Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
8. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Bilge Adamın Yolu Metni Etkinlik Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 8. Hak ve Özgürlükler Sayfa 220, 221, 222, 223, 224 Bilge Adamın Yolu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Bilge Adamın Yolu Metni Cevapları 

Hazırlık Çalışmaları

1. “Çocuk Hakları Bildirisi” ile ilgili hazırladığınız sunumu yapınız.

 • Cevap:Başlangıç:
  İnsanlık ailesinin tüm üyelerinin niteliğinde bulunan onurunu ve eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İnsanın zorbalık ve baskıya karşı son bir yol olarak ayaklanmaya başvurmak zorunda bırakılmaması için İnsan haklarının hukuk düzeniyle korunması gerektiğini, Uluslar arasında dostça ilişkileri geliştirmeyi özendirmenin temeli olduğunu, Birleşmiş Milletler halklarının Birleşmiş Milletler Antlaşmasında te-mel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, erkeklerle kadınların hak eşitliğine olan inancını yeniden belirttiğini ve daha geniş bir özgürlük içinde toplumsal gelişme ve daha iyi bir yaşam düzeyi sağlamaya karar vermiş olduğunu, Üye Devletlerin Birleşmiş Milletlerle işbirliği içinde, insan haklarının ve temel özgürlüklerin evrensel olarak saygı görüp gözetilmesini sağlamayı yükümlendiklerini, Bu hak ve özgürlükler konusunda ortak bir anlayış oluşturmanın bu yükümlülüğün tam olarak gerçekleşmesi için büyük önem taşıdığını gözönüne alarak, Genel Kurul, Toplumun her bireyi ve her organının bu Bildirgeyi sürekli olarak gözönünde bulundurarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye ve ulusal ve uluslararası geliştirici önlemlerle gerek üye Devlet halkları, gerekse bu Devletlerin yargı yetkisi içindeki ülkele-rin halkları arasında bu hak ve özgürlüklerin evrensel ve etkin biçimde tanınıp gözetilmesini sağlayamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için bir ortak başarı ölçüsü olarak bu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder.

  1. İlke:
  Tüm dünya çocukları bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayırımı yapılmaksızın yararlanmalıdır.

  2. İlke:
  Çocuklar özel olarak korunmalı, yasa ve gerekli kurumların yardımı ile fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı normal koşullar altında özgür ve onurunun zedelenmeyecek şekilde yetişmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla çıkarılacak yasalarda çocuğun en yüksek çıkarları gözetilmelidir

  3. İlke:
  Her çocuğun doğduğu anda bir adı ve bir devletin vatandaşı olma hakkı vardır.

  4. İlke:
  Çocuklar sosyal güvenlikten yararlanmalı, sağlıklı bir biçimde büyümesi için kendisine ve annesine doğum öncesi ve sonrası özel bakım ve korunma sağlanmalıdır. Çocuklara yeterli beslenme, barınma, dinlenme, oyun olanakları ile gerekli tıbbi bakım sağlanmalıdır.

  5. İlke:
  Fiziksel, zihinsel ya da sosyal bakımdan özürlü çocuğa gerekli tedavi, eğitim ve bakım sağlanmalıdır.Bilge Adamın Yolu Metni Etkinlik Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

  6. İlke:
  Çocuğun kişiliğini geliştirmesi için anlayış ve sevgiye gereksinimi vardır. Anne ve babasının bakımı ve sorumluluğu altında her durumda bir sevgi ve güvenlik ortamında yetişmelidir. Küçük yaşlarda çocuğu annesinden ayırmamak için bütün olanaklar kullanılmalıdır. Ailesi ve yeterli maddi desteği olmayan çocuklara özel bakım sağlamak toplumun ve kurumların görevidir. Çocuk sayısı fazla olan ailelere devlet yardımı yapılmalıdır.

  7. İlke:
  Genel kültür ve yeteneklerini, bireysel karar verme gücü, ahlaki ve toplumsal sorumluluğu geliştirecek ve topluma yararlı bir üye olmasını sağlayacak eğitim hakkı verilmelidir. Bu eğitimde sorumluluk önce ailenin olmalıdır. Eğitimin ilk aşamaları parasız ve zorunlu olmalıdır.

  8. İlke:
  Çocuk her koşulda koruma ve kurtarma olanaklarından ilk yararlananlar arasında olmalıdır.

  9. İlke:
  Çocuklar her türlü istismar, ihmal, ve sömürüye karşı korunmalı ve hiçbir şekilde ticaret konusu olmamalıdır. Çocuk uygun bir asgari yaştan önce çalıştırılmayacak, sağlığını ve eğitimini tehlikeye sokacak fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmesini engelleyecek bir işe girmeye zorlanmayacak ve izin verilmeyecektir.

  10. İlke:
  Çocuk ırk, din ya da başka bir ayrımcılığı teşvik eden uygulamalardan korunacaktır. Anlayış, hoşgörü, insanlar arası dostluk, barış ve evrensel kardeşlik ortamında enerji ve yeteneklerini diğer insanların hizmetine sunulması gerektiği bilinciyle yetiştirilmelidir.

2. “Birlikten kuvvet doğar.” sözünü doğrulayan örnekler biliyor musunuz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Toplumda birlik ve beraberlik içinde yaşamanın önemi kavranmıştır. İnsanların yalnız yaşayamamaları çevreye ve diğer insanlara ihtiyaç duyması ve hayatlarındaki sorunların üstesinden gelebilmeleri birlik ve beraberlik içinde yaşamalarına bağlıdır.Atalarımız, birlikten kuvvet doğar demişlerdir. Bu sözle toplum içinde birlik ve beraberlik içinde olmanın, sorunların çözüme kavuşmasında etkili bir yol olduğu ortaya konmak istenmiştir. Örnek olarak, doğal bir afet yaşandığında mağdur olan insanlara hep birlikte el birliğiyle yardım edilmesi, daha büyük sorunların yaşanmasına engel olarak hayatların kurtulması anlamına gelmektedir. Bu nedenle toplumda birlik ve beraberliğin korunması, sorunlarla birlikte mücadele edilmesi gerekir.

1. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 222 Cevabı

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ederek sözcükleri cümlede kullanınız.

timsal

 • Tahmin: Örnek oluşturacak.
 • Sözlük Anlamı: Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, simge
 • Cümle: Her daim güzel ahlakın zirvesinde hoşgörü, şefkat ve merhamet timsali oldu.

cezp

 • Tahmin: Çekici olan, kendine çeken.
 • Sözlük Anlamı: Kendine çekme, etkileyerek kendine bağlama
 • Cümle: Vitrinde parıldayan kırmızı otomobil, çocuğun dikkatini cezbetti.

mülkiyet

 • Tahmin: Sahip olma.
 • Sözlük Anlamı: Sahiplik
 • Cümle: Borcunu ödemek için babasından kalan evi arkadaşının mülkiyetine geçirdi.

statü

 • Tahmin: Bir kimsenin sahip olduğu konum.
 • Sözlük Anlamı: Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu
 • Cümle: Borçlarını ödeyemeyecek duruma gelse de, statüsünü korumak için lüks arabasını satışa çıkarmıyordu.

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Üç çocuğun köyleri ve seçilme şekilleri ile ilgili hangi bilgiler verilmektedir?

 • Cevap: Rüzgarlimanı köyü cam yapımında ustadır. Dokumacılar köyü iğne iplik işlerine yeteneklidirler. Oduncular köyü marangozlukta ustadır. Bu üç köyün başında bulunan kişiler yaşlanmaları nedeniyle Bilge Adam’ın yerlerine geçecek kişiyi seçmesi için köylerindeki en zeki çocuklar seçilmiştir.

2. Üç çocuğun Bilge Adam’a giderken kendileri ile ilgili düşünceleri nelerdir?

 • Cevap: Manolya “Ben en güzelim.”, Tor “Ben en güçlüyüm.”, Narkissos “Ben herkesten daha özgünüm.” diye düşünmüşlerdir.

3. Çocukların nehri geçmek için buldukları çözümleri ve çözümlerin sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

 • Cevap: Tek başlarına buldukları çözümlere emin olamıyorlar fakat bu çözümler birleşince daha etkili bir çözüm ortaya çıkıyor ve bundan faydalanıyorlar. Tesadüfen de olsa birlikte hareket etmek, sorunu tamamen çözmüş oluyor.

4. Bilge Adam’ın “Fakat kalbim, gözlerimin gördüğünden daha uzağını görebilir.” sözünden ne anlıyorsunuz? Anlatınız.

 • Cevap: Bilge Adam’ın hislerinin çok kuvvetli olduğunu anlıyoruz.

5. Yaşadıklarımızdan ders almak bize neler kazandırır?

 • Cevap Bize engelleri nasıl aşacağımızı öğretir. Başarı yolunda ilerlerken önümüze çıkan problemleri, aldığımız ders sayesinde kolaylıkla çözebilir, daha kısa sürede başarıya ulaşabiliriz.

6. Çocuk Hakları Bildirisi yeniden hazırlansa ve sizden bildiriye bir madde eklemeniz istense ne eklerdiniz? Neden?

 • Cevap: Çocuk Hakları Bildirisi yeniden hazırlansa, çocukların istediği okullarda okuması ve istediği kadar oyun oynamasına vakit ayrılması gibi maddeleri eklerdim.

3. ETKİNLİK 

Metne farklı bir başlık bulunuz.

 • Cevap: SEÇİM

4. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 223 Cevabı

Okuduğunuz metni özetleyiniz.

 • Cevap: Cam yapımında usta Rüzgarlimanı köyü, iğne iplik işlerinde yetenekli Dokumacılar köyü ve marangozlukta usta Oduncular köyü başında bulunan kişilerin yaşlanması nedeniyle yerlerine geçecek kişilerin seçilmesi için köylerdeki en zeki çocuklar seçilir. Çocukları seçecek kişi Bilge Adam’dır. Köylüler çocukların Bilge Adam’ı etkilemeleri için çocukları yetekleri doğrultusunda giydirip kuşandırırlar. Yolculuğa, en güzeli kendisi olduğunu düşünen Manolya, en kuvvetlisi kendisi olduğunu düşünene Tor ve herkesten daha özgün olduğunu düşünen Narkissos çıkar.Üç çocuk ilerlerken karşılarına bir nehir çıkar. Manolya kıyafetinden paraşüt yaparak, Tor zırhından sal yaparak nehri geçmeyi düşünür. Narkissos camlardan dürbün yaparak başka yollar aramayı dener. Yine camları kullanarak ateş yakıp birilerinin onlara yardıma gelmesini umar. Paraşütün uçup gitmemesi için zırhtan yapılan sala bağlarlar. Bu arada ateşten yükselen sıcak hava paraşütü şişirip yükselmesini sağlar. Bu üç ayrı çözümden ilkel bir sıcak hava balonu ortaya çıkar. Üç çocuk bu balona binip nehri aşarlar, Bilge Adam’ın bulunduğu yere kadar gelirler.

  Bilge Adam kördür fakat bu üç çocuğun birlikte yaptıkları macerayı hisseder. Bilge Adam üçünden de etkilenmiştir ve evinin kapılarını onlara açar.

5. ETKİNLİK 

Metinde farklı yazı karakteriyle yazılmış paragrafı okuyunuz. Bu paragrafın niçin farklı yazıldığını söyleyiniz. Çocuk haklarıyla ilgili düşüncelerinizi anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanızı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

1 Konuşmama uygun bir hitapla başladım. (X)
2  Konuşmaya başlamadan önce konuşmanın konusunu belirttim. (X)
3 Konuşma stratejimi konuya göre ayarladım. (X)
4 Konuşmamda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullandım. (X)
5 Sözcükleri anlamlarına uygun kullandım. (X)
6 Konuşmamda konuyla ilgili çeşitli örnekler verdim. (X)
7 Konuşmamda jest ve mimiklerimi etkili bir şekilde kullandım. (X)
8 Konuşmamı konuyla ilgili güzel bir dilekle bitirdim. ()
9 Konuşma sonundaki sorulara yeterince cevap verdim. ()
10 Konuşmamı öğretmenimin verdiği sürede bitirdim. (X)

Farklı yazılan paragraf, Çocuk Hakları Bildirisi’nden alınmıştır. Alıntılanan bölüme dikkat çekmek için farklı yazılmıştır. Konuşma ve değerlendirmenizi siz yapabilirsiniz.

6. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 224 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarını düzelterek cümlelerin doğrusunu yazınız.

Haklarını bildiğine inandım.

 • CevapOnun haklarını bildiğine inandım.

Bilge çocukları görünce bazı şeyler anlattı.

 • Cevap: Bilge, çocukları görünce bazı şeyler anlattı.

Kardeşinin haklarını bilmemesine üzüldüm.

 • Cevap: Kardeşinin kendi haklarını bilmemesine üzüldüm.

Ne yaparsam yapayım anlattıklarını çocukları ile bütünleştiremiyorum.

 • Cevap: Ne yaparsam yapayım senin anlattıklarını onun çocukları ile bütünleştiremiyorum.

7. ETKİNLİK 

Nasrettin Hoca’nın “Ye Kürküm Ye” fıkrasını okuyup insanlara dış görünüşlerine bakarak değer vermenin yanlışlığını anlatan bir yazı yazınız. Yazınızda mizahi ögelere de yer veriniz.

 • Cevap: Akşehir’in beyleri Hoca’yı yemeğe davet etmişler. Hoca nereden bilsin; davete, günlük kıyafetiyle katılmış. Katılmış ama ne hoş geldin, ne sefa getirdin diyen var. Herkes, allı pullu kıyafetlilere el pençe duruyormuş. Hoca, bir koşu evine giderek, sandıktaki işlemeli kürkünü giyip yemeğe geri dönmüş. Az evvel hoş geldin bile demeyenler, önünde yerlere kadar eğilmişler. Hoca’yı, yere göğe sığdıramayıp başköşeye oturtmuşlar. Kuzunun en hasını önüne koymuşlar. Herkes Hoca’nın yemeğe başlamasını bekliyormuş. Hoca, bir taraftan kürkünün kolunu sofrada sallamaya, bir taraftan da “Ye kürküm ye, ye kürküm ye!” demeye başlamış.– İlahi Hoca, demişler, kürkün yemek yediğini kim görmüş?

  Hoca taşı gediğine koymakta gecikmemiş:

  – Kürksüz adamdan sayılmadık… İtibarı o gördü, yemeği de o yesin.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Aliya İzzetbegoviç ve onun özgürlük mücadelesi ile ilgili bir sunum hazırlayınız.

 • Cevap: Aliya İzzetbegoviç, İslam Deklarasyonu adlı kitabı dolayısıyla yargılandığı Saraybosna İslamcılık Davasında (1983) kendisini yargılayan Sosyalist Yugoslavya Cumhuriyeti’nin yargıçlarına şu sözlerle karşılık vermiştir:

  “Ben bir Müslümanım ve öyle kalacağım. Kendimi dünyadaki İslam davasının bir neferi olarak telakki ediyorum ve son günüme kadar da böyle hissedeceğim. Çünkü İslam, benim için güzel ve asil olan her şeyin diğer adı; dünyadaki Müslüman halklar için daha iyi bir gelecek vaadinin ya da umudunun, onlar için onurlu ve özgür bir hayatın, kısacası benim inancıma göre uğrunda yaşamaya değer olan her şeyin diğer adıdır”.

  Çağdaş İslam Düşüncesinin önemli temsilcilerinden Aliya İzzetbegoviç’in özgürlük mücadelesi, İslam düşüncesinden ve pratiğinden bağımsız değildir. Onun düşüncesinde özgürlük ve ahlâk, insanı yücelten ve diğer varlıklardan farklı kılan temel değerlerdir. İslam, bu iki değerin uyumlu birlikteliğini sağlamaktadır. Ne var ki zamanla Müslüman toplumlarda İslam ile Müslümanlar arasında büyük bir mesafe oluşmuştur. Din yorumlarında, ahlakta, siyasette, ekonomide vb. pek çok alanda gözlenen yozlaşmanın kaynağı da bu mesafedir. Merhum bilge lider, sadece Bosna Savaşı sırasında değil, hayatı boyunca İslam ile Müslümanlar arasında oluşan mesafeyi dert edinmiştir. Özellikle İslam rönesansı ve İslamlaşma mücadelesine düşünce adamı olarak önemli katkılar sağlamıştır. Bu kitaptaki yazılar, Müslümanların samimiyetle ve fedakarlıkla İslam’a dönmeye ve İslam’ı yaşamaya ihtiyaçları olduğunu haykıran, bu uğurda ömrü boyunca mücadele eden merhum Aliya İzzetbegoviç’in düşüncesinin ve pratiğinin anlaşılmasına katkı sağlamak amacındadır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 8. Hak ve Özgürlükler Sayfa 220, 221, 222, 223, 224 Bilge Adamın Yolu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!