? 9. Sınıf Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 242 Cevabı | Evvel Cevap

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları / 9. Sınıf Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 242 Cevabı
9. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 242 Cevabı


9. Sınıf Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 242 Cevabı

1. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarını “✓”, yanlış olanlarını “X” işaretiyle belirtiniz.

a) (…) Sonuçlarının kümesi belli olan, ancak hangi sonucun ortaya çıkacağı önceden söylenemeyen bir işleme deney denir.
b) (…) Eş olası durumda her bir çıktının çekilme olasılığı eşit değildir.
c) (…) A ve B gibi iki olay aynı anda gerçekleşebiliyorsa bu olaylar ayrık olmayan olaylardır.
ç) (…) Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığı toplamı 1 dir.
d) (…) Örnek uzayın elemanlarından her birine olay denir.

2. 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamları eş büyüklükteki pinpon toplarına yazılarak içi görünmeyen bir torba içine atılıyor. Torbadan rastgele bir top çekiliyor. Çekilen topun üzerinde yazılı olan rakamın asal sayı olması olasılığı ile ilgili hangi ifade yanlıştır?
A) Deney: Torbadan üstünde rakamlar olan top çekme
B) Örnek uzay: E = {1, 2, 3, 4, 5}
C) Çıktı: 1, 2, 3, 4, 5
D) Olay = {1, 2, 3, 5}
E) İstenen olasılık değeri 5/3 tir.

3. 12 yüzlü hilesiz bir zar havaya atılıyor üst yüze gelen sayı hakkındaki olasılıklardan hangileri doğrudur?
A) I ve III B) II ve IV C) I ve II D) III ve IV E) II ve III

4. Bir kibrit kutusu havaya atılıyor. Üst yüze gelen kısım ile ilgili olasılıklar tespit ediliyor. Yukarıdaki olasılıkta eş olası durum mu, yoksa eş olası olmayan durum mu geçerlidir? Nedenini açıklayınız.

5. “Samanyolu” kelimesinin her bir harfi aynı özellikteki kâğıt parçalarına yazılarak bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele bir kâğıt çekiliyor. Çekilen kâğıt üzerindeki harfin a olma olasılığını bulunuz.

9. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 242 Cevabı ve ÇözümleriBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir