Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Beceri Temelli Test

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Beceri Temelli Testler 4. Ünite Cevapları

“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Beceri Temelli Testler 4. Ünite Cevapları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Beceri Temelli Testler 4. Ünite Cevapları

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 178 Cevapları

1. Yukarıdaki afişten hareketle İbn-i Haldun ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Çok yönlü bir bilim insanıdır.
B) Farklı alanlara ilgi duymuştur.
C) Yazdığı tek eser Mukaddime’dir.
D) Eserleri günümüzde de önemini korumaktadır.

 • Cevap: C

2. Sözlü aktarım yazı kadar kalıcı olmamıştır. Nitekim Sümerlerden önce hayat kulaktan kulağa oyunu oynamak gibiydi. Söylenen bir sözün olduğu gibi saklanması ve bir başkasına olduğu gibi aktarılması mümkün değildi. Kurulan cümleler ilk kişiden sona doğru gittikçe farklı anlamlara ve ifadelere dönüşüyordu. Yazının icadı ile insanoğlunun birikimleri nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşabilmiştir.
Buna göre yazının icadı ile;
I. Bilginin saklanması mümkün olmuştur.
II. Bilginin paylaşımında yaşanan hatalar ortadan kalkmıştır.
III. İfadeler kalıcı hale gelmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: D

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 179 Cevapları

3. Verilen görsel incelendiğinde Piri Reis için;
I. Coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.
II. Askeri görevlerde bulunmuştur.
III. Kalıcı eserler bırakmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: D

4. Tabloda verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Kağıdın yayılmasında farklı medeniyetlerin katkısı olduğuna
B) Kâğıda olan ihtiyacın zamanla ortadan kalktığına
C) Kâğıdı batılı insanların icat edip kullandığına
D) Kağıt üretiminin pahalıya mâl olduğuna

 • Cevap: A

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 180 Cevapları

5. Verilen tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Yazı sisteminin temelini atan Fenikelilerin alfabesinde ünlü harfler vardır.
B) Mısırlıların kullandığı hiyeroglif yazısı okuma ve yazma açısından kolaydır.
C) Yazı ve alfabe uygarlıkların ortak katkısı ile gelişerek günümüze kadar ulaşmıştır.
D) Latin alfabesinin temelini Sümerliler atmış, Yunanlılar da geliştirmiştir.

 • Cevap: C

6. Ortaçağ Avrupasında skolastik düşüncenin etkisi ile bilimsel gelişmeler yavaşlarken Türk-İslam dünyasında bilimsel çalışmalar için “Altın Çağ” ifadesi kullanılmıştır. XIII. ve XV. yüzyıllar arasında Türk-İslam dünyası, yetiştirdiği bilim insanları ve bu bilim insanlarının yaptığı çalışmalar ile dünyada bilime yön vermiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Skolastik düşünce Avrupa’yı olumlu yönde etkilemiştir.
B) Türk-İslam bilim insanları Avrupa’dan etkilenmiştir.
C) Türk-İslam dünyası bilimsel anlanda dünyaya örnek olmuştur.
D) İslam dünyası ekonomik olarak en güçlü dönemini yaşamıştır.

 • Cevap: C

7. Tabloda verilen bilim insanlarının ortak özelliği ile ilgili;
I. Yaptıkları çalışmalarla kendilerinden söz ettirdikleri,
II. Bilimsel gelişme sürecine katkı sağladıkları,
III. Birçok alanda çalıştıkları
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: D

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 181 Cevapları

8. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Yazının gelişimine farklı medeniyetlerin katkısı olmuştur.
B) Yazının yaygınlaşması kağıt ihtiyacını azaltmıştır.
C) Yazı yazmak için farklı materyaller kullanılmıştır.
D) Kâğıdın icadı yazının kullanımından sonra gerçekleşmişti

 • Cevap: B

9. Bilim insanlarının yapmış oldukları çalışmaları topluma yansıtabilmelerinde ve toplumun bunlardan faydalanmasında önem taşıyan faktörlerin başında bilim insanlarına özgür düşünce ortamı sağlanması ve dönemin yöneticileri tarafından desteklenmesi gelmektedir. Türk-İslam tarihinde devlet yöneticileri bilimsel çalışmalarla gurur duyan ve bu çalışmaları destekleyen kişilerdi. Orta Çağ Avrupa’sında bu durum tam tersi nitelik taşımaktaydı. Bilim insanları tarihe geçmesi gereken birçok keşif yaptıkları halde, baskıcı yöneticilerin etkisiyle fikirlerini açıklamaktan çekinmişler ve bu durum onların yaşadıkları döneme katkıda bulunmalarına engel olmuştur.
Buna göre,
I. Bilimin gelişmesi özgür düşünce ile paralellik göstermiştir.
II. Bilim insanları her koşulda çalışmalarına devam etmiştir.
III. Devlet yöneticilerinin bakış açısı bilimsel gelişmelerin topluma yansımasında önemli bir etken olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: D

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 182 Cevapları

10. Paris’te üniversite eğitimini tamamlayan Marie Curie (1867-1934), Polonya’daki Krakow Üniversitesinde doktora yapmak istemiş ancak kadın olduğu için reddedilmişti. Fakat o yılmayarak çalışmalarına devam etmiş ve radyoloji bilimini kurarak iki kez Nobel Bilim Ödülü’nü alma başarısını göstermiştir. Bu ödülü kazanan ilk ve tek kadın bilim insanıdır. Marie Curıe tüm zorlukları aşarak kendisini başarılarıyla bilim dünyasına kabul ettirmiştir.
Verilen bilgiler incelendiğinde Marie Curie’nin başarılı bir bilim insanı olmasında;
I. Kararlı ve azimli oluşu
II. Cinsiyet ayrımcılığına uğraması
III. Toplumsal baskı ve zorluklarla karşılaşması
faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: A

11. İlk kütüphane olan Ninova kütüphanesinin varlığı M.Ö. 625 yılına dayanır. Burada birçok kil tablet yer almıştır. Tabletlerin çoğu tıp, astronomi ve edebiyat gibi bilimsel çalışmaların olduğu tabletlerdir. Kil tabletlerden sonra kütüphane kültürü papirüslerin sergilendiği İskenderiye ve parşömenlerin sergilendiği Bergama kütüphaneleriyle devam etmiştir. Günümüzde ise kütüphaneler kâğıttan üretilen kitapların yanında dijital ortama aktarılan e-kitaplarla varlığını devam ettirmektedir.
Buna göre;
I. Kütüphanecilik kültürü çok eskilere dayanmaktadır.
II. Ninova kütüphanesinde farklı alanlarda çalışmalara yer verilmiştir.
III. Bilginin saklanmasında farklı dönemlerde farklı malzemeler kullanılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: D

12. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Skolastik düşüncede otorite kilisedir.
B) Pozitif düşüncede fikir özgürlüğü kısıtlıdır.
C) Her iki düşünce sisteminde de amaç bilgiye ulaşmaktır.
D) Pozitif düşüncede bilginin doğruluğunu kanıtlamak imkansızdır.

 • Cevap: A

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 183 Cevapları

13. El-Cezeri çağımızda birçok alanda kullanılmaya başlanan robotların ve otomatik makinelerin ilk örneklerini yapmıştır. Mekanik Araçlar Kitabı’nda kendi icadı olan su saatleri, otomatik kontrol düzenleri ve fıskiyeler gibi aletlerin çalışma prensiplerini açıklamıştır. Cezeri’nin insanlık birikimine yaptığı görkemli katkıdan ilham alınarak 2018 yılında İstanbul Cezeri Müzesi açılmıştır. Buna göre El-Cezeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Çalışmalarının günümüz teknolojisine katkı sağladığına
B) Tüm eserlerinin İstanbul Cezeri Müzesi’nde sergilendiğine
C) Çalışmalarında uygulamaya önem verdiğine
D) Bilimsel çalışmalarını kayıt altına aldığına

 • Cevap: B

14. Bu görselden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Alfabe çivi yazısından önce bulunmuştur.
B) Kil tabletler ilk yazı aracı olarak kullanılmıştır.
C) Yazının icadına tek bir uygarlık katkı sağlamıştır.
D) Bilginin kalıcı hale gelmesi için çeşitli buluşlar yapılmıştır.

 • Cevap: D

15. Nicolaus Copernicus (Nikolas Kopernik), Gök Cisimlerinin Devinimi Üzerine adlı astronomi kitabında Güneş’in merkezde yer aldığını, Dünya dâhil, gezegenlerin onun çevresindeki bir yörünge üzerinde daireler çizerek döndüğünü anlattı. Kilise ise Dünya’nın sabit olduğunu söylüyordu. Kilisenin tam tersi olan bu görüşü savunmak, beraberinde birçok cezayı getirebilirdi. Bu yüzden kitabını uzun bir süre yayımlayamadı. Buna göre Nikolas Kopernik’in yaşadığı dönem ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bilimsel çalışmaların desteklendiği
B) Özgür düşünce ortamının geliştiği
C) Kilisenin bilimsel gelişmeleri engellediği
D) Farklı düşüncelere saygılı olunduğu

 • Cevap: C

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 184 Cevapları

16. Yukarıda verilen bilgiler birlikte değerlendirildiğinde alfabe ile ilgili;
I. Temelini Fenikeliler atmıştır.
II. İlk alfabede sesli harfler yoktur.
III. Medeniyetlerin ortak çalışması sonucu ortaya çıkmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: D

17. İnsanın kısıtlamalardan bağımsız olarak düşünce geliştirebilmesi ve bunu ifade edebilmesi özgür düşüncedir. Tarih boyunca özgür düşünceyi destekleyen medeniyetler bilimsel gelişmelere katkı sağlamışlardır.
Buna göre;
I. Galilei’nin Dünya’nın Güneş etrafında döndüğü görüşünü savunduğu için Engizisyon mahkemesinde yargılanması,
II. Abbasi Halifesi’nin el-Harezmi’ye Beyt’ül-Hikme (Bilgelik Evi) adı verilen akademide bilimsel çalışmalar yapması için imkanlar sunması,
III. Takiyüddün Mehmet’in Osmanlı padişahı III. Murat’tan on bin altın alarak İstanbul’da bir rasathane kurması
gelişmelerinden hangileri bilim insanlarının yaşadıkları dönemde özgür düşünce ortamının olduğunun göstergesidir?

A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: C

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 185 Cevapları

18.
► Matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir.
► Harezmi Hint sayı sisteminden faydalanarak ilk kez “0” (sıfır) rakamından bahsetmiştir. İki bilinmeyenli denklemlere çözüm yolu bulmuş ve bilinmeyen işareti “x” simgesini matematik bilimine kazandırmıştır.
► İlk kez sadece cebir matematiğini ele aldığı eseri 600 yıl boyunca Avrupa’da bu alanda temel eser olarak kullanılmıştır.
► Alanında ilk olan bir astronomi kitabı hazırlamıştır. Kitapta Güneş’in, Ay’ın ve o devirde bilinen beş gezegenin hareketleri ile ilgili bilgiler vermiştir.
Buna göre Harezmi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Matematikte “x” simgesini ilk kez kullanmıştır.
B) Astronomi ile ilgilenen ilk bilim insanı olmuştur.
C) Yazdığı eserlerden Avrupalılar faydalanmıştır.
D) Farklı bilim dallarıyla uğraşmıştır.

 • Cevap: B

19. Mısırlılar, papirüsü bulduktan sonra hiyerogliflerdeki şekilleri kalemle ya da fırçayla yazabilecek şekilde değiştirdi. Metinler, papirüs ruloları üzerine ince fırçalar kullanılarak özel boyalarla yazılıp korunuyordu. Bilginin kalıcılığında önemli yeri olan mürekkep ise Çin’de icat edildi. Mürekkep, bilginin depolandıktan sonra uzun süre korunmasını sağladı. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Papirüsün günümüzde yaygın bir şekilde kullanıldığına
B) Bilim ve teknolojinin farklı uygarlıkların katkısıyla geliştiğine
C) Mürekkebin kullanılmasıyla bilginin daha kalıcı hale geldiğine
D) Bilginin depolanması ve korunması için çeşitli buluşlar yapıldığına

 • Cevap: A

20. Yukarıda verilen gelişmelerin ortaya çıkmasıyla;
I. Taşımacılığın daha hızlı bir şekilde yapılması
II. Üretilen malların dağıtımının kolaylaşması
III. Üretilen ürün kalitesinin artması
durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?

A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: A

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 186 Cevapları

21. Buna göre hareketli matbaa ve derecelendirilmiş pusulanın icat edilmesiyle;
I. Kültürel
II. Coğrafi
III. Siyasi
alanların hangilerinde gelişme yaşandığı söylenebilir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: B

22. Eskiden bilimle uğraşan insanlar bir eser ürettiklerinde o eserin dünyanın çeşitli yerlerine yayılabilmesi ve korunabilmesi için yazılan eserlerin el yazması kopyalarını oluştururlardı. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretilen eserler dijital ortamda çok kısa sürede kopyalanarak koruma altına alınmakta ve istenilen yere çok kısa sürede gönderi- lebilmektedir.
Bilimsel gelişmelerin zaman içerisindeki bu değişimi ile ilgili;
I. Eserlerin korunması ve yayılması zamanla kolaylaşmıştır.
II. Üretilen eserleri koruma konusunda süreklilik devam etmiştir.
III. Teknolojik gelişmeyle birlikte bilgi daha hızlı paylaşılmıştır.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: D

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Beceri Temelli Testler 4. Ünite Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!