Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Edebiyat / Yeni Türk Edebiyatı / Kübizm Özellikleri

Kübizm Özellikleri

Sponsorlu Bağlantılar


Kübizmin Temsilcileri Kimlerdir

Kübizm Akımının Özellikleri 

Kübizmin Özellikleri 

Kübizmin Doğuşu 

Kübizm Nedir

Kübizm, dış dünyayı taklit etme/mimemis düşüncesine dolayısıyla kendin­den önceki geleneksel anlayışa sahip akımlara tepki olarak 20. yüzyılın başların­da Fransa’da önce resim alanmda daha sonra edebiyatta görülen akımdır.

“Kübistler, dış dünyanın, objenin geçici bir anım değil, ebedî özünü; yalnız görünen yönlerini değil görülmeyen yönlerini, ruhunu, şuuraltını; yalnız hâlini değil, geçmişi ve geleceğini yansıtmak isterler. Özellikle resimde obje, üç boyut­lu olarak ve geometrik biçimlerle yansıtılmaya çalışılır. Bunu gerçekleştirmek için kübist ressamm metodu şudur: Önce resmini yapmak istediği model veya manzarayı analiz etmek, onu parçalarına ayırmak; daha sonra da bu parçalan ken­di zihni düzeni içinde yeniden kurmak, sentez etmektir. Mesela, bir insanın res­minde sadece onun dış görünüşü, bulunduğu mekân, gölgesi verilmekle kalmadı. Aynı tabloda o insanın duygulan, hayalleri, arzulan, hatta günah ve sevaplan da yansıtılmaya çalışıldı. Söz konusu tabloda sadece yağlı boya veya karakalem değil, bunların dışındaki diğer malzemelerden (cam, kum, kumaş parçası, kâ­ğıt, tahta vb.) de faydalanarak belli bir uyum yaratılmaya gayret edildi.” (Çetişli, 2013: 136) Kübist ressamlar Picasso, Braque, Metzinger, Glezie gibi kübist şairler de gerçeğe ulaşmada başvurulan akıl, mantık yürütme metotlarım reddeden, ta­mamen sanatçının hayal gücünü, çağnşımı esas alırlar. Fiziksel, duygusal vb. özellikleriyle varlığı bir bütün olarak işlerler. Aslî yapısını bozdukları dilin şekli yapısın­dan faydalanarak ve en uzak anlamını kastederek üç boyut­lu şiir vücuda getirmeye çalı­şırlar. Noktalama işaretlerini reddederler. Görselliğe son derece önem verdiklerinden eserleri ağırlıklı olarak resim lendirilmiştir. 1930’lara kadar etkisini sürdüren kübizmin temsilcilerinden bazılan Gauillaumme Apollinaire, Jean Cocteau’dur.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir