Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
Şiir

Ahmet Telli Çocuksun Sen Şiir İncelemesi

Çocuksun Sen Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimleri Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olayları Ahmet Telli

Çocuksun Sen Şiir Tahlili

Ahmet Telli Çocuksun Sen Şiir İncelemesi

Nazım Biçimi: Serbest Şiir

Nazım Birimi: Bent

Birim Sayısı: Şiir 11 Bentten oluşmuştur

Ölçü: Şiir serbest ölçü ile yazılmıştır

Ahenk Unsurları: Şiirde ahenk redif, kafiye ile ses-kelime ve dize tekrarlarıyla sağlanmaktadır.

Kafiye ve Redifler:

 • çocuksun sen: bu iki kelime şiirde uzun bentlerden sonra gelen tek dizede ahengi sağlamak için kullanılmaktadır.
 • soruyorsun / diyorsun: sun’lar rediftir.
 • taşa / ne varsa: a’lar yarım kafiyedir.
 • hala / dünya: a’lar yarım kafiyedir.
 • söyle / içinde: e’ler yarım kafiyedir.

Söz Sanatları:

 • Benzetme: Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen dizesinde şair sevgilisini dünyanın dışına atılmış bir adıma benzetmektedir.
 • Kişileştirme: Bir aşk tipiye tutuluyor daha ilk dönemeçte dizesinde aşk kişileştirilmekte aşık olan biri gibi anlatılmaktadır.
 • Kişileştirme: Kasabalı aşklar kadar mahçup derken kasabalı aşklar mahçup sıfatıyla kişileştirilmektedir.
 • Kişileştirme: Üzgün kentler derken kentlere insan gibi nitelendirilmektedir.
 • Abartma(mübalağa) : dursam paramparça olur bütün dünya derken şair kendi durumunu abartarak dünyanın yok olmasına neden olacak bir şey gibi anlatmaktadır.

Dil: Şiirin dili günümüz sade Halk dilidir. Kullanılan imgeleme ve benzetmeler şaire özgün olmakla beraber herkesin rahatça okuyabileceği bir açıklık ve durulukla aktarılmaktadır.

Tema: Şiirde tema olarak sevgilinin şairde uyandırdığı duygu konusunun işlendiğini görmekteyiz.

Gelenek: Ahmet Telli 80 Sonrası Türk şiirinin toplumcu gerçekçi şairi kimliğinin yanında bireysel duyguları da anlatabilme aktarabilme yönüyle de ıı. yeni şiirinden de etkilenen bir şair olarak çıkmaktadır karşımıza.

Şiir ve Şair: Şair bu şiirinde sevgilisine olan hislerini kendi imgelem dünyasına göre aktarma yoluna gitmiştir.

Ses Olayları:

 • yolculuğa: yolculuk+a: yolculuğa k sesi ğ sesine dönüşmüştür. Ünsüz yumuşaması ses olayı vardır.
 • tipiye: tipi+y+e: tipiye y sesi kaynaştırma ünsüzüdür.
 • yanlışlığım: yanlışlık+ım: yanlışlığım k sesi ğ sesine dönüşmüştür. Ünsüz yumuşaması ses olayı vardır.
 • boşluğuna: boşluk+una: boşluğuna k sesi ğ sesine dönüşmüştür. Ünsüz yumuşaması ses olayı vardır.

Çocuksun Sen Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimleri Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olaylar Ahmet Telli ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. 

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close