Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları

Sevgiyle Metni Etkinlik Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

Sevgiyle metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 110-111-112-113-114-115-116 (Erdemler)

Sevgiyle Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 110 Cevabı

HAZIRLIK

1. “Sevgi” kavramı zihninizde hangi çağrışımları yapıyor?

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 110 Cevabı

 • Cevap: Yakın ilgi, bağlılık, vefa, anne-baba, kardeş, arkadaş, hayvan, vatan…

2. Saygılı insan nasıl davranır? Örnekler veriniz.

 • Cevap: Saygılı insan karşısındaki kişiye değer verdiğini gösterecek davranışlarda bulunur. Sınıfımıza bir misafir geldiğinden ayağa kalkmamız, büyüklerimizin elini öpmemiz, konuşmacıyı, başka şeylerle ilgilenmeden dikkatlice dinlememiz, saygımızın getirdiği davranışlardır.

3. Sevgisiz bir dünya düşünülebilir mi? Niçin?

 • Cevap: Düşünülemez. İnsanları bir arada tutan duygu sevgidir. Sevgi olmazsa insanlar birlikte hareket edemez. Sürekli birbirleriyle kavga ederler. Bu kavgalar da dünyanın yok olmasına sebep olur.

4. “Sevgi” ve “saygı” kavramlarıyla ilgili bulduğunuz atasözlerini ve özlü sözleri paylaşınız.

 • Cevap:

Sevgi İlgili Özlü Sözler

 • Gençliğimizde, düşüncelerimizi oluşturan bütün konular sevgi ile ilgilidir, sonraları ise bütün sevgilerimiz, düşüncelerimiz olur. Albert Einstein
 • İnsan, yalnızca sevdiği zaman kötülük etmez. Anatole France
 • Sevgi, dostlara saygılı olmakla güçlenir. Hz. Ali (r.a.)
 • Sevdiğin kimseyi ölçülü sev, olabilir ki günün birinde düşmanın olur, düşmanına karşı da aşırı gitme, olabilir ki günün birinde dostun olur. Hz. Muhammed (sav.)
 • Sevginin bulunmadığı yerde, aklı da arama. Mihayloviç Dostoyevski
 • Sevgi ektiğimiz yerde, sevinç büyür. William Shakespeare

Sevgi İlgili Atasözleri

 • Bıçağı kestiren kendi yüzü suyu, insanı sevdiren kendi huyu.
 • Sev seni seveni hak ile yeksan ise, sevme seni sevmeyeni Mısır’a sultan ise.
 • Tabak sevdiği deriyi yerden yere çarpar.
 • Yüzü güzel olanı değil huyu güzel olanı sev.
 • Gülü seven dikenine katlanır.
 • Deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz.

Saygı İlgili Özlü Sözler

 • Saygı satın alınmaz, kazanılır.  Michael Jackson
 • Bizi insan yapan saygı ve sevgimizdir. Sebuhi Quluzade
 • Bilgi bize güç verir,ancak saygıyı karakterinizle kazanırsınız. Bruce Lee
 • Saygı düzenin anahtarıdır. Atatürk
 • Saygı olan yerde korku olur ama korku olan yerde her zaman saygı olmaz. Platon
 • Büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize şefkat göstermeyen bizden değildir. Hz. Muhammet

Saygı İlgili Atasözleri

 • Tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur.
 • Köpek bile yal yediği kaba pislemez.
 • Eli boşa ağa uyur derler, eli doluya ağa buyur derler.
 • Ağar basar yeğni kalkar.
 • Herkes evinde ağadır.
 • Ulular köprü olsa, basıp geçme.

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamını bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu Türkçe sözlükten yararlanarak kontrol ediniz.

 • Cevap:

Ekin: Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum.
Ocak: Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb. amaçlarla kullanılan yer.
Türkü: Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume.
Saz: Türk halk müziğinde bağlama, cura, tar vb. mızraplı çalgıların genel adı.

2. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 111 Cevabı

Okuduğunuz şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Şiirin ilk dörtlüğünde hangi nesne ve varlıklara sevgi ve saygıyla bakmamız isteniyor?

 • Cevap: Dünyaya, ekmeğe, suya, eşe, çocuğa, konu komşuya.

2. Yediğimiz ekmeğe saygıyla bakmak nasıl olur?

 • Cevap: Ekmeğin ne emeklerle önümüze geldiğini düşünüp onu israf etmeden yiyerek.

3. İçilen suya sevgiyle bakmaktan ne anlıyorsunuz?

 • Cevap: Yaşamımız için suyun kıymetli olduğunu bilmek, suyu israf etmemek, suları kirletmemek.

4. Konu komşuya sevgi ve saygıyla nasıl bakılır? Günlük hayattan örnekler veriniz.

 • Cevap: Bulunduğumuz yerde komşularımızı rahatsız etmeyerek, bize ihtiyaçları olduğu zaman onlara yardım ederek, paylaşımda bulunarak sevgi ve saygıyla bakabiliriz. Mesela evimizdeki ihtiyaç fazlası eşyalarımızı, ihtiyacı olan bir komşumuzla paylaşabiliriz.

5. Şiirin ikinci dörtlüğünde hangi işlerden söz ediliyor?

 • Cevap: Ağaç dikimi, ekin biçimi, yemek yeme, çalışma.

6. Her işe saygıyla ve sevgiyle başlamak ne demektir?

 • Cevap: İşimizin değerini bilip işimizi sevgiyle yapmaktır.

7. Şiirin son bölümünde “Sevgiyle dolmalı insan, saygıyla” dizesinde şair ne anlatmak istiyor?

 • Cevap: İnsanlar yaşamlarında, birbirleriyle olan ilişkilerinde ve yaptıkları işlerde öncelikle saygı ve sevgiye önem vermeleri gerektiğini anlatmak istiyor.

8. Şiirin son bölümünde hangi eylemler sıralanıyor?

 • Cevap: Türkü söylemek, saz çalmak, gülmek, oynamak, çiçek koklamak, dost kucaklamak.

9. Şiirin bölümlerine dikkat edildiğinde şairin şöyle sıralama yaptığı görülüyor:

1. Sevgiyle ve saygıyla bakmalı
2. Saygıyla ve sevgiyle başlamalı
3. Sevgiyle ve saygıyla dolmalı

Bu sıralama bize ne anlatıyor? Şair böyle yaparak neyi vurgulamak istemiştir?

 • Cevap: Şair bu sıralamayla herkese ve her şeye ön yargımız olmadan saygı ve sevgi ile yaklaşmamız gerektiğini, ilişkilerimize ve işlerimize saygı ve sevgiyle başlamamızı ve her hareketimizde saygı ve sevgiye önem ve öncelik vermemiz gerektiğini anlatıyor. Şair böyle yaparak daha mutlu bişr yaşam sürebileceğimizi vurgulamak istemiştir.

10. Şiirin ana duygusu nedir?

 • Cevap: Saygı ve sevgi.

3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz şiir için farklı başlıklar belirleyiniz.

 • Cevap: NASIL OLMALI? – SAYGI VE SEVGİ

Belirlediğiniz başlıklar şiirin içeriğiyle hangi yönden ilişkilidir? Yazınız.

 • Cevap: Belirlediğim başlıklar şiirde aktarılan duygular ile ilişkilidir.

4. ETKİNLİK  

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 112 Cevabı

Her yıldızın kendi yörüngesi vardır ve onunla en yakın komşusu arasında yalnız güçlü bir çekim değil, erişilmez bir uzaklık da bulunur. Çekimin gücü uzaklığa oranla artarsa iki yıldız kucaklaşmayıp çarpışır ve yok olur. Bizim de onlar gibi yörüngemiz var ve acıklı bir çarpışmayı önlemek için aramıza erişilmez bir uzaklık koymamız gerekir. Saygılı davranmanın tüm sırrı, birbirinden yeterince uzak durabilmektedir; saygının bulunmadığı toplumda yaşam ne çekilebilir ne de sürdürülebilir. (Bernard Shaw)

Yukarıdaki özlü sözden hareketle “saygının toplum hayatında yeri ve önemi” hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızda ama, fakat, lâkin, ancak, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerini kullanmaya özen gösteriniz.

 • Cevap:

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 112 Cevabı

5. ETKİNLİK 

Aşağıdaki kısa hikâyeyi okuyunuz. Bu metnin yazarı siz olsaydınız hikâyeyi nasıl yazardınız? Metni kendi cümlelerinizle yeniden oluşturunuz.

 • Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 113 Cevabı

Hikâyeyi yazmadan önce aşağıdaki hikâye yazma taslağını doldurunuz. Hikâyenizi yazarken yazım kılavuzunu kullanmayı unutmayınız. Hikâyenizde ama, fakat, ancak, lâkin, bununla birlikte, buna rağmen ifadelerinden uygun olanları kullanınız. Yazdığınız hikâyede anlatım bütünlüğünü bozan ifadeler olup olmadığını kontrol ediniz. Hikâyenizi yazım ve noktalama kurallarına uygunluk bakımından gözden geçiriniz. Gözden geçirme işleminden sonra kendinize şu soruları sorunuz:

• Anlatımım açık ve anlaşılır mı?

• Hikâyemde geçiş ve bağlantı ifadelerini uygun biçimde kullanabildim mi?

• Yazım ve noktalama kurallarını yeteri kadar biliyor ve doğru biçimde uygulayabiliyor muyum?

• Bu konularda kendimi geliştirmek için neler yapmalıyım?

Hikâyemde anlatacağım olay:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 114 Cevabı

Hikâyemin zamanı: 8 yaşımda iken

Hikâyemin geçtiği yer: Ev

Hikâyemdeki kişiler: Ben ve annem

Hikayemin

Serim bölümünde anlatacaklarım: Anneme yaptığım işlerin bir listesini verip karşılığında para istemem

Düğüm bölümünde anlatacaklarım: Annemin bu talebime olan karşılığı

Sonuç bölümünde anlatacaklarım: Hatamı ve annemi ne kadar çok sevdiğimi anlamam.

İşte Hikâyem :)

BORÇ LİSTESİ

Sekiz yaşıma yeni basmıştım. Çok istediğim bir oyuncak vardı. Oyuncağın fiyatı 20 liraydı. Babamdan istediğimde bana “Önce o oyuncağı hak etmelisin.” dedi. Ben de bir gün, bütün gün yaptığım işleri bir kağıda yazdım. Karşılarına o işler için istediğim fiyatı ekledim ve anneme verdim.

Listede şunlar yazıyordu: Çöpü attığım için 5 lira. Bakkala gidip ekmek aldığım için 2 lira. Odamı temizlediğim için 5 lira. Bulaşıkları dizdiğim için 2 lira. Kardeşime mama verdiğim için 1 lira. Evin önünü süpürdüğüm için 5 lira.

Annem listeyi aldı ve okudu. Gülümsedi. Bir kağıt aldı ve yazmaya başladı. Yazması bitince kağıdı bana verdi. Kağıtta şunlar yazıyordu:

Seni dokuz ay karnımda taşıdım: Bedava. Hasta olduğunda başını bekledim, elimden geleni yaptım, senin için dua ettim: Bedava. Yıllar boyu değişik nedenlerle mutsuz olduğun zaman senin için gözyaşı döktüm: Bedava. Senin için geceler boyu kaygı duyup uykusuz kaldım: Bedava. Oyuncaklarını topladım, yemeğini hazırladım. Giysilerini yıkadım, ütüledim: Bedava.

Kağıdı okuyunca ne kadar büyük bir hata yaptığımı anladım. Yaptığım işler bir çocuk olarak benim sorumluluklarımdı. Bunları çıkar amaçlı yapmıyordum. Çünkü çıkara dayalı bir aile ilişkisi olamazdı. Ben bunları ailemi sevdiğim için yapıyordum. Aynı annemin bana yaptıkları karşısında hiçbir karşılık beklememesi gibi.

Hemen anneme sarıldım ve özür diledim. Onu ne kadar çok sevdiğimi söyledim. Verdiğim kağıdı aldım ve altına “Hepsi ödenmiştir.” yazdım.

6. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 115 Cevabı

Yazdığınız ve düzenlediğiniz bu hikâyeyi sınıf panosunda ya da sosyal medyada paylaşınız. Hikâyenizi içeriğe uygun resim ve fotoğraflarla da süsleyebilirsiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Azim, kararlılık ve ümitsizliğe kapılmamayla ilgili atasözleri ve özlü sözler bulunuz.

 • Cevap:

Azim ile İlgili Özlü Sözler

 • Güçlü olan, yenilmeyen, yalnız azimdir.
 • Azim ve sebat, insanların en büyük yardımcısıdır.
 • Dünya, vazgeçenleri değil, azmedenleri hatırlar.
 • Azim, on dokuz kez kaybedip yirmincide başarıya ulaşmaktır.
 • Büyük insanlar olmadan, büyük işler başarılamaz. İnsanı büyük yapan, kendi azmidir.

Azim ile Atasözleri

 • Er olan ekmeğini taştan çıkarır.
 • Sen işten korkma, iş senden korksun.
 • Akar su çukurunu kendi kazar.
 • Azimli fare duvarı deler.

Kararlılık ile İlgili Özlü Sözler

 • Kaderiniz, kararlılığınızın sağlam olduğu yerden kırılır. – Tayfun Topaloğlu
 • İnsanlardaki en fena şey, alışkanlık halinde olan bir kararsızlıktır. – William James
 • Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır. – Konfüçyüs
 • Hiç dinlenmemek üzere yola çıkmaya karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. – Mustafa Kemal Atatürk

Ümitsizliğe Kapılmama ile İlgili Özlü Sözler

 • En büyük suç umutsuzluktur. NAPOLYON BONAPART
 • Fırsatlar umutsuzların değil,mücadeleden korkmayanlarındır. GOETHE
 • Hayatımızı yok eden yaşlılık ve mutsuzluk değil,umutsuzluktur. WILLIAM SHAKESPEARE
 • Umutsuz hayat, cansız beden gibidir. SHERWOOD ANDERSON

Ümitsizliğe Kapılmama ile İlgili Atasözleri

 • Çıkmadık candan umut kesilmez.
 • Çiftçinin karnını yarmışlar, kırk tane gelecek yıl çıkmış.
 • Umut, fakirin (garibin) ekmeğidir.
 • Gün doğmadan neler doğar.

Azim, kararlılık ve ümitsizliğe kapılmamayla ilgili bir afiş hazırlayınız.

 • Cevap:

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 115 Cevabı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 4. Erdemler Sayfa 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 Sevgiyle Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
love
1
sad
0
happy
0
clap
0
confused
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!