Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık

Çitlembik Metni Etkinlik Cevapları (5. Sınıf Türkçe)

Çitlembik metni cevapları ve soruları, Anıttepe Yayıncılık 5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 172-173-174-175-176-177 (Sağlık ve Spor)

Çitlembik Metni Cevapları

Önce yeşil, sonra sarı, olgunlaşınca da siyah… Çıtlık ağacının meyveleri böyle olgunlaşıyor. Dışındaki zar gibi ince ama tatlı kabuğunu yiyoruz.
Çıtlık, evlerden oldukça uzak bir bahçede. Bu yıl alt dalları budandığı için üst dallarına çıkmak zorundayız. Budak yerleri çıtlığın gövdesinde kılıç gibi duruyor. Her dalı yanlamasına kesmişler. Uç bölümleri hafifçe tutunurken bile neredeyse elimizi kesecek.
Hasan ağabey bağırıyor:
— Süleyman, bastığın dala dikkat et!
İncecik bir dalın üstünde ceplerini doldurmaya devam ediyor. Umursamıyor. Süleyman ağabeyim her zaman böyledir; inatçı, umursamaz. Hasan ağabey mahalleden arkadaşı. Ağabeyimi çok seviyor, benim gibi. Ağabeyim, Hasan ağabeyin ikinci defa ikaz edişine karşılık veriyor…

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 172 Cevabı

HAZIRLIK

1. İlk yardım ile ilgili araştırmalarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:

İlk Yardım Nedir?

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlk yardımcı kimdir?

İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta/yaralıya tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, konuyla ilgili eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası almış kişiyi tanımlar.

İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir?

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,
Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek,
İyileştirmeyi kolaylaştırmak ilk yardımın öncelikli amaçlarıdır.

2. İlk yardımın önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Neden?

 • Cevap: Evet düşünüyorum. Çünkü ilk yardım hayat kurtarır. İlk yardım olmazsa belki de hayatta kalabilecek ağır bir hasta ya da yaralı ne yazık ki can verecektir. Oysa doğru ilk yardım ile hayata tutunması sağlanabilir.

Önce yeşil, sonra san, olgunlaşınca da siyah… Çıtlık ağacının meyveleri böyle olgunlaşıyor. Dışındaki zar gibi ince ama tatlı kabuğunu yiyoruz.
Çıtlık, evlerden oldukça uzak bir bahçede. Bu yıl alt dallan budandığı için üst dallarına çıkmak zorundayız. Budak yerleri çıtlığın gövdesinde kılıç gibi duruyor. Her dalı yanlamasına kesmişler. Uç bölümleri hafifçe tutunurken bile neredeyse elimizi kesecek.
Haşan ağabey bağırıyor:
— Süleyman, bastığın dala dikkat et!
İncecik bir dalın üstünde ceplerini doldurmaya devam ediyor. Umursamıyor. Süleyman ağabeyim her zaman böyledir; inatçı, umursamaz. Haşan ağabey mahalleden arkadaşı. Ağabeyimi çok seviyor, benim gibi. Ağabeyim, Hasarı ağabeyin ikinci defa ikaz edişine karşılık veriyor:

1. ETKİNLİK

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 175 Cevabı

Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler ve kelimelerin anlamlan verilmiştir. Bu kelimeleri, anlamlarıyla eşleştiriniz.

budamak
umursamak
hak etmek
serum
olgunlaşmak

 • Cevap:

Daha çok ürün almak veya düzgün bir biçim vermek amacıyla ağaç, asma vb.nin dallarını kesmek, kısaltmak. (budamak)
Olgun duruma gelmek. (olgunlaşmak)
Bir emek karşılığı hakkı olan şeyi elde etmek, hak kazanmak. (hak etmek)
Aldırış etmek, önem vermek. (umursamak)
Hücre yenilenmesini hızlandıran, deriyi besleyen, su kaybını, cildin solunumunu ve doğal savunmasını kuvvetlendiren sıvı. (serum)

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki sorulan metne göre cevaplayınız.

1. Süleyman niçin ağaca çıkmıştır?

 • Cevap: Çıtlık ağacından meyve toplamak için.

2. Hasan, Süleyman’ı nasıl uyarmıştır?

 • Cevap: Bastığı dalın ince olduğunu kırılabileceğini söylüyor.

3. Süleyman ağaçtan niçin düşmüştür?

 • Cevap: Çünkü bastığı dalın ne kadar sağlam olduğunu göstermek için dalın üstünde zıplıyor. Kısacası eşekliğinden.

4. Süleyman’a Hasan ve yazar nasıl müdahale etmiştir?

 • Cevap: Önce yazar gömleğini çıkarıyor bir taş ile kesiyor ve kıvırarak ip haline getirip yarayı bağlıyorlar. Ardından da kanama dursun diye sıkıca bağlıyorlar. Ardından da taşıyıp hastaneye götürüyorlar. Kısaca ilk yardım yapıyorlar.

5. Doktorun “Yarayı kalp seviyesinin üstünde tutup taşısalarmış doktor diploması bile hak edeceklermiş.” ifadesiyle anlatmak istediği nedir?

 • Cevap: Bu tür durumlarda Yaralı veya kanayan kısmın kalp seviyesi üzerine yükseltilmesi ile kanama oldukça azalır hatta durulabilir. Bunu da yapsalarmış sanki doktorlar gibi müdahalede bulundukları için onları övmek için böyle söylemişlerdir.

6. Süleyman, Hasan ve yazara niçin teşekkür ediyor? Siz böyle bir durum karşısında neler düşünürdünüz?

 • Cevap: Çünkü onun hayatını kurtarmışlardır. İlk yardım yaparak ellerinden gelenin en iyisini yapmışlar ve yaralıyı hayatta tutmuşlardır.

3. ETKİNLİK 

a) Turnike kelimesi size neyi çağrıştırıyor?

 • Cevap: İki anlamı vardır. Birincisi İnsanların teker teker geçmelerini sağlamak ereğiyle kimi yerlere konulan, para ya da jeton atılarak çalıştırılan, uçlarından birinin çevresinde dönebilecek düzende yatay olarak yerleştirilmiş çarpı biçiminde araç. İkincisi ise metinde de kullanılan anlamıyla kol ya da bacakta kan akımını durdurmak ereğiyle sıkmak için kullanılan lastik bant.

b) adresinden turnike ile ilgili videoyu seyrediniz.

 • Cevap: Turnike ile ilgili videoyu izledim.

c) Okuduğunuz metinde yapılan ilk yardım bir turnike midir? Sebebiyle açıklayınız.

 • Cevap: Bence bir turnikedir. Çünkü kol ya da bacakta kan akımını durdurmak amacıyla sıkmak için gömleği ve tahtayı kullanmaları bir turnike örneği sayılabilir.

ç) Videoyu izlerken dikkatinizi en çok çeken bölümü yazınız.

 • Cevap: Özellikle hastaya turnike yapılırken dikkatli olunması turnike yapım şekilleri ilgimi çekti.

4. ETKİNLİK 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 176 Cevabı

Metinden sevinç, mutluluk duygularını ifade eden birer cümle yazınız.

 • Cevap:

Hasan ağabeyle göz göze geliyoruz. Birlikte başardık, diye düşünüyorum. Birlikte başardık.

Ağabeyime sarılıp deliler gibi yanaklarından öpüyorum

5. ETKİNLİK 

Metni okurken işaretlediğiniz bölümlerden hareketle metni defterinize özetleyiniz.

 • Cevap: Süleyman ve arkadaşı Hasan bir de yanlarında Süleyman’ın kardeşi yani yazarımız çıtlık ağacından meyve toplamak için ağacın yanına gelirler. Süleyman ağaca tırmanır ama ince bir dala basar . Hasan onu uyarır ama Süleyman onu dinlemez ve dalın üstünde düşüncesiz hareketlerde bulunur yere düşer. Hemen ona Hasan ve yazar ilkel bir tıbbi ilk yardım yaparak köye götürürler. Bu sayede Süleyman’ın hayatını kurtarırlar. Mutlu mesut yaşar giderler.

6. ETKİNLİK 

a) Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Bu kamu spotu reklamının içeriği ne ile ilgili olabilir?

 • Cevap: Gereksiz antibiyotik kullanımından sakınmamızı anlatmakta olabilir.

b) SGM internet adresinden reklam videosunu izleyiniz.

 • Cevap: İzleyiniz.

c) Reklamın verdiği mesaj nedir? Bu reklamın topluma yararlan nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmamız gerektiğidir. Bu tür reklamlar toplumu bazı konularda bilinçlendirmektedir.

7. ETKİNLİK 

a) Aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz.

his + etmek hissetmek af + etmek affetmek hak + ı hakkı

b) Yukarıdaki kelimeler ünlü ile başlayan ek aldığında veya başka bir kelime ile birleştiğinde kelimelerde nasıl bir değişiklik olmuştur?

 • Cevap: his + etmek hissetmek  af + etmek affetmek  hak + ı hakkı gibi kelimelerde görüleceği üzere ünlü ile başlayan ek aldıklarında son ünsüz tekrar etmekte türemektedir. Buna ünsüz ikizleşmesi de denir.

8. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde ünsüz türemesinin olduğu kelimelerin altını çiziniz.

 • Cevap:

Davanın reddine karar verildi.

Konuşmak benim en doğal hakkım.

Alın teriyle kazanmanın hazzını anlatamam.

Beni ikizin zannettiler.

Bu hissi daha önce hiç yaşamamıştım.

9. ETKİNLİK 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 177 Cevabı

a) İlk yardımın önemini anlatan bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız.

 • Cevap: İLK YARDIM HAYAT KURTARIR

İnsanları bu dünyada öldüren şey dikkatsizlikleri oldukları kadar bilgisizlikleri ve umursamazlıklarıdır da. Çünkü onlara bazen öğretilmek istenen bilgileri dinlemek istemez kulak arkası ederler. Diyelim ki okulda onlara ilk yardım dersi veriliyor amannnnn bana ne gerçek hayatta ne işime yarayacak ki derler. Oysa dinleseler belki de bir gün zor durumda olan bir yaralı ya da hastaya can nefesi olacaklardır. Çünkü ilk yardımın can kurtaracak en önemli şey olduğunu bilmek istemezler. Peki nedir ilk yardım? Şöyledir: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardırO yüzden siz siz olun ilk yardımın önemini hiç aklınızdan çıkarmayın.

b) Yazma süreci tamamlandıktan sonra aşağıdaki ölçeğe göre kendinizi değerlendiriniz.

 • Cevap:

Yazma konumu seçebilirim. (evet)
Yazma amacımı belirleyebilirim. (evet)
Yazıma uygun başlık oluşturabilirim. (evet)
Konumla ilgili duygu ve düşüncelerim için bir taslak oluşturabilirim. (evet)
Yazımda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanabilirim. (evet)
Düşüncelerimi kronolojik bir sıra ile verebilirim. (kısmen)
Yazımda nesnel yargılar kullanabilirim. (evet)
Düşüncelerimi farklı görüşlerle destekleyerek ifade edebilirim. (evet)
Yazımda dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler yerine bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmaya dikkat edebilirim. (evet)
Yazımda imla ve noktalama kurallarından uygun yerlerde yararlanabilirim (evet)
Kullandığım kelimeleri ses olaylarını dikkate alarak doğru yazabilirim. (kısmen)
İhtiyacım olduğunda Türkçe Sözlük ile Yazım Kılavuzundan yararlanabilirim (evet)
Yazdıklarımı imla ve noktalama bakımından kontrol edebilirim. (evet)
Yazımın içeriğini tutarlı bir metin oluşturma yönünden düzenleyebilirim. (kısmen)
Yazma amacıma ulaşma durumumu sorgulayabilirim. (evet)

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Sağlık ve spor konularını yansıtan haber yazısı, afiş, poster vb. bulunuz. Bulduğunuz bu dokümanlarda anlatılmak istenenleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Bu dokümanlarda spor tarihimizin en önemli olaylarından bazılarına yer verilmiştir.

2. Spor yapmanın önemini yansıtan grafik ve tablolar bularak sınıfa getiriniz.

 • Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık 6. Tema Sağlık ve Spor Sayfa 172, 173, 174, 175, 176, 177 Çitlembik Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
756
love
166
clap
151
angry
67
unlike
55
happy
50
confused
46
sad

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!