Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
8. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Ergenekon Destanı Metni Etkinlik Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Millî Kültürümüz Sayfa 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 Ergenekon Destanı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Ergenekon Destanı Metni Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

Milletimize ait destanlar hakkında yaptığınız araştırmanın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • CevapTürk destanları hakkında bilgiler şu şekildedir:
 • Alper Tunga Destanı: Türk – İran savaşlarını anlatan bir destandır.*Şu Destanı: İskender ile Türkler arasındaki savaşı anlatan bir destandır.*Oğuz Kağan Destanı: Hun hükümdarı Mete Han’ın yiğitliklerini, kahramanlıklarını ve halkına olan sevgisini anlatan bir destandır.*Bozkurt Destanı: Savaş yaralısı bir Türkün dişi bir kurt tarafından kurtarılması , korunması ve bakılması olaylarını anlatmaktadır.

  *Ergenekon Destanı: Bir mağlubiyet sonrasında Ergenekon diye bir yere çekilip çoğalıp güçlenen Türkleri anlatmaktadır.

  *Türeyiş Destanı: Uygur Türklerinin nasıl nesiller devam ettirdiğini ilahi bir şekilde anlatan bir destandır.

  *Göç Destanı: Türklerin, Çinlilerle olan münasebetinde tanrı tarafından cezalandırılıp sürgün edilmelerini anlatan bir destandır.

1. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 140 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını tahmin ediniz.

Bütün ülkeye Göktürkler egemen idi.

 • Cevap: Özgür ve bağımsız. 

Çevresine hendek kazıp beklediler.

 • Cevap: Çukur. 

Bu yenilgi üzerine Göktürklere düşman olan kavimler büsbütün öfkelendiler.

 • Cevap: Uluslar.

Çadırlarını ve mallarını öyle bir yakıp yağmaladılar ki bir tek kara kıl çadır bile kalmadı.

 • Cevap: Talan etme. Zorla el koyma. 

Kayan ile Tukuz her ikisi de düşmana esir olmuşlardı.

 • Cevap: Bir başkasının hakimiyeti altına girme. 

Bu yol öyle bir sarp ve sapa yoldu ki deve olsun at olsun bin güçlükle yürürdü.

 • Cevap: Güç ve zorlu.

Böyle bir yeri görünce Tanrı’ya şükrettiler.

 • Cevap: Şükran duymak. 

Yalın kata benzer.

 • Cevap: Safça ve açık olma. 

Börteçine bütün illere elçilerini gönderdi.

 • Cevap: Bütün yurtlara elçiler yani temsilciler gönderme. 

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Göktürklerin siyasi durumu nasıldı?

 • CevapTürk illerinde Göktürk oku ötmeyen, Göktürk kolu yetmeyen bir yer yoktu; bütün ülkeye Göktürkler egemen idi.

2. Öteki kavimler Göktürklere nasıl bir oyun oynamışlardır?

 • CevapTan ağarınca, sanki baskına uğramışlar gibi, işe yaramayan mallarını bırakıp kaçmışlar. Bunu gören Göktürkler: “Düşmanlarımızda savaşacak hâl kalmadı, kaçıyorlar.” diye düşünerek kaçanların arkasına düşmüşler. Düşmanlar, Göktürkleri görünce hemen geri dönmüşler, Göktürkleri gevşek bir durumda yakalamış ve vuruşmaya başlamışlar.

3. Tukuz ve Kayan’ın düşman esaretinden kurtulduktan sonra yaptıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

 • Cevap: “En iyisi dağların içinde insan yolu düşmez, sapa bir yer bulup orada yerleşelim.” diye karar vermişler. Sürülerini de alarak dağa doğru varıp göçmüşler.

4. Tukuzlar ve Türülkenleri dört yüz yıl kaldıkları toprakları bırakıp gitmeye yönelten “o yere sığmamaları” dışında ne olabilir?

 • Cevap: Anayurt özlemi ve bir dönemler kovuldukları yerlere geri dönme onları bu duruma sokanlardan öç alma hisleri olabilir. 

5. Siz Ergenekon’dan çıkmak için nasıl bir yol bulurdunuz? Neden?

 • Cevap: Ben de en mantıklı olan yolu yani Göktürklerin yaptıklarını yapardım. 

3. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 141 Cevabı

Aşağıdaki boşlukları metne uygun doldurunuz.

ERGENEKON DESTANI

Olay: Göktürklerin önce esir oluşları ardından gizli bir yurt bulmaları çok çoğalmaları oraya sığamayıp oradan çıkıp ana yurtlarına dönüp geçmişin öcünü almaları.

Ana Fikir: Bağımsızlık fikri ve Türklerin asla pes etmemerli bağımsızlıklarından vazgeçmemeleri

Konu: Göktürklerin önce esir oluşları ardından gizli bir yurt bulmaları çok çoğalmaları oraya sığamayıp oradan çıkıp ana yurtlarına dönüp geçmişin öcünü almaları.

Zaman: Geçmiş zaman, bundan uzun uzun yılar önce. 

Yer: Orta Asya, Bozkırlar, Dağlar

Kişiler: Demirci, Tukuz ve Kayan

4. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 142 Cevabı

Metinden abartılı ifadeler bularak yazınız.

 • CevapBu yol öyle bir sarp ve sapa yoldu ki deve olsun, at olsun bin güçlükle yürürdü.
 • Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. Daha sonra dağın üstünü, arka yanını, öte yanını, beri yanını bir sıra odun, bir sıra kömürle doldurduktan sonra yetmiş deriden yetmiş körük yapıp yetmiş yerde kurdular.

5. ETKİNLİK 

Aşağıda verilen bilgilerden okuduğunuz metinle ilgili olanları X ile işaretleyiniz.

Olağanüstü durumlar / olaylar yer almıştır. (X)
Sade bir dille yazılmıştır. (X)
Kahramanları seçkin kişilerden oluşmuştur. (X)
Ağır bir dille yazılmıştır. ()
Günlük hayatta karşılaşılabilecek olaylar yer almıştır. ()
Kahramanlar sıradan insanlardır. ()

6. ETKİNLİK 

Destan, efsane, masal gibi millî kültür ürünlerinin gelecek nesillere taşınması için neler yapılması gerektiğini anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanızı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

1 Konuşmama uygun bir hitapla başladım. (X)
2 Konuşmaya başlamadan önce konuşmanın konusunu belirttim. ()
3 Konuşma stratejimi konuya göre ayarladım. (X)
4 Konuşmamda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullandım. ()
5 Sözcükleri anlamlarına uygun kullandım. (X)
6 Konuşmamda konuyla ilgili çeşitli örnekler verdim. (X)
7 Konuşmamda jest ve mimiklerimi etkili bir şekilde kullandım. ()
8 Konuşmamı konuyla ilgili güzel bir dilekle bitirdim. (X)
9 Konuşma sonundaki sorulara yeterince cevap verdim. ()
10 Konuşmamı öğretmenimin verdiği sürede bitirdim. (X)

7. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 143 Cevabı

Metinden isim ve fiil cümleleri yazınız.

Fiil Cümlesi: Madenin demirini eritsek bir yol olurdu.”
İsim CümlesiEskiden oraları bizim öz yurdumuzmuş.
Fiil Cümlesi: Ergenekon’un dışında kim bizimle dost olursa dost olalım, düşman olursa vuruşalım.”
İsim Cümlesi:Gide gide, geldikleri yoldan başka geçilecek bir yolu olmayan bir ülkeye vardılar.
Fiil Cümlesi: Yanlış bir yere ayağını bassa paramparça olurdu.
İsim CümlesiO zaman bir demirci dedi ki: “Bu dağda bir demir madeni var.

8. ETKİNLİK 

Aşağıdaki tabloda uygun seçenekleri X ile işaretleyiniz.

Türk illerinde Göktürk oku ötmeyen, Göktürk kolu yetmeyen bir yer yoktu.

 • İsim Cümlesi: X
 • Fiil Cümlesi:

Bunun üzerine Göktürkler çadırlarını ve sürülerini bir yere topladılar.

 • İsim Cümlesi:
 • Fiil Cümlesi: X

Tan ağarınca sanki baskına uğramışlar gibi işe yaramayan mallarını bırakıp kaçtılar.

 • İsim Cümlesi:
 • Fiil Cümlesi: X

Göktürklerin vardıkları ülkede akarsular, büngüldekler, türlü bitkiler, meyve ağaçları ve av vardı.

 • İsim Cümlesi: X
 • Fiil Cümlesi:

O kutsal yılın, kutsal ayının, kutsal gününün, kutsal saatinde Göktürkler Ergenekon’dan çıktılar.

 • İsim Cümlesi:
 • Fiil Cümlesi: X

Ergenekon’dan çıktıkları sırada Göktürkler hakanı, Kayan soyundan gelme Börteçine idi.

 • İsim Cümlesi: X
 • Fiil Cümlesi:

9. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 144 Cevabı

 • Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 145 Cevabı

b) Siz de okuduğunuz Ergenekon Destanı’nın beğendiğiniz bir bölümünü çizgi roman hâline getiriniz.

 • Cevap: Beğendiğiniz kısma göre bu etkinliği yapmalısınız. 

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Kültürün yaşaması ve geleceğe aktarılmasında geleneklerin önemi nedir? Araştırınız.

 • CevapBizce kültürün nesillere aktarılmasında gelenekler büyük rol oynamaktadır. Gelenek ve görenekler, örf ev adetler kültürün yaşanmasını sağlayan en önemli değerlerdir. Kültürün yaşanması ve geleceğe aktarılması bir milletin varlığını ve devletin devamlılığını da sağlar. Kültür her şeyden değerlidir. Çünkü kültürün yaşanması insanların hayatını anlamlı kılar. Kültürün yaşaması ve geleceği aktarılması da geleneklere bağlı olarak değişmektedir. Gelenekler düğün, nişan, cenaze, bayramlar olarak yaşanırken bir kültür varlığından söz edilir. Bu da kültürün yeni nesillere aktarılmasında etkili olmaktadır. Geleneklerin yaşatılması, kültürün yaşaması ve geleceğe aktarılması anlamına gelmektedir. Kültürün en önemli unsuru gelenektir. Geleceğe aktarılması da nesillere bağlıdır. Çünkü gelenek nesilden nesle aktarılarak geleceğe taşınır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Millî Kültürümüz Sayfa 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 Ergenekon Destanı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
clap
0
happy
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!