Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 7. Sınıf Türkçe Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Türkçe Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


7. Sınıf Türkçe Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

1. Bir milleti ayakta tutan da yok olmasına neden olan da o milletin genç nesilleridir. Bir milletin gençliği, gelenek ve göreneklerinden uzak; diline, tarihine, kültürüne yabancı bir şekilde yetiştirilirse o zaman o millet kendi geleceğini kendi elleriyle karartıyor, kendi yok oluşunu hazırlıyor demektir. Onun içindir ki bugünkü genç nesillerin kültürel değerlerimizi tanıyıp bilmesi, hayati derecede önem arz etmektedir.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Bir milletin varlığı o milletin yetiştireceği genç nesillere bağlıdır.

B) Kültürünü bilmeyen nesillere sahip milletlerin geleceği tehlike altındadır.

C) Genç nesillerin kültürel değerlerini tanıması çok önemlidir.

D) Kültürün değişken bir yapıya sahip olması genç nesilleri duyarsızlaştırır.

2. Okuma her şeyden önce bir alışkanlıktır. Bu alışkanlığı kazanmamış bir çocuğun kitap okumasını istemek, onu zorlamak olur. Bu bakımdan daha okul öncesi dönemde çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmak için okumaya belli saatler ayrılmalıdır. Mesela çocuklar yatağa girdikten sonra onlara kitap okumak, çocukların bu alışkanlığı edinmelerini sağlayacak bir etkinlik olabilir. Okula başladıktan sonra da bu sesli okumalara devam etmek, çocukların okuma alışkanlığını besler, geliştirir.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır?

A) Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak çok zor mudur?

B) Okuma alışkanlığı kazanmamış çocukların özellikleri nelerdir?

C) Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için neler yapılabilir?

D) Okul öncesi dönemde çocukların okuma yazmayı öğrenmesi doğru mudur?

3. Selamlaşmak insanlar arası ilişkilerde çok önemlidir. Küçük bir selamın sıcaklığı, insanlar arasındaki yabancılığı ortadan kaldırıverir ve eğer varsa soğukluğun buzdağını eritir. Selam, barış güvercinidir. Kanatlarını dilden kalbe doğru çırpar. Selamla gökyüzü genişler, bulutlar daha bir mavileşir. Bir merhaba, insandan insana ‟Seni tanıyor, varlığını kabul ediyorum.” mesajıdır.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlar arasındaki yabancılık

B) Selamlaşmanın önemi

C) Toplumun birbirinden uzaklaşması

D) Günümüzde hoşgörünün azalması

4. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;

Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar

İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık;

Biri benim, biri de serseri kaldırımlar

Necip Fazıl Kısakürek

Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hasret

B) Korku

C) Umut

D) Yalnızlık

5. Bir köyün, bir kasabanın, bir şehrin evlerinden bir tanesi bizim için çok özeldir. Orada açmışızdır gözümüzü dünyaya. Orada ağlamış, orada gülmüşüzdür. Her karesinde bizden bir parça vardır. Penceredeki cama resimler çizmiş, perdeleri aralayıp odaya güneşi doldurmuşuzdur.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir evin özel olmasını sağlayan şey, orada yaşan ananılardır.

B) Her insan sadece kendi evinde huzuru bulur.

C) Evlerin insan hayatında önemli bir yeri vardır.

D) İnsanın kendi evini sevmesinin nedeni, orada mutlu olmasıdır.

6. ‟Yaşantımızın en büyülü anıları hangi dönemde yaşanır?” diye sorulsa düşünmeden ‟Çocukluk döneminde…”derim. Çocukluk, nasıl yaşandığı bilinmeyen bir rüya âlemi, neler olduğunu anlamadığımız bir sis bulutu, dünyayı tek elimizle kaldıracağımızı sandığımız bir masal dünyasıdır. İnsan, kendi yaşayamasa da çocuklarına bu coşkulu zamanları doya doya yaşatmak ister.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) En etkileyici hatıralar çocukluk yıllarında yaşananlardır.

B) İnsan, çocuklukta hayal âleminde yaşar.

C) İnsan, ömrü boyunca hayal dünyasının etkisinden kurtulamaz.

D) İnsan çocuklarına, çocukluklarını doyasıya yaşatmak ister.

7. Belli bir ahlak dersi vermek amacıyla oluşturulan hayvan hikâyelerine fabl denir. Fabllarda öğretici bir amaç güdülür, gündelik hayatla ilgili dersler verilir. Okurlar, bu dersi kolaylıkla anlar. Çünkü öğüt, fablın sonunda atasözü ya da özdeyiş şeklinde verilir. Fabllar kısa hikâyelerdir; giriş, gelişme, sonuç ve ders bölümü olmak üzere dört bölümden oluşur. Çocuklara tokgözlülük, yardımseverlik, özveri gibi iyi insan davranışları kazandırma amacı taşır. Bu yüzden fablların eğitici yanı güçlüdür.

Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocukların Eğitimi

B) Fablların Özellikleri

C) Fablın Önemi

D) Öğretici Eserler

8. Sivasta iplik iplik bir yağmurla ansızın

Bir ince hüzünle başladı yine akşam.

Bütün kuşlar döndü yuvalarına

Ya sen nerdesin turnam?

Yavuz Bülent Bâkiler

Bu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur?

A) Özlem

B) Yalnızlık

C) Korku

D) Üzüntü

9. Susuzluktan kırılan bir köpek, suyun kenarına kadar gelip tam su içecekken kaçar. Bunu birkaç kez yapar. Köpek susamıştır ama suyun kenarına geldiğinde kendi yansımasını görüp korktuğu için su içemez. Sonunda susuzluğa dayanamaz ve kendini suya atar. Suyun içindeyken kendi yansımasını görmediği için de kana kana su içer.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Gereksiz korkulardan kurtulan insan amacına ulaşır.

B) Hedefe ulaşmak için çevreden yardım istemek gerekir.

C) Azimle çalışan kişinin başaramayacağı iş yoktur.

D) Kararsızlık, insanı başarısızlığa sürükler.

10. Fındık, ülkemizde en çok Karadeniz kıyılarında, Giresun civarında yetiştirilir. Ülkemizde yılda yaklaşık 70-80 bin ton fındık elde edilir. Fındık ağacı; hafif kumlu, killi, serin toprakları sever. Fidanlar, dikildikten 4-5 yıl sonra meyve vermeye başlar.

Bu metinde fındık ağaçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Ülkemizde yetiştirildiği yere

B) Meyve vermeye başladığı zamana

C) Yetiştirildiği toprağın özelliklerine

D) Büyümesi esnasında bol yağış istediğine

11. Atasözleri; doğruluğu deneyimler sonucu kabul edilmiş, kim tarafından söylendiği belli olmayan ve halkın ortak malı olan sözlerdir. Hemen hemen her konuyla ilgili bir atasözümüz bulunur ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Atasözleri, günlük yaşantımızda bir düşünce açıklanırken ya da savunulurken örnek olarak da sık sık kullanılır.

Bu parçada atasözleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Doğruluğunun tecrübelere dayandığına

B) Genellikle mecaz anlamda kullanıldığına

C) Konu çeşitliliğinin çok fazla olduğuna

D) Günlük hayatta sıklıkla kullanıldığına

12. Şehir, medeniyettir. ‟Medeniyet” kavramı ile şehir anlamına gelen ‟medine” sözcüğü arasında bir anlam bağlantısı vardır. Her medeniyet kendi şehrini yapar. Şehir de bağlı olduğu medeniyetin aynası olur. Hatta onun gelişmesine katkıda bulunur.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medeniyet ve şehir birbirini tamamlayan unsurlardır.

B) Şehirleşme arttıkça insanlar medeniyetten uzaklaşırlar.

C) Medeni insanlar şehirleşme oranlarını artırır.

D) Her şehrin gelişimi kendine özgüdür.

7. Sınıf Türkçe Kazanım ve Kavrama Testi 7 Sorularının Cevapları 

Test 7    1. D    2. C    3. B    4. D   5. A    6. C    7. B    8. C    9. A    10. D    11. B    12. A

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir