Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları / 7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı 2. Tema Atatürk Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı 2. Tema Atatürk Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı 2. Tema Atatürk Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

7. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Ez De Yayıncılık 2. Tema Atatürk Sayfa 59, 60, 61 Tema Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları

TEMA SONU DEĞERLENDİRME

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 59 Cevabı

Halk, belirli bir zamanda bir ülkede oturan, o ülkeyi vatan bilen, kaderini, mutluluğunu o ülkeye bağlamış olan insanların bütünüdür.
Halkçılık ilkesi, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinden doğmuştur. Atatürk’e göre millet ile halk aslında aynı anlamına gelmektedir.
Halkçılık halkın egemenliği ve mutluluğu esasına dayanır. Halkın kendi yönetimini elinde bulundurması bu anlayışın gereğidir. Yani halk kendi kendini yönetecektir. Halkın üzerinde, halkın gücünden başka güç bulunmayacaktır.
Halkçılık ilkesine göre Türk milletinde sınıflama yoktur. Toplumda hiç kimse diğerinden üstün değildir. Kanun önünde herkes birbirine eşittir.
Atatürk Cevdet ÖNDER
Atatürkçü Düşünce

(1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.)

1. Atatürk’e göre halk nedir?

 • Cevap: Halk, belirli bir zamanda bir ülkede oturan, o ülkeyi vatan bilen, kaderini, mutluluğunu o ülkeye bağlamış olan insanların bütünüdür.

2. Halkçılık ilkesi hangi ilkelerden doğmuştur? Niçin?

 • Cevap: Halkçılık ilkesi, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinden doğmuştur.

3. Metinden Atatürk’ün hangi kişilik özelliğine ulaşılmaktadır?

 • Cevap: Atatürk’ün herkesi eşit gördüğünü ve kabul etiğini çıkarırız. Halkçılık ilkesine göre Türk milletinde sınıflama yoktur. Toplumda hiç kimse diğerinden üstün değildir. Kanun önünde herkes birbirine eşittir.

4. “Sınıflama” sözünden ne anlıyorsunuz?

 • Cevap:  Sınıflama sözcüğü bende ayrım yapmayı veya sıraya dizmeyi çağrıştırıyor.Örnek olarak kişiler arasında ayrım yapmak.Engelli-engelsiz,iyi-kötü,güzel-çirkin,zengin-fakir gibi ayrımlar yaparak halkı bölmek veya parçalamayı anlıyorum.

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 60 Cevabı

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A. Gelenlerden biri gülerek ona baktı.
B. Onun söylediğini anlamaya çalışıyordu.
C. Atatürk milletin refahı için çalışmıştır.
D. Atatürk sanatı ve sanatçıyı korumuştur.

 • Cevap: C

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
A. Yurdu kurtarmak için savaşmıştır.
B. Kaderine boyun eğmemiştir.
C. Onun gözleri uzağı iyi görür.
D. Az sonra batıdan ılık bir rüzgâr esmişti.

 • Cevap: A

7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımında yanlışlık yoktur?
A. Seninle dokuz taş oynayalım.
B. Üç yüz altmış beş gün yandı ha yandı.
C. Sazı çalarken on altılık vuruş yaptı.
D. Hep beraber üç taş oynadılar.

 • Cevap: B

8. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.

 • Cevap:

(D ) Öykü türünde yazılan yazılarda kahraman vardır.
( Y) “Otobüse yetişemezsem biletler yanar.” cümlesinde “yanmak” sözcüğü temel anlamında kullanılmıştır.
( D) Bir kimsenin yaşadığı, gördüğü ve tanık olduğu olayları anlatan yazılara anı denir.
(D ) “Onun bir hesabı vardır.” cümlesinde – dır eki “var” sözcüğünü yüklem yapmıştır.
(Y ) “O iyi bir adamdır.” cümlesinde – dır eki geçmiş zaman bildirir.

9. Aşağıdaki fiillerin hangisi emir kipindedir?
A. Gelmeli B. Yazsa C. Otur D. Bakayım

 • Cevap: C

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 61 Cevabı

10. Aşağıdaki cümleleri almış oldukları kiplerle eşleştiriniz.

İstek kipi – Emir kipi – Gereklilik kipi – Şart kipi

 • Cevap:

Onunla anlaşmalıyım. (Gereklilik kipi )
Biz bir gelse. (İstek kipi )
Onu da al. (Emir kipi )
Sana da bir soru sorayım. (Şart kipi)

Aşağıdaki fiilleri inceleyiniz. Anlamlarına göre özelliklerini örnekteki gibi işaretleyiniz.

Olumlu – Olumsuz – Soru – Olumsuz Soru

Cevap:

 • yorulmuş (olumlu)
 • yorulmamış mı? Olumsuz Soru
 • okumadım Olumsuz
 • geldi mi? Soru
 • anlamadı mı?  Olumsuz Soru
 • Konuşuyor Olumlu
 • dinlemedi Olumsuz
 • yazmayacak mı? Soru
1
like
0
love
0
haha
1
wow
1
sad
2
angry


Sponsorlu Bağlantılar