Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
Şiir

Nefes Kaygusuz Abdal Şiir İncelemesi

Nefes Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimleri Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olayları Kaygusuz Abdal

Nefes Şiir Tahlili

Nazım Biçimi: Nefes

Nazım Birimi: Dörtlük

Birim Sayısı: Şiir 5 dörtlükten oluşmuştur

Ölçü: Şiir 8’li hece ölçüsü ile yazılmıştır

Ahenk Unsurları: Şiirde ahenk redif, kafiye ile ses-kelime ve dize tekrarlarıyla sağlanmaktadır.

Kafiye ve Redifler:

 •  bilmezem / severem: -em’ler tam kafiyedir.
 • nedendür / gelüpdür: -dür’ler rediftir.
 • dirler / dur: -r’ler yarım kafiyedir.

Söz Sanatları:

 • Benzetme: Bana derler ki şeyatin Şair kendisini şeytana benzettiklerini anlatmaktadır.
 • Tenasüp: Şah / hüsn / aşk: gibi anlamca yakın sözcükler kullanılmıştır.

Dil: Şiirin dili günümüz sade Halk dilidir. Kullanılan imgeleme ve benzetmeler şaire özgün olmakla beraber herkesin rahatça okuyabileceği bir açıklık ve durulukla aktarılmaktadır. O dönemin Eski Anadolu Türkçesi kullanıldığı için halkın o dönem kullandığı dile ait bir çok kelime ve söyleyiş özelliği de bu şiirde karşımıza çıkmaktadır.

Tema: Şiirde tema olarak  Tanrı sevgisi konusunun işlendiğini görmekteyiz.

Gelenek: Kaygusuz Abdal Alevi deyişleriyle ünlenmiş önemli bir halk ozanıdır. Tasavvuf şiirimizin önemli isimlerinden olan Kaygusuz Abdal hem cesur bir şekilde savunduğu görüşleri hem taşlamaları hem de yazmış olduğu nefesleriyle edebiyatımızda ayrı bir değeri hak eden bir şairimizdir.

Şiir ve Şair: Şair bu şiirinde Allah sevgisini, onun sevgisinden gayrı hiç bir düşünceyi kalbinde barındırmadığını kendisine iftira edenlerin de bu güzelliği görmekten yoksun olduklarını anlatır.

Ses Olayları:

 • O dönem kullanılan günümüzdeki bir çok kelimenin farklı kullanımı şu şekildedir:
 • geçindügi: geçindiği
 •  dirler ki : derler ki
 • aceb: acaba
 • gelüptür: gelir / gelecektir
 • özümi: özümü

Nefes Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimleri Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olaylar Kaygusuz Abdal  ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. 

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close