Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Tasa Kuşu Cevapları

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Tasa Kuşu Cevapları

7. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Ez De Yayıncılık 4. Tema Duygular Sayfa 92, 93, 94, 95, 96, 97 Tasa Kuşu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

TASA KUŞU 

1. ETKİNLİK 

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 92 Cevabı

Aşağıda verilen kelimeleri karşılarında verilen anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

incitmek – çulha – kaygı – salkım – yoğurmak – oluk – gergif

 • Cevap:

Üzüm gibi birçoğu bir arada, bir sap üzerinde bulunan yemiş kümesi. (SALKIM)

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa (KAYGI)

İncinmesine sebep olmak. Hatırını kırmak (İNCİTMEK)

Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru (OLUK)

Deri doku hücrelerinin özel şekillerinde uzaması sonucu meydana gelen basit ya da dallanmış hücre ()

El tezgâhı ile dokuma yapan kişi (ÇULHA)

Hamur hâline getirmek için su ile karıştırıp basa basa karmak. (YOĞURMAK)

Üzerine kumaş gezilerek, nakış işlemeye yarayan çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve (GERGEF)

Yukarıdaki kelimeleri birer cümlede kullanınız.

 • Salkım salkım üzümler getirmişti.
 • Bu konu ile ilgili büyük kaygı içerisindeydi.
 • Onu incitmek istememişti.
 • Oluktan berrak su akıyordu.
 • Çulha bu işin üstesinden  gelir.
 • Ekmek yapmak için öncelikle hamur yoğurmalısın.
 • Gergeften adeta sanat eserleri çıkarıyordu.

2. ETKİNLİK 

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 93 Cevabı

Aşağıdaki deyimlerden dördünü kullanarak bir paragraf yazınız.

“Ye tuzlu tuzlu, iç buzlu buzlu, yüreğine ateş düşmek, yanıp kül olmak, kapısını çalmak, gözü gönlü açılmak, gününü gün etmek”

 • Cevap: Ahmet zeki, çevik ve gözü gönlü açık bir çocuktu. İnsanların daha iyi şartlar altında yaşaması gerektiğine inanan Ahmet, bu yüzden arkadaşları gibi gününü gün etmek yerine zorlu bir hayatın kapısını çalmıştı. Her gün, zor şartlar altında çalışıyor ve gelecekteki hayatını kurmaya, insanlara yardım etmeye çalışıyordu. ”Bir gün bu zorluklar altında yanıp kül olacak olsam bile, yürüdüğüm yoldan asla vazgeçmeyeceğim.” diyerek etrafındakilere de örnek olmaya çalışıyordu.

3. ETKİNLİK 

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Daha sonra deyimleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

gözünü açmak

 • Anlamları: Bazı şeylerin farkına varmak

yüreğine su sermek

 • Anlamları: Endişeli olunan bir konuda kişiyi rahatlatmak

yerinde yeller esmek

 • Anlamları:

Eskiden olduğu yerde artık bulunmamak

 • Cümlelerim:

”Artık gözüm açıldı. Bir daha ona inanmayacağım.”

”Oğlunun hastalığından dolayı yüreğine su serpilmesine ihtiyacı vardı.”

”O eski çeşmenin yerinde yeller esiyordu.”

4. ETKİNLİK 

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 94 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdaki deyimlerden uygun olanını bulup uygun ekler getirerek yazınız.

 • Cevap:

Dişinden tırnağından artırmak
Dünyayı başına zindan etmek
Ağzı dili tutulmak
Muradına ermek
Yerinde yeller esmek

 1. Cümlede uygun olan boşluğa gelecek: MURATLARINA ERMİŞLER
 2. Cümlede uygun olan boşluğa gelecek: DÜNYAYI BAŞINA ZİNDAN ETMİŞLER
 3. Cümlede uygun olan boşluğa gelecek: AĞZI DİLİ TUTULMUŞ
 4. Cümlede uygun olan boşluğa gelecek: DİŞİNDEN TIRNAĞINDAN ARTIRIP
 5. Cümlede uygun olan boşluğa gelecek: YERİNDE YELLER ESMİŞ

5. ETKİNLİK 

Metinde geçen olay, zaman, mekân, şahıs, varlık kadrosunu belirleyerek yazınız.

Şahıs

 • Cevap: Sülün kız, Anası, Emmioğlu Musa,

Yer

 • Cevap: Dağ, bağ

Zaman

 • Cevap:  Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde

Varlık Kadrosu

 • Cevap: Tasa kuşu, Ana, diğer hayvanlar ve Sülün kız.

Olay

 • Cevap: Sülün Kız’ın gönlünde tuttuğu tasa ve bu tasanın onun hayatını nasıl bozduğu, zarar verdiği

6. ETKİNLİK 

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 95 Cevabı

Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Metnin Konusu

 • Cevap:  Tasanın insan hayatına verebileceği zararlar

Metnin Ana Fikri

 • Cevap: Tasanın insana düşman bir huy olduğu ve hayatta tasalanılmaması gerektiği

7. ETKİNLİK 

‘Tasa Kuşu” adlı metinde olayın başladığı, geliştiği ve sonuçlandığı bölümlerin ilk cümlelerini yazınız.

1. Olayın başladığı ilk cümle (serim bölümü).

 • Cevap: Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde

2. Olayın geçtiği bölümün ilk cümlesi (düğüm bölümü).

 • Cevap: ”Bu söz üstüne korkuyu dallarından atıp işlerinin başına geçmişler.”

3. Olayın sonuçlandığı bölümün ilk cümlesi (çözüm bölümü).

 • Cevap: ”O günden beri güler yüz, tatlı dil ile günlerini gün etmişler.”

8. ETKİNLİK

Oh Dede’nin yerinde siz olsaydınız Kaygılı Kız’ın kaygılarına nasıl çözüm yolu bulurdunuz? Aşağıya yazınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Hayatta insanın herşeyi yapabilecek güce sahip olduğunu, ancak bunu başarabilmek için yeterli bir çalışma, sabır olması gerektiğini tavsiye eder ve onun kaygılarını ortadan kaldıracak şeyler yapmasına yardımcı olurdum.

9. ETKİNLİK 

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 96 Cevabı

Hayvanlardan birisi şöyle demiş; “Bu kemiği çıkarsa çıkarsa ancak leylek çıkarabilir. Çünkü onun çok uzun bir gagası var.” Kurt doğruca leyleğe gidip “Ocağına düştüm leylek kardeş!” demiş, “Uzun gaganla çıkar şu boğazımdaki kemiği. Sonra da dile benden ne dilersen!” Kurdu sırtüstü yatıran leylek, uzun gagasını onun boğazına sokarak zor da olsa kemiği çıkarmayı başarmış. Kurt; “Oh be! Dünya varmış.” diyerek yerinden doğrulmuş. Leylek ise keyifle; “Kurt kardeş!” demiş, “Artık bana istediğim her şeyi verirsin değil mi?” diyerek kurda, verdiği sözü hatırlatmış.

a. Sizce metnin öncesinde neler olmuştur? Yazınız.

 • Cevap:  Kurt bir hayvanı avlayarak yemiştir ve hayvanın kemiği kurdun boğazında kalmıştır.

b. Sizce metnin sonrasında neler olmuştur? Yazınız.

 • Cevap: Kurt ve leylek sonsuza kadar dost olarak birbirlerinin sözünü dinlemişlerdir.

10. ETKİNLİK 

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 97 Cevabı

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Eğik çizgi ( / )’nin buradaki işlevini belirleyerek yazınız. Daha sonra siz de benzer örnekler veriniz.Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Eğik çizgi ( / )’nin buradaki işlevini belirleyerek yazınız. Daha sonra siz de benzer örnekler veriniz.

• http://tdk.gov.tr
• Bulut Sokak No.: 24/12 Keçiören-ANKARA
• 15/01/2014

 • Cevap:
 • Bilgileri ayırmak için kullanılmış
 • https://facebook.com
 • İsmetpaşa caddesi No 14/3
 • 22/09/2017

11. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde verilen fiil türündeki kelimelerde zaman ekleri kendi anlamlarıyla kullanılmıştır. Bu fiillere farklı zaman ekleri getirerek aynı anlamı verecek şekilde örnekteki gibi tekrar yazınız.

Her yaz tatile gideriz.

 • Cevap: Her yaz tatile gidiyoruz.

Her yaz tatile gidiyoruz.

 • Cevap: Her yaz tatile gideceğiz.

Akşamları erken yatar.

 • Cevap: Akşamları erken yatıyorum.

Bugün erken mi geleceksin?

 • Cevap: Bugün erken mi gelirsin?

Akşama Ankara’da olacağız.

 • Cevap: Akşama Ankara’da oluruz.

Hoca, evinde hırsızlara rastlamış.

 • Cevap: Hoca,  evinde hırsızlara rastlıyormuş.

Ben geldiğimde her şey bitmiş olmalı.

 • Cevap: Ben geldiğimde her şey bitmeli.

Yavuz Sultan Selim genç yaşta İran’a sefer düzenledi.

 • Cevap: Yavuz Sultan Selim genç yaşta İran’a sefer düzenlemiştir.

Yarın yeniden görüşmeliyiz.

 • Cevap: Yarın yeniden görüşelim.

Yarın okulda olacağız.

 • Cevap: Yarın okula geleceğiz.
2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
angry
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!