Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
Sosyoloji Ders Kitabı Tuna Yayınları

Sosyoloji Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 104

Sosyoloji Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Tuna Yayınları‘na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

Sosyoloji Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 104

Aşağıdaki ifadeleri tabloda verilen kavramlardan uygun olanı ile tamamlayınız.

sosyal çözülme kültürel gecikme ekonomik kültürel yozlaşma küreselleşme kültür şoku

  • Cevap:

1. Kültür emperyalizminin de etkisiyle kimi toplumların kültürel etkileşimler sırasında kendi değerlerini yitirmesi, benliklerinden uzaklaşması kültürel yozlaşma kavramıyla ifade edilir.
2. Kültürün maddi öğelerinin manevi öğelerinden daha hızlı değişmesi kültürel gecikme kavramının ortaya çıkmasına neden olur.
3. Birbirinden giderek daha fazla haberdar olan bir dünya düzenini, dünya ölçeğinde işleyen ve sınırları aşarak toplumları ve kurumları bütünleştirip birbirine daha bağlı ve ilişkili duruma getiren süreçler küreselleşme kavramıyla ifade edilir.
4. Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların etkili oluşu küreselleşmenin ekonomik boyutuyla ilgilidir.
5. Bir toplumu ayakta tutan inanç ve değer sistemlerinin etkinliklerini yitirmesi, sosyal kurumların yeni normlara ve değerlere uyum sağlayamaması süreci sosyal çözülme kavramıyla ifade edilir.

Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Modernleşmenin toplumsal değişime etkileri nelerdir? Açıklayınız.

  • Cevap:

Modernleşme sürecinde büyük bir önem taşıyan sosyo-kültürel değişmeler, serbest ve zorlamayla olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Serbest sosyo-kültürel değişme ve modernleşme, hiç bir zorlama olmadan, bir grup ya da toplumun, yabancı bir kültüre sahip bir grup ya da toplumla karşılaşması sonucu, yabancı kültürün bazı unsurlarının benimsenmesi şeklinde olmaktadır.

Öte yandan, farklı kültüre mensup iki grup ya da toplumdan birinin, kendi kültürünü veya kültürünün bazı unsurlarını kabul etmesi için, diğeri üzerinde baskısı söz konusu ise zorlama ile sosyo-kültürel değişme ve modernleşmeden söz edilir. Modernleşme sürecinde, sosyal-kültürel değişme ve gelişmeler kolaylıkla gerçekleşmemiş, ortaya çeşitli sorunlar çıkmış, eski ve yeni kültür unsurları arasında bir takım çatışmalar söz konusu olmuştur. Bu mücadele ve çatışma; dinî ve ahlaki değerler, aile sistemi, sınıf farkları, eğitim ve hukuki sistemle, siyasi yönetimi şekilleri gibi değişik alanlarda ortaya çıkmıştır. Örneğin, ekonomik faaliyetlerde, ailenin fonksiyonlarında, dinî ve siyasi sistemlerde farklılaşmalar, bu alanlarda uzmanlaşmış ve özerk kurumların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Modern sosyal yaşamın en çok tahrip ettiği alan din alanı olmuştur. Modern toplum bir yandan dini sürekli kendine tehdit olarak görmüş ve toplumsal hayatın dışına itmeye çalışmış, öte taraftan dinin toplumsal hayattaki yerini doldurabilecek bir çözüm ortaya koyamamıştır.

2. Küreselleşmenin toplumsal değişime etkileri nelerdir? Yorumlayınız.

  • Cevap:

Bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde dünya üzerindeki mesafeler kısalarak farklılıklar en aza inmiş, dünyada olup biten her şey bütün insanlığa mal edilmeye başlanmıştır.
Siyasal özgürlüklere, demokrasiye ve insan haklarına saygının artması ile toplumlar daha demokratik hâle gelmiştir.
Ülkeler arasında meydana gelen yakınlaşma işbirliğinin geliştirilmesine ve bu sayede çevre ve terörizm gibi sorunların çözümlenmesine yönelik çalışmalara etkinlik kazandırılmıştır.
Sermayenin dünya genelinde dolaşımın kolaylaşması ile yabancı yatırımlarda artış kaydedilmesi ve ekonomilerde gelişme sağlanmıştır.
İnsanlığın ortak değerleri oluşmaya başlamış, kültür ve uygarlık yeni baştan anlamlandırılmıştır.
Ortak eğitim politikaları yoluyla ülke vatandaşları arasında ortak kavrayış ve anlayışlar gelişmiş, sağlık alanında birçok hastalık ülkelerin iş birliği ile yenilmiştir.

3. Toplumsal gelişmenin ögeleri nelerdir? Belirtiniz.

  • Cevap:

Ekonomik Büyüme
Orta Tabaka Genişlemesi
Toplumsal Bütünleşme
Toplumsal Çözülmedir.

4. Toplumsal bütünleşmenin önemi nedir? Açıklayınız.

  • Cevap:

Toplumsal bütünleşme, toplumsal yapının çeşitli bileşenlerinin birbirini tamamlayabilmesine denir. Toplumsal bütünleşme; toplumun varlığının, birliğinin ve işleyişinin sürdürülmesi amacını taşımaktadır. Bütünleşmenin sağlandığı toplumlarda insanlar, toplumsal kurallara ve değerlere hep birlikte mutabık kalırlar. Toplumdaki çatışma ve sürtüşmeler böylece en aza iner. Sonuç olarak da toplumsal gelişme gerçekleşebilir.

Bir toplumdaki çeşitli unsurların nasıl olup da bir araya geldiği ve birbirini destekler mahiyette çalıştığı özellikle Auguste Comte ve Durkheim gibi ilk sosyologların anlamaya çalıştığı önemli sorunlardan biri olmuştur. Buna göre bir toplumun devamı ve istikrarı toplumu oluşturan birey ve grupların bütünleşmesine bağlıdır. Bütün toplumlar şu ya da bu şekilde bütün unsurlarıyla birlikte, içerdiği çatışmaları asgari düzeye indirgeme ve tölare etme kapasitesine sahiptir. Sosyolojide bu durum toplumsal bütünleşme kavramıyla ifade edilir.

5. Toplumsal çözülmeyi önlemeye yönelik neler yapılabilir? Yorumlayınız.

  • Cevap:

Çocukluğumda bize, hem okulda hem de evde büyüklere ve küçüklere karşı nasıl davranmamız gerektiği konusunda bol bol nasihat edilirdi: “Büyüklerinizi sayınız, küçüklerinizi seviniz.’’ Bu Türk kültürünün bir parçasıydı.

Bu satırları yazdığım gün içerisinde bir belediye otobüsüne biniyorum, otobüs tıklım tıklım, orta yerde duruyorum. Benden bir durak sonra bir amca bindi; amca yaklaşık 80-85 yaşlarında, etrafta oturan öğrenciler var. Amca ilerliyor ve oturan öğrencilerden hiçbir hareket yok, derken 70 -75 yaşlarında bir teyze kalktı amcaya yer verdi. Ben önce teyze durağına geldi zannettim ancak altı durak daha gittik ben indim, teyze daha ayaktaydı.

Bu topraklarda neler oluyor? En basit bir saygıyı fazla gören gençleri yetiştiren bir eğitim nasıl “millî” olabilir? Popüler kültürün yoğurduğu ve apolitize ettiği, asosyalleştirdiği gençler, Türk toplumunun geleceğini nasıl şekillendirecekler? Bir şeyler yapmak lazım. Küreselleşme kıskacındaki aile yapıları ekonomik altyapı yüzünden sarsılmaktadır. Bu sarsıntı, öncelikle toplumsal değerlerimizi alıp götürüyor. Bu topraklarda çözülmeden yaşamak istiyorsak hem ailenin hem de toplumun ve devletin eğitimdeki görevini yerine getirmesi gerekiyor.

Sosyoloji Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 104 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
2
clap
2
unlike
1
happy
1
confused
1
sad
1
angry
0
love

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!