? Hakani Kimdir Eserleri Edebi Kişiliği | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Biyografiler / Hakani Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği
Şairlerin Hayatı

Hakani Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

Hakani Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği 

XVI. yy. divan şairlerinden, 7-1606

• Vezir-i âzam Ayas Paşa soyundan olan İstanbullu Hakanî Mehmet Bey; sancak beyi, divan muhasebecisi oldu, İstan­bul’da ölerek Edirnekapı Mezarlığı’na gömüldü.

• Bir divarfı, yedi aylık bir çalış­madan sonra 1603 Ağustosunda tamamlanmış, mesnevi şeklinde bir Hadîsi Erbain (kırk hadîs) çevirisi de bulunan Hakanî, Hilye adındaki eseriyle (yaz. 1598) tanın­dı, Hazreti Muhammed’in “şekil ve şemaili”ni tasvir eden, fâilâtün failâtûn fâilün vezniyle yazılmış bir uzun ve didaktik mesneviye birçok nazireler yazılmışsa da, bunların hiçbiri, yüzyıllar boyu Hilye-i HakanTum (bas. 1848, 1891) eriştiği rağbet ve şöhrete erişememiştir.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir