Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 2. Ünite Hikaye Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 2. Ünite Hikaye Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 2. Ünite Hikaye Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sonuç Yayınları 2. Ünite Hikaye 62, 63, 64, 65, 66  Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları bu parçaya göre cevaplayınız.

1. Hikâye kahramanı, zamanı doğru tahmin ettiğini hangi olaydan sonra öğrenmiştir?

 • Cevap: İki defa saate bakmadan doğru bildikten sonra

2. Hikâyede, okuyucuyu meraklandıracak bir olay örgüsünden söz edilebilir mi? Bu özelliği ile metnin hangi hikâye türüne girdiğini söyleyiniz.

 • CevapSöz edilebilir. Olay hikayeciliğidir.

3. Parçada hangi anlatım tekniklerine başvurulmuştur? Gösteriniz.

 • CevapÖyküleme, betimleme,diyalog  şeklinde olmuştur.

4. Zaman, mekân, kişi ve olay gibi yapı unsurlarından hangisi ya da hangileri daha ön plana çıkarılmıştır?

 • CevapOlay daha ön plana çıkarılmıştır.

5. Parçadan isim türlerine örnekler veriniz.

 • CevapÖzel İsim: Yok

  Cins İsim: misafir,bahçe,saat, vapur,lamba,dede

  Somut İsim: hafta, gece, ter,yatak,saat, uyku

  Soyut İsim: korku

9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

Aşağıdaki yargılar, yukarıda verilen parçaya göre doğru ise cümlenin başına D”, yani İse “Y” yazınız.

 1. Bu parçada diyalog tekniğinden yararlanılmıştır.(D)
 2. Olaylar, kahraman anlatıcının bakış açısıyla anlatılmıştır.(D)
 3. Parçada sözü edilen kişiler, daha önce birbirlerini hiç görmemiştir.(Y)
 4. Anlatıcı, gerçek hayatta yaşanması mümkün olan bir olayı nakletmiştir.(D)
 5. Parçada mekân olarak bir kahvehane kullanılmıştır.(D)
 6. Olayın hangi yılda geçtiği belli değil ama mevsimlerden kıştır.(Y)
 7. “Boş oturmaktansa geçimini sağlamak için yaşlı da olsan çalışmak gerekir.”iletisi verilmiştir. (D)
 8. Anlatma tekniğinden ve öyküleyici anlatım biçiminden yararlanılmıştır. (D)

9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı

C. Aşağıdaki parça ve cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

1. Anlatmaya bağlı metinlerde olayın merkezinde bulunan, ait olduğu toplumsal sınıfın veya zümrenin aynı özelliklerini üzerinde taşıyan kişiye….TİP..…….denir. Anlatma metinlerinde temsilcisi olduğu toplum katmanını başat özellikleriyle yansıtır. Buna göre hikayede görülen….TİP……ile toplumsal katman içinde yer etmiş olan gerçek kişiler arasında büyük benzerlikler bulunur ve bundan dolayı eser, okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırır.

2. “Ömer Seyfettin, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin” gibi yazarlar …MAUPASSAUNT….……tarzı hikâye yazmıştır.

3. Olay anlatımına dayalı metinlerde olayları, kişileri, mekânı okurlara anlatan kişiye…..ANLATICI ..……denir.
Bir başka deyişle yazarın anlatıyı aktarmak için kullandığı hayalî unsur ya da anlatı figürüdür. Birinci ve üçüncü kişi olmak üzere iki şekli vardır.

4……….DURUM ………………hikâyelerinde belirli bir düşünceyi verme amacı güdülmez, yazar kendi kişiliğini gizler………..OLAY..………..hikâyelerinde ise genel olarak bir düşünce veya görüş doğrudan değil de bir
olay aracılığı ile okura aktarılır.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. (I) Anlatmaya bağlı bir tür olan hikâyelerde, kişilerin başından geçenlere olay denir. (II) Hikâyelerde tek bir olay ele alınır, bazen bu temel olaya bağlı küçük çaplı yan olaylar da olabilir. (III) Ele alınan olayın başladığı ve bittiği bir zaman dilimi vardır. (IV) Hikâyelerde olay belli bir yerde (mekânda) geçer. (V) Bu yer ya da çevre, betimlemelerle tanıtılır ve ayrıntılarıyla aktarılır. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hikâyenin unsurları ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

Cevap: E

2. Birden salonda bir mum parlıyor. Ve hiç bir aydınlık vermiyor bu mum. Salona doğru bir adım atıyorum. Ve kafamı çevirdiğim her yanda ışık vermeyen, parlak mumların ufak alevlerini görüyorum. Yer birden sallanmaya başlıyor. Mumlar, ev, ben sallanarak dönüyoruz. Bu sallantı arasında birden bir fare beliriyor. Ben çok korkarım farelerden. Çocukluğumdan beri (Birden bu geliyor aklıma.). Fare kafasını kaldırmış hareketsiz sıçramakta.
Tezer Özlü, Kar

Yukarıdaki parçada hikâye unsurlarından hangisi belli değildir?
A) Kişi B) Mekân C) Olay örgüsü
E) Tema D) Zaman

Cevap: E

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır?
A) Görevi, boş ilaç şişelerini uzun tel saplı fırçalarla yıkamakmış.
B) Çaresiz, okulu beşte bırakıp annesine yardım edebilmek için çalışıyordu.
C) Gece yarılarına kadar çalışıp, sabahleyin de erkenden uyanmak fena yordu.
D) Az önce öfkeden değişen hırçın yüzü yumuşamış, durulmuş, çocuksu hâlini almıştı.
E) Günler günleri, günler haftaları, haftalar da ayları kovaladı.

Cevap: C

9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

4. Akdeniz’in, kahramanlık yuvası sonsuz ufuklarına bakan küçük tepe, minimini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyor, ilkbaharın tatlı rüzgârıyla sarhoş olan martılar, çılgın bağrışlarıyla havayı çınlatıyordu. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki harabe vadiye kadar iniyordu. Bağın ortasındaki yıkık kulübenin kapısız girişinden bir ihtiyar çıktı. Saçı sakalı bembeyazdı. Elleri, ayakları titriyordu. Gök kadar boş, gök kadar sakin duran denize baktı, baktı.

Yukarıda verilen parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hâkim (ilahi) bakış açısıyla yazıldığı
B) Anlatmaya bağlı bir metinden alındığı
C) Olayların üçüncü kişinin ağzından aktarıldığı
D) Öyküleyici ve betimleyici anlatıma yer verildiği
E) Mekân unsurunun ön plana çıkarıldığı

Cevap: A

5. Aşağıdaki anlatımların hangisinde iç konuşma tekniğine başvurulmuştur?
A) Bugüne kadar daktiloda hiç yazı yazmamıştı. Oldum olasıya makinelere karşı tiksintiye benzer bir ürkekliği vardı. Tezkere bırakıp on yıl jandarma onbaşılığı yaptıktan sonra memurluğa geçtiği zamanlar, daha bu dairede daktilo makinesi yoktu, üst’e olsun, ast’a olsun, yazılar elle yazılırdı.
B) Elbiselerimi kolumun altına alıp koridora çıktım. Koridorda bir kanepe vardı. Kanepeye uzanıp büzüldüm. Ceketimi, pardösümü de üstüme çektim. Orada uyuyakalmışım. Yarı uyur yarı uyanıkken kulağımın dibinde bir mırıltı duydum.
C) Geriye ne kalacak ki? Suçluydum, her şeyde suçluydum, Suat konuştukça suçluluğum artıyordu. Bağırmak istedim, suçluluğumu herkese duyurmak istedim, istedim, istedim…
D) Otobüs tıklım tıklım doluydu. Yolculardan birinin görünüşüne bakılırsa adam yanlış taşıta binmiş olmalıydı. Onun yeri otobüs değil, ancak cankurtaran arabası olabilirdi. Sol kolu sargı beziyle omzuna bağlıydı. Kafası sarılıydı.
E) Nasıl olduysa ortalık düzelir gibi oldu, maç yeniden başladı. Bizim takım taraftarları, takımı coşturmaya başladık: “Ya ya ya, şa şa şa, bizim takım çok yaşa…” Benim artık bağırmaktan sesim soluğum kesilmiş.

Cevap: C

6. Metindeki olaylar;
I. Kimin etrafında dönmektedir?
II. Nerede geçmektedir?
III. Ne zaman yaşanmıştır?
IV. Kim tarafından anlatılmaktadır?
soruları aşağıdakilerden hangisini buldurmaya yönelik değildir?
A) Anlatıcı
B) Kişi
C) Mekân
D) Tema
E) Zaman

Cevap: D

114
like
28
love
9
haha
5
wow
5
sad
53
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir