Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları

Buldum Buldum Metni Etkinlik Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

Buldum Buldum metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201 (Bilim ve Teknoloji)

Buldum Buldum Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 191 Cevabı

HAZIRLIK

1. Bilim insanı olmak ister misiniz? Niçin?

 • Cevap: İsterdim. Çünkü insanlığa faydalı buluşlar yapmak ve adımı tarihe sonsuza dek yazdırarak insanların hayır duasını almak çok güzel olurdu.

2. Bilim insanı olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?

 • Cevap: Sabırlı, meraklı, çalışkan pes etmeyen azimli araştırmayı seven biri olmamız gerekmektedir.

3. Hangi konuda bir buluş yapmak isterdiniz? Niçin?

 • Cevap: Ben özellikle tıp alanında buluş yapıp kanseri yenme çalışmalarında büyük mesafe kat edip insanlara yardımcı olmak isterdim. Örneğin bizim komşunun çocuğu Asrın kanser. Ona yardımcı olamasam da belki de onun gibi bir çok kişiye yardımım dokunurdu.

4. Aziz Sancar ismini duydunuz mu?

 • Cevap: Evet duydum. Kendisi tıp alanında ve biyoteknoloji biyoendüstri alanlarında bir çok yeniliğe ve buluşa imza atmış önemli bir bilim insanıdır.

Buldum… Buldum…” metnini önce noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. Sonra dörderli gruplar oluşturunuz. Grupça metni canlandırarak okuyunuz. Bu okuma sırasında ses tonunuzu okuduğunuz karakterin özelliğine göre ayarlayınız.

 • Cevap: Canlandırma için rolleri arkadaşların özelliklerine göre dağıtmalısınız.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 195 Cevabı

Okuduğunuz metinde yer alan bazı kelime ve kelime grupları ile bunların sözlük anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelime ve kelime gruplarının metinde geçtiği cümlelerin altını çiziniz, anlamlarını bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Tahminleriniz doğrultusunda kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla eşleştiriniz. Bunlarla cümleler kurunuz.

 • Cevap:

1 kurna 
2 burgu
3 saf
4 çark
5 tahterevalli
6 kumandan
7 kaldıraç
8 vida

Döndürülerek bir yere sokulan burmalı çivi. (vida)
İki ucuna birer kişi oturup karşılıklı olarak havada yükselip inerek eğlenmeyi sağlayan, ortasından bir yere dayalı tahta veya metal araç. (tahterevalli)
Katıksız, arı, katışıksız. (saf)
Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası. (çark)
Az bir kuvvet ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk. (kaldıraç)
Komutan. ( kumandan)
Hamam ve banyolarda musluk altında bulunan, içinde su biriktirilen, yuvarlak, mermer, taş veya plastik tekne. (kurna )
Delik açmaya yarayan keskin, çelik alet. (burgu)

2. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metinde anlatılan olaylar nerede geçmektedir?

 • Cevap: Sireküza denilen bir yerde. İtalya’nın Sicilya Özerk Bölgesi’de Antik Yunan çağında bir koloni devlet olarak kurulmuş, günümüzde Siracusa ilinin merkezi olan kent.

2. İpek nasıl bir kişiliğe sahiptir?

 • Cevap: Meraklı ve bilime istekli bir kızdır. Hemen hesaplamalar yapmaya kalkan mantığını kullanarak formüllerin ne işe yaradığını anlayabilen bir kızdır.

3. Metinde Arşimet’in hangi buluşlarından söz edilmektedir?

 • Cevap: Palanga, makaralar, kaldıraç, tahteravalli, Çark dişlisiyle işleyen burgu, vida gibi buluşlarından bahsedilmektedir.

4. Metinde, buluşlarıyla medeniyete katkı sağlayanların hiç unutulmayacağı, hangi karakterin ağzından dile getirilmiştir?

 • Cevap: Sireküza Kralı II. HİERON’un ağzından anlatılmaktadır.

5. Yazar, metinde işlediği konuda yeteri kadar bilgiye sahip midir? Bu, metnin hangi bölümlerinden anlaşılmaktadır?

 • Cevap: Bence sahiptir. Çünkü adım adım Arşimet’in hayatını, nerede yaşadığını, buluşlarını, çalışmalarını ve en sonunda da nasıl öldüğünü ayrıntılı bir şekilde anlatabilmektedir.

6. Metindeki gerçek unsurlar nelerdir?

 • Cevap: Gerçek unsur olarak bugünü anlatması, İpek’in formüllerle ödevlerini yapması, Arşimet’in gerçekte yaşamış ve araştırmalar yapan biri olması.

7. Metinden hareketle yazarın hayal gücü hakkında neler söylenebilir?

 • Cevap: Bence hayal gücü gelişmiştir. Çünkü kahramanları iyi harmanlamış geçmiş ile bugünü kullanarak çok başarılı bir oyun yazabilmiştir.

8. Bu metni siz yazmış olsaydınız metinde başka hangi karakterlere yer verirdiniz? Niçin?

 • Cevap: Ben olsam İpek’in yaramaz ve tembel bir arkadaşına yer verirdim. Böylece bu yaramaz kişinin ağzından cehaleti de anlatmak isterdim.

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 196 Cevabı

a. Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Metinde olaylar mı, yoksa düşünceler mi anlatılmaktadır?

 • Cevap: Bence olaylar anlatılmaktadır. Arşimet’in buluşları yaşamı ve en sonunda nasıl öldüğü

• Metinde anlatım kimin ağzından anlatılmıştır?

 • Cevap: Metinde anlatım bazen DÜŞ ROBOTU bazen de İpek’in ağzından anlatılmaktadır.

• Metinde karşılıklı konuşmalar var mıdır?

 • Cevap:Evet var özellikle İpek ile DÜŞ ROBOTU ve İpek ile Kral II. HİERON ayrıca da Arşimet ile İpek konuşturulmaktadır.

• Yay ayraç içindeki ifadelerin metinle ilgisi nedir?

 • Cevap: Tiyatro metni olduğu için bu tür metinlerde kimi zaman yapılacak açıklamalar ve kahramanlarımızın adları yay ayraç içine alınabilir.

• Okuduğunuz metin sahnede canlandırılmaya uygun mudur?

 • Cevap: Bence çok uygundur. Çünkü malzeme az hem de diyaloglar çok güzel güzel olduğu için de dikkat çekicidir.

b. Aşağıdaki paragrafları okuyunuz.
Yaşanmış ya da yaşanabilir olayları sahnede izleyiciye göstermek amacıyla oluşturulan metinlere tiyatro denir. Tiyatro metinlerinin iki temel öğesi vardır: olay ve kişiler. Tiyatro eserlerinde olaylar oluş hâlindedir ve tümüyle konuşmaya ve harekete dayalıdır. Konuşmalar genellikle karşılıklıdır. Bazen kişiler kendi kendine de konuşur.
Tiyatro eserlerinde olaylar yazarın ağzından değil, eserdeki kişiler tarafından aktarılır. Kişilerin yapmaları gereken hareketler yay ayraçlar için verilir.

c. Paragraftaki bilgilerden ve etkinliğin a bölümündeki sorulara verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak “Buldum… Buldum…” metninin türünün ne olduğunu yazınız.

 • Cevap: Bence metnin türü TİYATRO METNİ olmasıdır

ç. Aşağıdaki metinlerden hangisi bir tiyatro metninden alınmamıştır? İşaretleyiniz.

 • Cevap: Bu metin tiyatro metni değildir.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 197 Cevabı

a. Aşağıdaki kelimeleri kök ve eklerine örnekteki gibi ayırınız.

 • Cevap:

dalgıçtan : dal-gıç-tan
bakıcı :  bak-ı-cı
insanlar: insan-lar
kolluk: kol-luk
yıldızımız: yıldız-ımız
çekyat: çek-yat
akbaba: ak-baba
tavukçular: tavuk-çu-lar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 198 Cevabı

b. Yukarıda kök ve eklerine ayırdığınız kelime ve kelime gruplarını kutucuklardaki ölçütlere göre örnekteki gibi yazınız.

 • Cevap:

Tek kök hâlinde olup hiç ek almayanlar (1,3,7)
Tek kök hâlinde olup sadece çekim eki alanlar (5,8)
Tek kök hâlinde olup sadece yapım eki alanlar (4,6,9,10)
İki ayrı kökten oluşanlar (9,10)
Tek kök hâlinde olup hem yapım hem de çekim eki alanlar (2,11)

c. Türkçede kelimeler yapı bakımından üç gruba ayrılır: basit, türemiş, birleşik. Hiçbir yapım eki almamış tek kök durumundaki kelimeler, yapı bakımından basittir. Basit kelimeler çekim eki alabilir. İsim ya da fiil köklerinden yapım ekleriyle türemiş kelimeler yapı bakımından türemiştir. Türemiş kelimeler en az bir tane yapım eki alır, iki ya da daha çok kelimenin bir araya gelip kaynaşmasıyla oluşan yeni anlamlı kelimeler yapı bakımından birleşiktir. Birleşik kelimeler birleşik isim ve birleşik fiil olarak ikiye ayrılır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 199 Cevabı

Yukarıdaki paragraftan, etkinliğin a ve b bölümünde yaptıklarınızdan hareketle aşağıdaki şemaya a bölümündeki kelime ve kelime gruplarının numarasını örnekteki gibi yazınız.

Basit Kelimeler: 1, 3
Birleşik Kelimeler: 7, 9, 10
Türemiş Kelimeler: 2, 4, 6, 9, 10, 11

ç. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının numaralarını ilgili oldukları kutucuklara yazınız.

 • Cevap:

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 200 Cevabı

Hakkında araştırma yaptığınız bilim insanını, bu bilim insanının ağzından anlatınız. Konuşmanız sırasında anlattığınız bilim insanıyla ilgili görsel materyaller (Bu bilim insanının maskesini takabilir, yaptığı icadı götürebilir, icat ya da keşfiyle ilgili fotoğraflar gösterebilirsiniz.) getiriniz. Konuşmanız sırasında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanınız.

 • Cevap: EDİSON

Merhaba Ben EDİSON ampulü ve elektriği bulan kişiyim. Bu buluşum sayesinde bütün Dünya beni tanıyor ve ben bu buluşum sayesinde çok zengin oldum. Bu buluş için 999 kez yanlış sonuçlar elde etsem de en son hamle bana buluşu yaptırdı. Şunu söyleyebilirim ki Önemli olan 1000 defada bulmak değil 999 kez deneyebilme gücünü kendinde bulabilmektir.

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki metinde bazı bölümler boş bırakılmıştır. Bu bölümleri metnin bağlamına uygun biçimde tamamlayınız.

 • Cevap

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 201 Cevabı

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Güvenilir kaynaklardan (gov ve edu uzantılı yerli ve yabancı Genel Ağ sitelerinden, yerli ve yabancı teknoloji dergilerinden, gazetelerden vb.) engelli insanların hayatını kolaylaştıran teknolojik ürünlerle ilgili bilgiler toplayıp bunlarla ilgili fotoğraflar getiriniz.

 • Cevap:

Ava: İşitme Engellileri Sosyalleştiriyor: Bir grup içindeyken herkesin ağzını okumak işitme engelliler için pek kolay olmayabiliyor. Bu noktada Ava isimli uygulama işlevsel bir çözüm öneriyor.  Tek yapmanız gereken akıllı telefonunuzun mikrofon özelliğini açmak ve Ava’nın konuşulanları dinlemesini sağlamak. İşte tüm diyalog ekranınızda!

Spread Signs: Dijital İşaret Dili Sözlüğü: iOS ve Android işletim sistemi için geliştirilen Spread Signs adlı uygulama, Türkçe dahil onlarca dili destekleyen, 200 binden fazla kelimenin bulunduğu bir işaret dili sözlüğü. European Sign Language Centre adlı bir sivil toplum örgütü tarafından geliştirilen bu uygulamaya herkes ücretsiz olarak erişebiliyor.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 6. Bilim ve Teknoloji Sayfa 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 Buldum BuldumMetni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
unlike
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!