Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları 2018 - 2019

Arıların İlhamı Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Tema Erdemler Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15  Arıların İlhamı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Arıların İlhamı Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı

1. “Kelile ve Dimne, Ezop Masalları veya La Fontaine (La Fonten) Masalları” kitaplarından hangilerini okudunuz? Okuduğunuz bir masalı sınıfta paylaşınız.

 • Cevap: Ben sadece Kelile ve Dimne’yi okumuştum. Ama aşağıda üç masalın da özetlerini yazdım.Kelile ve Dimne: Bu kitaplardan “Kelile ve Dimne” yi okudum. Kelile ve Dimne adlı iki tilkinin karşılaştıkları olaylar ve durumlar için birilerine hikâyeler anlatarak bizlere öğretici dersler veriyorlar. Fabl türünde bir eser olan bu kitapta; Kelile ve Dimne’nin hikâyelerinde siyasetten erdeme kadar birçok farklı konu ele alınıyor. Kitapta “doğrunun ve dürüstlüğün” simgesi “Kelile” karakteri ile “yanlışın ve yalanın” simgesi “Dimne” karakteri anlatılmaktadır. Ezop Masalları: Ezop masalları fabl türünde öykülerin anlatıldığı bir kitaptır. Hikâyelerde yaşama ilişkin öğütler ve dersler vardır. Hikâyelerin kahramanları hayvanlardır. Öyküden çıkarılacak ders, sonunda okura öğüt biçiminde verilir. La Fontaine Masalları: Fabl türünde hikayerlerin anlatıldığı La Fontaine masallarında, kötüyü göstererek iyinin ne olduğunu anlatılmaktadır. En çok bilinenla fontaine masalları;Ağustos Böceği ile Karınca, Karga İle Tilki,Tilki ile Leylek,Güvercin ile Karınca’dır.

2. Arıların insanlara örnek olabilecek davranışları üzerinde düşününüz. Bulduğunuz davranışları aşağıdaki boşluklara yazınız.

 • Cevap:

İnsanlara birlik ve beraberliği öğretir. 

İnsanlara küçük çalışmalarla büyük şeyler meydana getirilebileceğini anlatır.

İnsanlara çalışkan ve verimli olmayı öğretir.

Diğer arkadaşlarımızla ya da ailemizle nasıl daha iyi ilişkilerin kurulacağını öğretir.

1. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 12 Cevabı

Aşağıdaki soruları yönergeler doğrultusunda yanıtlayınız.

a) Aşağıdaki kelimelerin metinde geçtiği cümleleri bulunuz. Cümlelerden hareketle kelimeleri TDK (Türk Dil Kurumu) Türkçe Sözlük anlamları ile eşleştiriniz.

 • Cevap

kovuk balçık gümeç eğimli maiyet ibret

a) ……. ibret.…… Kötü bir olaydan alınması gereken ders, uyarıcı sonuç.
b) ……maiyet..…… Üst görevlinin yanında bulunan kimseler, alt kademedekiler.
c) ……..balçık.….. İçinde çeşitli organik maddeler bulunan, genellikle killi, koyu, yapışkan çamur, mil.
d) ……kovuk.……. Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü.
e) ……..gümeç.….. Bal peteğini oluşturan altı köşeli gözeneklerden her biri.

b) Yukarıdaki eşleştirmede boşta kalan kelimeyi tespit ederek bu kelimenin anlamını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz. Kelimeyi metnin bağlamındaki anlamına uygun olarak cümle içinde kullanınız.

Cevap

 • Kelime: Eğimli
 • Sözlük Anlamı: eğimi olan.
 • Cümle: O arazi eğimli bir arazidir.

c) Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimelerden kendi sözlüğünüzü oluşturunuz.

 • Cevap
 • Kötü bir olaydan alınması gereken ders, uyarıcı sonuç: İbret
 • Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü: Kovuk

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Padişah, Haceste Ray’ın görüşlerine niçin çok önem verirdi?

 • Cevap: Haceste Ray, Devlet yönetimini ilgilendiren konularda ilginç düşüncelere sahipti. Bu yüzden Padişah görüşlerine önem verirdi.

2. Metinde arıların yaşamı ile ilgili verilen bilgiler nelerdir?

 • Cevap: Arılar toplu halde yaşarlar. Başlarında Arı Bey’i vardır. Onun sözünden dışarı çıkmazlar. Arılar temiz canlılardır. Bal için gerekli peteği kurarken önce her deliği altı köşeden oluşan düzgün gümeçler yaparlar. Bu altıgen evcikleri balla doldururlar.

3. Sosyal hayatta iş bölümünün önemi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

 • Cevap: Sosyal hayatta iş bölümü işlerin tek kişiye yüklenmemesi ve kısa sürelerde tamamlanabilmesi açısından önemli bir yere sahiptir.

4. Arıların ve insanların davranışlarını karşılaştırıp farklarını söyleyiniz.

 • Cevap: Arılar çok temiz canlılardır. İnsanlar ise bazen kirli olabilmektedir.
  Arılar, arı Bey’in sözünden dışarı çıkmazlar. İnsanlar ise büyüklerinin sözünden çıkabilmektedir. Arıların hepsi aynı özellikteyken insanlar farklı özelliktedirler.

5. Bir grup çalışmasında grup üyeleri üzerine düşen görevleri yapmadığında ne gibi problemler ortaya çıkabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap: Bir grup çalışmasında grup üyeleri görevlerini yerine getirmezse grup çalışması sekteye uğrar. Çalışmadan istenilen sonuç alınamaz.

6. Bir işin yapılmasında bireysel çalışma mı yoksa grup çalışması mı daha verimli olur? Tartışınız.

 • Cevap: Grup çalışması daha etkilidir. Çünkü, gruptaki herkes  bir iş yaparsa iş daha sağlıklı olur ve kısa sürede tamamlanır

3. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 13 Cevabı

Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini bulunuz.

Cevap

 • Metnin Konusu: Padişah ve vezirinin ava çıkması ve orada arıları görmeleridir.
 • Metnin Ana Fikri: Arılar, şifa kaynağı balı üreten canlılardır.
 • Metnin Yardımcı Fikirleri: Arıların insanlarla benzer özellikleri vardır.

4. ETKİNLİK 

Okuduğunuz hikâyeye üç farklı başlık da siz bulunuz.

 • Cevap
 • Tek Kelimeden Oluşan Başlık :Arılar
  Kelime Grubundan Oluşan Başlık: Arıların Gizemi
  Soru Cümlesinden Oluşan Başlık: Arılara Bal Yapayı Kim Öğretti?

5. ETKİNLİK 

Görsellerde anlatılan eylemleri (fiilleri), altlarında yazan anlam özelliklerine göre cümle içinde kullanınız.

Cevap

 • Oluş: İnsanlar büyürken gelişirler.
 • İş: Ahmet kitap okuyor.
 • Durum: Leyla her sabah koşar.
 • İş: Dün sabah kahvaltıyı ben hazırladım.
 • Durum: Mehmet bu saate kadar hala uyuyor.
 • Oluş: Dedem artık çok yaşlandı.

6. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 14 Cevabı

Kütük” hikâyesinde geçen altı çizili fiilleri anlam özelliklerine göre sepetlere yerleştiriniz.

Cevap

 • İş fiil: Bekliyorlardı, Artırıyordu.
  Durum fiil: Kıvranıyordu, Kurulmuştu..
  Oluş Fiil: Koyulaşıyordu, Kararıyordu, Yayıyordu.

7. ETKİNLİK 

Metinde geçen “Bir insanın bir lokma ekmek yiyebilmesi için bin kişinin çalışması gerekir.” sözünden ne anlıyorsunuz? Arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap:  Ekmeğin yapım aşamasında birçok insanı emeği vardır. Buğdayı tarlaya ekenin, buğdayı toplayanın, unu öğütenin, ekmeği yapanın emeği vardır.

8. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 15 Cevabı

“Birlik, iş bölümü, çalışmak, üretmek, insan, verimlilik” kavramlarından hareketle bir hikâye yazınız. Hikâyenizi oluştururken “Yazdıklarımı Değerlendiriyorum” formundaki maddeleri göz önünde bulundurunuz.

 • CevapBir sonbahar günü o kadar çok yağmur yağmıştı ki oturduğumuz evi su basmıştı. Bu yüzden evimizin her tarafı çamur olmuştu. Ne yapalım ne edelim diye düşünürken baba iş bölümü yapmamızı ve bu sayede evin temizliğini kısa sürede tamamlayacağımızı söyledi.Ardından kollarımızı sıvadık, herkes bir iş yapmaya başladı. Ben camları sildim, annem yerleri suyla yıkadı, babam pis suları kovalarla dışarıyla attı. Çok geçmedi evimizi pırıl pırıl yaptık ve birlikten kuvvet doğduğunu tekrardan görmüş olduk.

Hikâyenize göre aşağıdaki formu doldurunuz.

YAZDIKLARIMI DEĞERLENDİRİYORUM

Özellikler Evet Hayır Kısmen

 • Cevap

Yazımın içeriğine uygun başlık belirledim. (X)
Zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirledim. ()
Yazımda geçiş ve bağlantı ifadeleri kullandım. (X)
Yeni öğrendiğim kelime ve kavramları kullandım. (X)
Yazımı zenginleştirmek için atasözleri ve deyimler kullandım. ()
Noktalama işaretlerini doğru yerde kullandım. (X)
Yazım kurallarına uydum. ()

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” romanının konusu hakkında bir araştırma yapınız.

 • Cevap: Küçük yaşta annesini ve babasını kaybeden Feride’nin yaşadığı zorlukları, Kamuran’a olan bitmek bilmeyen aşkını ve Anadolu’da öğretmenlik yaptığı sırada Anadolu insanının yaşantısını ve tutumu kitapta konu olarak ele alınıyor.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Tema Erdemler Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15  Arıların İlhamı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. 

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
152
472
46
67
117
19
20