Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Ünite Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Ünite Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler  Sayfa 191, 192  3. Ünite Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

3. Ünite Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı

1-3. soruları aşağıda verilen görsellere göre cevaplayınız.

1. Görsellerde hangi bölge çeşitleri yer almaktadır?

1: Dağlık Bölge

2- Ova-Düzlük

3- Maden Bölgesi

4- Ormanlık Bölge

2. Görsellerde yer alan bölgelerin hangileri beşerî bölgedir?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV
D) II ve III E) III ve IV

 • Cevap: D

3. Görsellerde yer alan bölgelerden hangilerinin sınırlarının bir insan ömrü süresince değişmesi mümkün değildir?
A ) I ve II B) II ve III C) Yalnız I
D) III ve IV E) II ve IV

 • CevapC

4-6. soruları aşağıda verilen haritaya göre cevaplandırınız.

4. Kişi başına düşen millî gelirin en düşük olduğu bölge içerisinde hangi ülkeler yer almaktadır?

 • Cevap: Laos, Hindistan, Pakistan, Yemen, Gana, Kenya, Moritanya, Zambiya’dır.

5. Haritada gösterilen bölgeler hangi bölge çeşidine örnektir? Açıklayınız.

 • Cevap: Az gelişmiş bölgelere, kişi başına düşen gelirin düşük gelir olduğu bölgelere bir örnektir.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 192  Cevabı

6. Aşağıdaki ülkelerden hangisi kişi başına düşen millî gelirin 4.000 doların üzerinde olduğu bölge içerisinde yer alır?
A) Sudan B) Çad C) Nijer
D) Angola E) Libya

 • Cevap: E

7. Dünya üzerinde Güneş ışınlarının düz bir zemine 90olik açıyla düştüğü bölgelerle ilgili,
I. Doğal bir kritere göre oluşturulmuş bölgedir.
II. Orta kuşakta yer alır.
III. Bölge sınırları her iki yarım küreye uzanır.
IV. Bölge sınırları Kuzey yarım kürede daha geniş alan kaplar.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I ve IV E) II ve IV

 • Cevap: E

8. Bölge sınırları zaman içerisinde değişebilmektedir. Bu değişim bazı bölge türlerinde diğerlerine göre daha yavaştır.
Buna göre aşağıda verilen bölge örneklerinden hangisinin sınırları zaman içerisinde diğerlerine göre daha yavaş değişir?
A) Türkiye’de maden çıkartılan bölgeler
B) Kişi başına düşen millî gelirin yüksek olduğu ülkeler
C) Asya’da nüfusu 10 milyondan fazla olan şehirler
D) Yüz ölçümünün %50’si ormanlarla kaplı olan ülkeler
E) Akdeniz ikliminin görüldüğü ülkeler

 • Cevap: E

9. Yeryüzünde bütünüyle doğal faktörlerin karşılıklı etkileşimiyle meydana gelen ve sahip oldukları özellikleri itibariyle genelde bütünlük sağlayan bölgelere doğal bölge denilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal bölgelere örnek olarak verilemez?
A) Bitki örtüsü savan olan bölgeler
B) Tundra ikliminin görüldüğü bölgeler
C) Güneş enerjisinden elektrik üretilen bölgeler
D) Yıllık ortalama sıcaklığı 20 oC olan bölgeler
E) Yükseltisi 2.000 metreden az olan bölgeler

 • Cevap: C

10. Aşağıdakilerden hangisi şekilsel bölgelerin özellikleri arasında yer almaz?
A) Belirli bir kritere göre oluşturulur.
B) Kendi içerisinde türdeşlik vardır.
C) Belirli bir merkeze sahiptir.
D) Doğal ya da beşerî özelliklerine göre belirlenebilir.
E) Sınırları zaman içerisinde değişebilir.

 • Cevap: C

11. Aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölgeye örnektir?
A) Pamuk yetiştirilen bölgeler
B) Nüfus yoğunluğu yüksek olan bölgeler
C) Ortalama yaşam süresinin fazla olduğu bölgeler
D) Büyük şirketlerin hizmet bölgeleri
E) Sanayi bölgeleri

 • Cevap: D

12. Coğrafyacılar neden mekânı bölgelere ayırma ihtiyacı hissetmişlerdir?

 • Cevap: Bölgeleri daha iyi ve dolay şekilde ayırarak incelemek için.

13. Bölge sınırlarının değişmesinde etkili olan faktörler nelerdir?

 • Cevap: İklim, ekonomik ve s,yasi, sosyal koşullar. Mesela maden bulunması ya da o bölgede savaş çıkması, büyük doğal afetler büyük iklimsel değişiklikler gibi faktörlerden dolayı değişebilir.
2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!