplayacak
Projenin Sonuçları: Köy Okuluna Kütüphane Kuruldu.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 35 Cevabı

A) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

B) Yukarıdaki Z-Kütüphane görsellerinden yararlanarak bir Z-Kütüphane tasarlayınız. Tasarladığınız kütüphaneyi aşağıya çizdikten sonra arkadaşlarınıza tanıtonız. Tamamınızda dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 36 Cevabı

Aşağıdaki şiirin bazı kelimeleri koyu ve eğik yazılmıştır. Bu kelimelerden hangileri sayı bakımından tek varlığı, hangileri birden çok varlığı karşılamaktadır? Kelimeleri alttaki kitaplıklara örnekteki gibi yerleştiriniz

Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne

Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar,

Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında.

Dünyayı çocuklara verelim,

Kocaman bir elma gibi verelim, sıcacık bir ekmek somunu gibi,

Bir günlüğüne de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden,

Ölümsüz ağaçlar dikecekler.
Nazım Hikmet RAN

         Cevap

 • Tek bir varlığı karşılayanlar: Balon, elma, ekmek
 • Birden çok varlığı karşılayanlar: ağaçlar, yıldızlar, türküler, çocuklar

6. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 37 Cevabı

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. “-lar / -ler” eklerinin cümlelere kattığı anlamları örnekteki gibi bulunuz.

benzerleri  – alay/sitem – aile –  saygı –  abartma

Cevap

 • Vali Beyler, kütüphanemizin kurulmasına destek verdiler. (saygı )
 • Koraylar, her akşam evlerinde kitap okurlar. (aile)
 • Ayşe ve Asil’in dünyalar kadar kitabı var. (abartma)
 • Hanımefendilerin okumaya hiç vakitleri yokmuş. ( alay/sitem)
 • Bu topraklarda Yûnus Emreler, Mehmet Âkifler tükenmez. (benzerleri)

7. ETKİNLİK 

A) Öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla kitapların olmadığı bir dünyada yaşamın nasıl olacağını tarttışınız. Aşağıya, tarttışma sonucu oluşturduğunuz fikirlerinizi not alınız.

 • CevapBence kitapların olmadığı bir dünyada yaşamak anlamsız olurdu. Sürekli teknoloji ile uğraşan bir nesil , araştırmayı, öğrenmeyi bilmeyen bir nesil olurdu . Gelişme gösteremeyen olduğu yerde sayan bir nesil olurdu . Kitapları, araştırmayı sevmeyen bir dünya olurduk. Örneğin bir kurmaca roman okuduğumuz zaman bazen o romanda olmasını istediklerimizi ya da orada kendimizi buluruz . Bazen araştırmak için kitaplarla zaman geçiririz.Bazen de , geçmişimiz hakkında bilgi sahibi olmak için kitaplara başvururuz. Kitapların olmadığını düşünüyorum da , o zaman bu zamana nasıl geldik, nereden geldik, neler oldu gibi aklımızda bir sürü soru dolaşırdı . Geçmişimizi öğrenmek için kitaplara ihtiyacımız var . Geleceğe yönelmek ve yeni icatlar için , gelişmek için kitaplara ihtiyacımız var bizim . Kitap olmayan bir dünya düşünemiyorum. Bana anlamsız geliyor .O zaman, şayet öyle bir şey olduğunu düşünüyorum yaşamın bir anlamı kalmazdı diye düşünüyorum. Hiç kitabın olmadığın düşünüyorum mesela geçmiş ne , biz nasıl bu zamanlara geldik , ne için buradayız . Aklımda bir sürü soru olurdu.

B) Aldığınız notlardan hareketle hazırlıklı bir konuşma yapınız.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Savaşında Mustafa Kemal Atatürk” konulu bir araştırma yapınız.

 • Cevap: Bölgeyi ve arazi durumunu Balkan Harbi yıllarından biliyordu. Bolayır’da 8 Şubat 1913-10 Ağustos 1913 tarihleri arasında görev yapmıştı.Düşmanın ilk çıktığı yere zamanında müdahale etmesi ve onları durdurması tarihi niteliktedir. İlk müdahale, Mustafa Kemal Bey’in stratejik bakışındaki doğru ve isabetli tutumdan kaynaklanmıştır. Bu yerinde müdahale olmasaydı, savaşı daha başında kaybedebilirdik. Beşinci Ordu Komutanı Liman von Sanders’in, bölgede birlikleri dağıtma ve düşmanı karşılama kararını hatalı bulmuş ve bunu Başkomutan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa’ya bildirmiştir. 3 Mayıs 1915 tarihli mektubunda Enver Paşa’yı şu ifadelerle uyarır: “Maydos Bölgesi Kuvvetlerini komuta ettiğim zaman, aldığım tertibat ile düşmanın karaya çıkmasına imkân verilmeyebilirdi.10 Ağustos 1915 günü Anafartalar Zaferi’ni kazandıran büyük hücumda, önce kendisi siperden çıkarak kişisel cesaret göstermiştir. Anafartalar Muharebeleri sırasında bir şarapnel parçasıyla göğsünden yaralandı. Şarapnel kalbinin üzerinde duran cep saatini parçaladı. Göğsünde hafif yara açtı. Ancak bunun bile duyulmasını istemedi ve yanında bulunan subayı uyararak “Sus!” dedi. Bununla askerin moralinin bozulmasını önledi ve savaşma azmini devam ettirdi.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Tema Okuma Kültürü Sayfa 32, 33, 34, 35, 36, 37 Heykeli Dikilen Eşek Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
291
142
27
35
110
10
13

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!