Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Sonuç Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları / 9. Sınıf Sonuç Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı

9. Sınıf Sonuç Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Sonuç Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “9. Sınıf Sonuç Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Başak Aytül AVCI tarafından 223 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Cem ÜLKÜMEN tarafından yapılmış.

9. Sınıf Sonuç Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

5. Su sertliğine neden olan iyonlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) Na+ ve Cl- B) Ca2+ ve Mg2+
C) NO3 ve SO42- D) K+ ve HCO3
E) CN- ve Al3+

6. Aşağıdaki metallerden hangisi su ve toprak kirleticileri arasında yer alır?
A) Bakır B) Demir C) Çinko D) Kurşun E) Kalsiyum

7. • Azot oksitleri (NO ve NO2)
• Ozon gazı (O3)
• Kükürt oksitleri (SO2 ve SO3)
• Karbon dioksit (CO2)
• Oksijen gazı (O2)
• Azot gazı (N2)
Yukarıda verilen gazlardan kaç tanesi hava kirletici gazlardandır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

  • Cevap:

8. l. Suyu akıtan bozuk musluklar tamir edilmeli
ya da değiştirilmelidir.
II. Suyu az tüketen çamaşır ve bulaşık makineleri tercih edilmelidir.
III. Motorlu araçlar yıkanırken su sürekli akıtıl- mamalıdır.
IV. Lavaboda su kullanırken musluklar sürekli açık tutulmamalıdır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri su tasarrufuna yönelik çözüm önerilerindendir?
A) I ve II B) lll ve IV C) I, II ve lll
D) II, lll ve IV E) I, II, lll ve IV

  • Cevap:

9. Su kaynaklarının ciddi tehditlerle karşı karşıya kalmasının önemli bir nedeni insan faaliyetlerinden kaynaklanan etkilerdir. Buna göre;
I. Kentsel büyüme
II. Tarım alanlarının ilaçlanması
III. Volkanik patlamalar
ifadelerinden hangisi ya da hangileri su kaynaklarına tehdit oluşturan insan faaliyetlerindendir?
A) Yalnız l B) I ve ll C) l ve lll D) ll ve lll E) I, ll ve lll

  • Cevap:

10. l. Yakıtların yakma tekniklerine uygun yakılmaması
II. Isınmada kükürt, kül ve nem oranı düşük yakıtların kullanılması
III. Fabrikalarda ve termik santrallerde baca filtrelerinin takılmaması
IV. Orman yangınları nedeniyle duman ve gazların atmosfere yayılması
Yukarıda verilenlerden hangileri hava kirliliğinin nedenlerindendir?
A) l ve lV B) ll ve lll C) l, ll ve lll D) l, lll ve lV E) l, ll, lll ve lV

  • Cevap:

1. l. Akarsularda ve göllerde yaşayan organizmalara zarar verir.
II. Toprağın asitliğini artırarak tarım alanlarını verimsizleştirir.
III. Mermerden yapılan binaları ve anıtları aşındırır.
IV. Bitki ve ormanları tahrip eder.
Asit yağmurlarının çevreye olan etkilerine ilişkin yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) ll ve lll B) ll ve lV C) l, ll ve lll D) l, lll ve lV E) l, ll, lll ve lV

  • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir