Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
9. Sınıf Yazılı Soruları

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları‘ nı sizler için hazırladık.

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

S ı) Aşağıda verilen terimleri açıklayınız(Her terim 4 Puan). -Nimüzmatik:
-Onomastik:
-Heredot:
-Ay Yılı Esaslı Takvim:
-Anatolia:

S3) A-Aşağıda verilen açıklamaların sonuna uygun olan Doğru (D) veya Yanlış(Y) harflerini koyunuz(Her şık 1 Puan).
a) Yazının icadından önceki dönemlere Tarih Öncesi Dönemler, yazının kullanılmaya başladığı günden günümüze kadar geçen dönemlere de Tarih Devirleri denir( ).
b) Konya?nın Çumra ilçesi yakınında bulunan Çatalhöyük dünyanın ilk şehri kabul edilmektedir( )
c) Günümüzde geçerli olan tarih çeşidi Bilimsel Tarihtir ( ).
d) Güneş Yılı Esasına Göre Düzenlenen Takvimler Dünyanın Güneş ekseni etrafında 12 kez dönmesiyle oluşur( ).
e) Yazıyı ilk kez kullanarak Tarih Devirleri sona erdiren Mezopotamya medeniyeti Mısır dır( ).

S4) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız(Her soru 4 Puan).
A) Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda M.Ö. 3000’li yıllara alt kültürel kalıntı katlarıyla M.Ö. 2000’li yıllara alt kültürel kalıntı katları arasında yoğun kültürel kalıntılar bulunmuş, ayrıca aynı yerleşim yerinde M.Ö. 2000’li yılların başlarına ait, topraktan yapılmış yeni bazı buluntular çıkarılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?
A) Bölgenin uzun süren saldırılar nedeniyle terk edildiğine
B) Günümüzden dört-beş bin yıl önce bölgede yerleşim olduğuna
C) Bölgede köklü iklim değişiklikleri olduğuna
D) Bölgede yaşayanların metali tanımadığına
E) Kültürel kalıntıların aynı topluluğa ait olduğuna

B) Birbirini izleyen iki tarihsel olaydan birinin, ötekinin nedeni sayılıp sayılamayacağını ortaya çıkarmak için neye bakılmalıdır?
A) Sonrakinin nedenlerinin, öncekinin sonuçları arasında olup olmadığına
B) İki olayda da ayni kişilerin etkin olup olmadığına
C) İki olayın da ayni yerde geçip geçmediğine
D) İki olayın konuları arasında bir benzerlik olup olmadığına
E) Olayların sonuçları arasındaki benzerliğe

C) Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir?
A) Türkiye, Şubat ayının 28’inde NATO’ya girmiştir
B) Atatürk, XIX. ve XX. yüzyıllarda yasamıştır.
C) Kars Antlaşması, Ekim ayı?nın birinci yarısında imzalanmıştır.
D) Yazı, günümüzden yaklaşık beş bin yıl önce bulunmuştur.
E) Türkiye, 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur.

D) Cilalı Tas Devri’nde yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış, taslardan yapılan
alet ve silahlar daha kesici hale getirilmiş, bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri saklamak için topraktan çanak çömlek yapılmıştır.
Bu açıklamada, Cilalı Tas Devri’nde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur?
A) Yerleşik hayata geçilmezi
B) Topraktan eşya yapılması
C) Kullanılan silahların geliştirilmesi
D) Tarım üretimine geçilmezi
E) Yazının bulunması

E) Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Bazı hayvanları evcilleştirme
B) Giyim kuşamda değişme
C) Tarımla uğraşma
D) Toplumsal dayanışma
E) Araç ve gereç yapma

S5) Aşağıda Verilen Klasik Soruları Cevaplayınız(Her Soru 6 Puandır).
a) Tarih Biliminin tanımını yapınız.
CEVAP:
b) Yazılı kaynaklarlara beş tane örnek yazınız. CEVAP: –
c)Türklerin kullandığı takvimleri yazınız. CEVAP:
d)12 Hayvanlı Takvim hakkında bilgi veriniz. CEVAP:
e) Tarih Öncesi Devirlerden Cilalı(Yenitaş/ Neoliltik) Taş Devrinin genel özelliklerini yazınız. CEVAP:

Cevapları

Nimüzmatik: Eski paraları inceler.Bu paraların hangi döneme ait olduklarını inceleyerek tarihe yardımcı olur.
Onomastik: Yer adlarını inceleyen bilimdir.Yer isimlerinin anlamlarının toplumların akraba olup olmadığının koydukları yer isimleri ile tespit etmeye yarar.
Heredot: Hikayeci tarihin öncüsüdür.
Ay Yılı Esaslı Takvim: Hicri Takvim Anatolia: Bilmiyorum

Doğru Yanlış
a) D
b) D
c) D
d) Y
e) Y

Sorular
1) E
2) Boş
3) A
4) E
5) E

Klasik Sorular
a) İnsanların zaman ve mekan çerçevesinde meydan getirdikleri her türlü faaliyet ve ilerlemeleri,sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayalı ve tarafsız bir şekilde inceleyen sosyal bir bilimdir.
b)
1. Anıtlar
2. Kitabeler
3. Tabletler
4. Mühürler
5. Paralar
c)
1.12 Hayvanlı Türk Takvimi
2. Hicri Takvim
3. Celali Takvim
4. Rumi takvim
5. Miladi takvim
d)
1. Her yıl bir hayvan adıyla anılır.
2.1 yıl 365 gün 5 saat olarak kabul edilmiştir.
3.12 yılda 1 devir yapar.Yıllar hayvan adıyla gösterilir.
4. Aylar sayılarla belirtilmiştir.
5. Bu takvim türklerden başka çinliler.tibetliler tarafından da kullanılmıştır.
e)
1. Yerleşik hayata geçmişlerdir.
2. Çatıdan girilen evler yapmışlardır.
3. Tarım yapmışlardır.
4. Hayvanları evcilleştirmişlerdir.
5. Topraktan çanak,çömlek yapmışlardır

Hazırlamış olduğumuz “9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları“na emojilerle tepki vermeye ne dersiniz :)

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
love
0
happy
0
clap
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!