Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
3. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Meb Yayınları

Şerife Bacı Metni Etkinlik Cevapları (3. Sınıf Türkçe)

Şerife Bacı metni cevapları ve soruları, Meb Yayınları 3. Sınıf Türkçe Çalışma kitabı sayfa 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41 (2. Tema Millî Mücadele ve Atatürk)

Şerife Bacı Metni Cevapları

Aşağıdaki metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz.

 • Cevap:

ŞERİFE BACI

(Kurtuluş Savaşı sırasında, Kastamonulu kadınlar, cephede savaşan askerlere cephane taşıyacaklardı. İçlerinde, bebeğiyle Şerife Bacı da vardı. Kadınlar, zorlu kış şartlarında Şeydiler köyünden Kastamonu’ya doğru yola koyuldular. Ancak Şerife Bacı’nın kağnısı geride kalmıştı.) Hava giderek soğuyordu. Yerdeki karlar sertleşiyordu. Yol uzayıp gidiyordu. Öküzler sanki biraz hızlanmıştı. Yolun düz olduğu kesimlerde Şerife Bacı, kağnıya bindi. — Artık tükenmek üzereyim. Çok yoruldum. Bu keskin soğuk, kemiklerimi bile üşütüyor. O uyku yine geliyor. Ama uyumayacağım. — Ancak Şerife Bacı’nın başı çoktan düşmüştü. Yine düş mü, hayal mi anlayamadığı bir şeyler görmeye başladı. Kocası Haşan kendisine: — Şerife, mermiler nerede kaldı? Burada zor durumdayız. Gayret et. Haydi kalk! Uyumanın sırası mı şimdi? Ben birazdan düşmanın içine dalacağım. Ne olur, bilemem. Belki şehit olurum, kızımıza İyi bak, diyordu. Gözlerini açmaya çalışan Şerife Bacı: — Rabbim, hava ne kadar da soğuk. Kağnıdan indi. Öküzlerin önünde yürümeye başladı. Ancak ayaklarını hiç hissetmiyordu. Elleri de çok üşümüştü. Ayaklarını sürüyerek ilerledi. Ara sıra sanki yere düşecekmiş gibi oluyordu.

3. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Meb Yayınları Sayfa 33 Cevabı

Sizce Şerife Bacı’nın kağnısı cepheye ulaşabilecek mi? Onun yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?

 • Cevap: Bence işi çok zor ama içindeki vatan aşkının sıcaklığı ile mücadele etmeden vazgeçmeyerek kesinlikle cepheye ulaşacaktır. Ben de Şerife Bacı gibi davranırdım.

3. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Meb Yayınları Sayfa 36 Cevabı

1. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını görsellerden hareketle tahmin ediniz. Tahinlerinizi ve kelimelerin sözlük anlamlarını yazınız.

Er

 • Tahminim: Askerde en düşük rütbeli asker
 • Sözlük anlamı: orduda rütbesiz asker.

Cephe

 • Tahminim: Savaş yapılan yer.
 • Sözlük anlamı: üzerinde savaşın sürmekte olduğu bölge.

Kağnı

 • Tahminim: Eskiden yük taşımak için kullanılan bir tekerlekli araç
 • Sözlük anlamı: iki tekerlekli, tekerlekleri tek parça, dingili tekerleklerle birlikte dönen, öküz ya da manda koşulan, genellikle dağlık, kırsal yerlerde kullanılan ilkel araba.

3. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Meb Yayınları Sayfa 37 Cevabı

B) “Er, cephe, kağnı” kelimelerinden uygun olanları, aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara yazınız.

 • Cevap:

Kağnı, yokuşta yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Kurtuluş Savaşı’nda Türk askerinin savaştığı birçok cephe vardı. Kulübedeki er vatanı için nöbet tutuyordu.

2. ETKİNLİK 

A) Şerife Bacı” metninin konusu aşağıdakilerden hangisidir? İşaretleyiniz.

() Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı.
() Şerife Bacı’nın öğrenim hayat. 
() Şerife Bacı’nın vatanımız için yaptığı fedakârlık.

B) “Şerife Bacı” metninin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? İşaretleyiniz.

() Dağlık bölgelerde, kış mevsimi zor geçmektedir.
() Türk kadını, vatanı için büyük fedakârlıklar yapmıştır. 
() Kastamonu toprakları çok verimlidir. 

3. ETKİNLİK 

“Şerife Bacı” metninden hareketle aşağıda verilen cevaplara uygun sorular yazınız.

 • Cevap:

Soru: Şerife Bacı kimdir?
Cevap: Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanlarındandır.

Soru: Şerife Bacı’nın kağnısı nereye gidiyordu?
Cevap: Şerife Bacı’nın kağnısı Kastamonu’ya gidiyordu.

Soru: Şerife Bacı başarılı oldu mu?
Cevap: Şerife Bacı, cephaneleri Kastamonu’ya götürmeyi başardı.

3. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Meb Yayınları Sayfa 38 Cevabı

4. ETKİNLİK 

“Şerife Bacı” metninin hikâye unsurlarını aşağıda verilen seçenekler arasından işaretleyiniz.

 • Cevap:

Olay

Şerife Bacı’nın kahramanlık öyküsü ()
Şerife Bacı’nın  annesinin hayatı ()
Seyit Onbaşı’nın  yaptığı kahramanlı ()

Yer

Çanakkale ()
Kastamonu ()
Erzurum ()

Kişiler

Şerife Bacı’nın annesi ve babası ()
Nene Hatun, askerler ()
Şerife Bacı, Şerife Bacı’nın bebeği, askerler ()

5. ETKİNLİK 

“Şerife Bacı” metnine başka hangi başlıklar uygun olurdu? Sıra arkadaşınızla birlikte düşünerek uygun olabilecek başlıkları yazınız.

1– Kahraman Türk Kadını.
2– Kadınlarımız.
3– Eli Öpülesi Kadınlarımız.
4– Bu Savaş Kolay Kazanılmadı.

3. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Meb Yayınları Sayfa 39 Cevabı

6. ETKİNLİK 

Vatanımız için şehit düşen Şerife Bacı’ya minnet duygularınızı anlatan bir mektup yazınız.

 • Cevap: ŞERİFE BACI’YA MEKTUP

Şerife Bacı,

Sen ki bizim bugün özgür bir şekilde nefes almamızı sağlayan en büyük kahramanlardan birisin. Senin yaptığın fedakarlıklar saymakla bitmez. Unutulmadın. Bizler sağ oldukça senin hatırana sahip çıkacak seni hep saygıyla hatırlayacağız.

Ellerinden öpüyoruz…

7. ETKİNLİK 

Aşağıda verilen kelimelerin zıt anlamlılarını bulunuz. Zıt anlamlı kelimelerin numaralarını örnekteki gibi, boşluklara yazınız.

Not: Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Örnek: yukarı-aşağı, eski-yeni

ZIT ANLAMLI KELİMELER

 • Cevap:

3. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Meb Yayınları Sayfa 40 Cevabı

8. ETKİNLİK 

A) Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde nokta/ doğru kullanılmıştır? İşaretleyiniz.

Merhaba, ben nokta.

► Tamamlanmış cümlelerin sonuna gelirim.
► Kısaltmalann sonunda yer alırım.
► Tarih yazılışlannda gün, ay ve yıl belirten sayılann arasında yer alınm.
► Sıra bildiren sayılardan sonra gelirim.
► Saat ve dakika gösteren sayıların arasında bulunurum.

Dr. Akif, kahraman askerlerimizi muayene etti. (D)
Her On.Kasım’da, saat 09 05’te Atatürk’ü anıyoruz. (Y)
Türkiye Büyük Millet Meclisi 23.04.1920 tarihînde açıldı. (D)
Gülce, “vatan” konulu resim yarışmasında .1 oldu. (Y)

B) Miray, aşağıdaki cümlelerde, noktayı doğru yerlerde kullanmak istiyor. Uygun yerlere nokta koyarak Miray’a yardım eder misin?

 • Cevap:

Seyit Onbaşı, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdandır.
Bayram programı, saat 09.00’da başlayacak.
Mustafa Kemal’e 2 adını matematik öğretmeni verdi.
Cumhuriyet, 29.10.1923 tarihinde ilan edildi.
Kitabın 20. sayfasında kaldım.
Sınıfımızı balon, kedi merdiveni, fener vb. süslerle süsledik.

3. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Meb Yayınları Sayfa 41 Cevabı

9. ETKİNLİK 

Aşağıdaki özdeyişi okuyunuz. Sıra arkadaşınızla birlikte özdeyişte ne anlatılmak istendiğini yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama kuralları açısından kontrol ediniz.

Not: Bir düşünceyi, bir duyguyu kısa bir biçimde anlatan, kim tarafından söylendiği bilinen özlü sözlere özdeyiş (vezice) denir.

 • Cevap: Vatanımızın yükselmesi için herkes elinden gelen çabanın en iyisini vermek zorundadır. Ancak öyle yükseliriz denmek isteniyor.

3. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Meb Yayınları Sayfa 42 Cevabı

ÇOCUK DEMEK YÂRIN DEMEK

Atatürk, Orman Çiftliği’ndeki Marmara Köşkü’nden çıkmış, otomobille şehre iniyordu. Bir dönemeçte, küçük bir çocuk yol ortasında oturmuş, oyun oynuyordu. Otomobil korna çalarak yaklaşıyor fakat çocuk hiç aldırmıyordu. Sonunda otomobilde bulunanlardan biri aşağı indî ve çocuğu tutup yolun kenarına çekmeye çalıştı. Bunu gören Atatürk: — Ne yapıyorsun, çocuğa böyle davranılır mı? Bir çocuğa ancak sevgiyle ve şefkatle yaklaşılır. Çocuk demek, yarın demektir. Yarını saymayan bugünü yaşayamaz.

B) Metinde yaşanan olay Atatürk’ün hangi özelliğini gösterir? İşaretleyiniz.

 • Cevap:

Kitap okur. ()
Çocuklan sever. ()
Çok çalışır. ()

c) Metindeki çocuğun yerinde siz olsaydınız Atatürk’e ne söylerdiniz?

 • Cevap: Atam’a teşekkür ederdim. Ona ne kadar borçlu olduğumuzu söyler elini öperdim.

3. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Meb Yayınları 2. Tema Millî Mücadele ve Atatürk Sayfa 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41 Şerife Bacı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!