Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 212 Cevabı

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 212 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 212 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 212 Cevabı 

2. Aşağıda verilenlerden hangisi İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye olan etkileri arasında ver almaz?
A) Askerî harcamaların artması
B) Kamu güvenliğini ve sağlığını korumak amacıyla birtakım özgürlüklerin kısıtlanması
C) Sanayi üretiminde artışlar yaşanması
D) Nüfus artış hızının azalması

 • Cevap: C

3. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na katılmasa da savaşın olumsuz etkilerini en aza indirmek için birtakım önlemler aldı.
Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin aldığı ekonomik önlemler arasında ver almaz?
A) Hava saldırısı tehlikesine karşılık karartma uygulanması
B) Tahıl stoklarına el konup ekmek, şeker ve zeytin gibi ürünlerin karneyle verilmesi
C) Yeni vergilerin konması
D) Pasta ve benzeri unlu gıdaların yapımının yasaklanması

 • Cevap: A

4. Aşağıda verilenlerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’de yaşanan gelişmeler arasında ver almaz?
A) Tarımda makineleşme ile birlikte artan üretim halkın alım gücünü yükseltmiştir.
B) I. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanmıştır.
C) Nüfus artış hızı yükselmiştir.
D) Köyden kente ve yurt dışına doğru göçler yaşanmıştır.

 • Cevap: B

5. Türkiye, yer altı ve yer üstü kaynaklarının yanı sıra dünya üzerinde sahip olduğu yer bakımından da oldukça önemli bir değere sahiptir.
Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin bu değerinden kaynaklanan sonuçlar arasında ver almaz?
A) Petrol taşımacılığında kilit ülke olma
B) Orta Doğu ülkelerine çağdaş ve demokratik bir model olma
C) Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olma
D) Kıtalararası ulaşımda önemli bir role sahip olma

 • Cevap: C

6. I. Türkiye’nin dış satımını olumsuz etkilemesi
II . Kuzey Irak’ta yaşanan otorite boşluğunun Türkiye’ye yönelik terör hareketlerini arttırması III . Türkiye’ye gelen turist sayısında düşüş yaşanması
Yukarıda verilenlerden hangileri 1990 ve 2003 yıllarında Irak’ta yaşanan ve “Körfez Savaşları” olarak adlandırılan savaşların Türkiye’ye olan etkileri arasındadır?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

 • Cevap: D

Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı öğrenci ürün dosyasına koyunuz.

1. Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı’na yol açan gelişmelere yönelik değerlendirmeleri nelerdir? Bu değerlendirmeleri onun ileri görüşlülüğü açısından açıklayınız.

Cevap:1929 dünya ekonomik krizi sonraı Almanya’da Hitler, yönetimi ele geçirdi. Hitler Almanyasının dış politikada ki üç temel hedefi:
1. Versay Antlaşması’nı geçersiz kılmak
2. Almanya dışında, Almanların yaşadıkları bölgelere hakim olmak
3. Avrupa’da yayılma politikası izlemek (Hayat Saha­sı)

Hayat Sahası: Hitler tarafından ortaya atılan Alman ırkının yaşaması için gerekli olan toprakları ifade etmektedir. (Hitler’e göre tüm Avrupa)

Almanya, 1933 yılında Milletler Cemiyeti’nden çe­kildi.
Versay Antlaşması ile Fransa’ya bırakılan Saar Bölgesi halk oylamasıyla 1935’te Almanya yöne­timine geçti.
Almanya, mecburi askerliği getirerek asker sayısı­nı 550 bine çıkardı.
7 Mart 1936’da Almanya askersiz bölge ilan edilen Ren Bölgesi’ne asker gönderdi.
13 Mart 1938’de Almanya, Avusturya ile birleştiğini ilan ederek burayı ilhak etti.
Çekoslovakya’nın Südet Bölgesi’ni ele geçirdi.
Almanya, 15 Mart 1939’da Çekoslovakya’yı işgal etti.
Almanya, 1 Eylül 1939’da Polonya’ya saldırdı

2. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye, dünya barışına katkı sağlamak için hangi ülkelere asker göndermiştir?

 • Cevap: İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan kıyımlar ve kayıplar nedeniyle dünya devletleri tarafından önlemler alınması gündeme gelmiştir. İnsan hakları, çocuk hakları, sosyal haklar savaş sonrası hayatı onarmak için gündeme gelmiştir. birçok devlet bir araya gelmiştir. Milletler Cemiyeti oluşturulmuştur.İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye dünya barışına katkı sağlamak için şu ülkelere asker göndermiştir:*Kore

  *Somalı

  *Bosna – Hersek

  *Afganistan

  *Lübnan

  Türkiye’nin dünya barışına katkı sağlamak için elini taşın altına koyması iyi niyetli olduğunu göstermektedir. Türkiye, savaş sonuçlarından olumsuz etkilense de savaş sonrasında bu durumların düzelmesi için mücadele vermiştir.

3. 1961 – 1980 arası Türkiye’de uygulanan ekonomi politikasını genel olarak açıklayınız.

 • Cevap:  Türkiye’de 1946 yılında çok partili sisteme geçiş yaşanmıştır. 1946 – 1961 döneminde çok partili sistem iyi kötü yoluna devam etmiştir. 1961 yılı darbe yılları olarak tarihe geçmiştir. Bu da siyaseti etkilediği kadar ekonomiyi ve ekonomi politikasını etkilemiştir.1961 – 1980 yılları arası Türkiye’de uygulanan ekonomi politikası genel olarak tarım ve ticaretin gelişmesi, endüstri alanlarının kalkınması şeklinde meydana gelmiştir. 70’li yıllarda çeşitli krizler yaşanmıştır. Dışa bağımlılık artmıştır. Üretim azalmıştır. Daha sonra serbest ticaret olarak dışa açık bir ticaret benimsenmiştir. Yaşanan darbeler ekonomik karmaşaların yaşanmasına neden olmuştur. Bu da ekonominin küçülmesine ve ülkenin dışa bağımlı haline gelmesine neden olmuştur.
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir