Şiir

Bırak Beni Haykırayım Şiir İncelemesi

Bırak Beni Haykırayım Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimleri Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olayları Mehmet Emin Yurdakul

Bırak Beni Haykırayım Şiir Tahlili

Bırak Beni Haykırayım Şiir İncelemesiNazım Biçimi: Serbest Şiir

Nazım Birimi: Bent

Birim Sayısı: Şiir 4 Bentten oluşmuştur

Ölçü: Şiir  15’li hece ölçüsü ile yazılmıştır

Ahenk Unsurları: Şiirde ahenk redif, kafiye ile ses-kelime ve dize tekrarlarıyla sağlanmaktadır.

Kafiye ve Redifler:

  •  var / yaralar: ar’lar tam kafiyedir.
  • eksilmez / kesilmez: mez’ler redif
  • et / millet: et’ler tunç kafiyedir.
  • hukuk / yumruk: uk’lar tma kafiyedir.

Söz Sanatları:

  • Benzetme: Şairleri haykırmayan bir millet sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir dizelerinden anlaşılacağı üzere şair milleti öksüz çocuğa benzetmektedir.
  • Abartma: Volkan söner, lakin benim alevlerim eksilmez dizesinde şair abartma yapmıştır.
  • Kişileştirme: Zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir derken zaman kişileştirilmiştir.

Dil: Şiirin dili günümüz sade Halk dilidir. Kullanılan imgeleme ve benzetmeler şaire özgün olmakla beraber herkesin rahatça okuyabileceği bir açıklık ve durulukla aktarılmaktadır.

Tema: Şiirde tema olarak vatan sevgi ve bilinci, bir vatan için şairlerin öneminden şiirlerin vatana kattığı duygulardan bahsedilmektedir.

Gelenek: Türkçe’nin sadeleşmesi bakımından en önemli çalışmaları yürüten isimlerden biri de Mehmet Emin Yurdakul’dur. Mehmet Emin Türkçe Sazı eseri hem dildeki sadeleşme hem de yeniden milli ölçü olan hece ölçüsüne dönüşte önemli bir rol oynar.

Şiir ve Şair: Şair bu şiirinde vatana olan sevginin, aşkın lirik duygularını okurlarıyla paylaşırken şairlerin ve şiirlerinin bu toplum için taşıdıkları değerlere de vurgu yapmaktadır.

Ses Olayları:

  •  Ünlü düşmesi: yalın+ız: yalnız ı sesi düşmüştür. Ünlü düşmesi ses olayı vardır.

Bırak Beni Haykırayım Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimleri Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olaylar Mehmet Emin Yurdakul ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. 

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close