Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları

Türkiye Metni Etkinlik Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

Türkiye metni cevapları ve soruları, Meb Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 156-157-158-159-160-161 (Zaman ve Mekan)

Türkiye Metni Cevapları

HAZIRLIK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 156 Cevabı

1. Yaşadığınız ili, tarihî eserleri ve doğal güzellikleri yönünden kısaca anlatınız.

 • Cevap: Türkiye Anadolu ve Trakya’dan oluşan üç kıtanın tam ortasında olan jeopolitik bakımdan çok değerli bir yerdedir. Bu yerde hem doğal hem de tarihi binlerce güzelliğe özel yere sahiptir. Bunlardan bazıları şöyledir:

Doğal güzellikleri:
Pamukkale Denizli
Balıklı Göl Şanlıurfa
Kapadokya Nevşehir
Hasankeyf Batman
İnsuyu Mağarası Burdur

Tarihi eserleri:
Ksantos ve Letoon Antik Kentleri Fethiye
Süleymaniye Koruma Alanı İstanbul
Saat Kulesi İzmir
Zeyrek Cami İstanbul
Zeyrek Koruma Alanı İstanbul

2. Türkiye’nin hangi illerini gezdiniz? Bu illerin beğendiğiniz yönlerini arkadaşlarınıza anlatınız.

 • Cevap: Ben daha önce okul gezisiyle İstanbul, Ankara ve Hatay’ı gezdim. Bu gezdiğim yerlerin hepsini çok beğendim ama İstanbul’da Boğaz’ı, Kız Kulesi’ni, Süleymaniye Camisi’ni Ankara’da Anıtkabir’i, Hatay’da ise gezdirilen her yeri çok beğendim.

Türkiye, Türkiye dağlarını duman almış,
Üzümler memleketi, tütünler memleketi,
Türkiye, Türkiye çok gülmüş, çok ağlamış,
Sabırlı, bağrı yanık insanlar memleketi.
Bulut gibi köpürmüş topraktan bereketi,
Pehlivan dağlarında şafaklar büyümüş Ya o nehirler delirip gür gür gelirler Bir şarkı gibi dağdan denize yürümüş.
(…)
Sen Türkiye’sin, ekmeğim, tuzum Türkiye. Omzumda mavzer, koynumda çevresin Ve kıl heybemde taze lor peyniri.
(…)
Batan güneş gibi bakır taşkömürü Ve rüzgâra vermiş saçlarını nefti ormanlar Ve köylere karşı sarışın harmanlar.
Ferik elması, kavun, karpuz, dut ve kayısı,
Fındık da sende, ceviz de sende, badem de sende, Alnımın teri, gözlerimin nuru Türkiye.

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 158 Cevabı

Metinde geçen aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamıyla karşılaştırınız.

1. bağrı yanık

 • Tahminim: Acı çeken, kederli
 • Sözlük Anlamı: Çok acılar, sıkıntılar, dertler çekmiş.

2. gür

 • Tahminim: Sık, yan yana sıkışık duran
 • Sözlük Anlamı: (su, saç, çimen vb. için) Bol ve güçlü olarak çıkan ya da fışkıran, bol, güçlü, çok sık, yüksek

3. mavzer

 • Tahminim: Bir tür silah
 • Sözlük Anlamı: Eskiden uzun yıllar orduda kullanılmış olan, dakikada ortalama altı mermi atabilen bir tüfek tipi.

4. oba

 • Tahminim: Eskilerde kalan bir yerleşim birimi
 • Sözlük Anlamı: Bir göçebe topluluğunun konak yeri

5. ferik elması

 • Tahminim: Tam olmamış dağ elması
 • Sözlük Anlamı: Gevrek bir elma türü.

6. çevre

 • Tahminim: Etraf
 • Sözlük Anlamı:Bir şeyi dört yönü bakımından kuşatan yakın yerler, bir şeyin dolayı.

7. harman

 • Tahminim: hasat alınmadan önceki tarladaki son durum
 • Sözlük Anlamı: Biçildikten sonra bir düzlük üzerine yayılan tahıl demetlerinin üzerinden döven geçirilerek tanelerinin başaklarından ayrılması işi.

8. neftî

 • Tahminim: Yeşil renginin bir tonu
 • Sözlük Anlamı: Karaya yakın koyu yeşil.

2. ETKİNLİK 

Türkiye” şiirinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Şiirde Türkiye’nin hangi doğal mekânlarından bahsedilmiştir? Bildiğiniz başka doğal mekânlar varsa arkadaşlarınıza tanıtınız.

 • Cevap: Sahilde Mersin, yayla türküsü Konya, Adana’nın yolları taştan, yola çıkıp Maraş’tan Ezanla birlikte vardık bir akşam Urfa’ya. Bursa’nın, ya Bursa’nın ufak tefek taşları, Uçan yıldızı dondurur Ardahan’ın kışları. Erzincan’da bir kuş var, kanadı gümüş pul pul dizelerinde göreceğimiz üzere bir çok farklı şehir ve o şehrin en bilinen yerleri özellikleri anlatılmıştır. Doğal mekan bir çok yer vardır. Bunlardan bazıları:

Pamukkale Denizli
Balıklı Göl Şanlıurfa
Kapadokya Nevşehir
Hasankeyf Batman
İnsuyu Mağarası Burdur

2. “Türkiye, Türkiye çok gülmüş, çok ağlamış, Sabırlı, bağrı yanık insanlar memleketi.” dizelerinden anladıklarınızı açıklayınız.

 • Cevap: Türk insanının Nasrettin Hoca ile güldüğünü, ama ağıtlarla ağladığını çok duygusal bir toplum olduğunu yaşadığı acılar kayıplar sonrasında ise sabırlar içindeki acıyı bastırabildiğini anlatmaktadır.

3. Şiirde Türkiye’de yetişen hangi ürünlerin adı geçiyor? Yörenizde yetişen, ülke ekonomisine katkısı olan ürünler nelerdir? Bu ürünler ile ilgili bilgi veriniz.

 • Cevap:  Ferik elması, kavun, karpuz, dut, kayısı, Fındık,, ceviz, bademin adları geçmektedir. Bizim yöremizde ise çay yetişir. Bölge halkı çay sayesinde evine ekmek götürebilmektedir. Birçok aile bu ürün sayesinde çocuklarının rızkını sağlamaktadır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 159 Cevabı

4. Şiirde hangi şehirler hangi özellikleriyle verilmiştir?

 • Cevap: Mersin, sahiliyle, Konya yayla türküsüyle, Adana taşlı yollarıyla, Bursa’nın ufak tefek taşlarıyla, Ardahan’ın uçan yıldızları donduracak kışları, Erzincan’ın türküleriyle yer aldığını görürüz.

5. Şiir, üzerinizde nasıl bir etki bıraktı? Yazınız.

 • Cevap: Ülkeme olan sevgimin bu kadar güzel bir şekilde bir şiir halinde karşıma çıkması beni çok duygulandırdı. Yurdumun her bir yerinin ne kadar güzel olduğunu zengin olduğunu bir kez daha gördüm.

3. ETKİNLİK 

Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

Konu: Türkiye’nin doğal ve tarihi zenginlikleri, ülkemizin ürettiği her şey konu edilmiştir.
Ana Duygu: Ülkemizin her türden değerine saygı duyulmasının elzemliği ve korunmasının önemi, gerekliliği

4. ETKİNLİK 

Şiirdeki söz sanatlarının geçtiği dizeleri yazınız.

Benzetme: Bulut gibi köpürmüş topraktan bereketi / Bir şarkı gibi dağdan denize yürümüş / Omzumda mavzer, koynumda çevresin / Batan güneş gibi bakır taşkömürü / Alnımın teri, gözlerimin nuru Türkiye
Kişileştirme: Sana selam olsun dünyadan, hürriyetten / Şehirler padişahı canım İstanbul / Pehlivan dağlarında şafaklar büyümüş
Karşıtlık: Türkiye çok gülmüş, çok ağlamış /

5. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 160 Cevabı

Önceden hazırladığınız Türkiye’yi tanıtan sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Türkiye Anadolu ve Trakya’dan oluşan üç kıtanın tam ortasında olan jeopolitik bakımdan çok değerli bir yerdedir. Bu yerde hem doğal hem de tarihi binlerce güzelliğe özel yere sahiptir. Bunlardan bazıları şöyledir:

Doğal güzellikleri:
Pamukkale Denizli
Balıklı Göl Şanlıurfa
Kapadokya Nevşehir
Hasankeyf Batman
İnsuyu Mağarası Burdur

Tarihi eserleri:
Ksantos ve Letoon Antik Kentleri Fethiye
Süleymaniye Koruma Alanı İstanbul
Saat Kulesi İzmir
Zeyrek Cami İstanbul
Zeyrek Koruma Alanı İstanbul

Sunum yapan arkadaşınızın performansını aşağıdaki formda verilen maddelere göre değerlendiriniz.

 • Cevap:

Konuşmasına uygun ifadelerle başladı. (evet)
Dikkati dağıtacak ayrıntılardan kaçındı. (evet)
Konuşurken gereksiz sesler çıkarmaktan kaçındı. (evet)
Dinleyicilerle göz teması kurdu. (evet)
Sözleriyle uyumlu jest ve mimikler kullandı. (evet)
Sözcükleri anlamlarına uygun kullandı. (evet)
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullandı. (evet)
Konuşmasını uygun bitiş ifadeleri ile tamamladı. (evet)

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümleleri özne-yüklem (etken-edilgen) ilişkisi bakımından inceleyiniz. Fiillerin özelliklerini karşılarındaki bölüme yazınız.

Pehlivan dağlarında, şafaklar büyümüş. (etken)
Göğe kılıçlar çekilmiş. (etken)
Neftî ormanlar saçlarını rüzgâra vermiş. (etken)
Türkiye şiiri çok beğenilmiş. (edilgen)
Uçan yıldızı dondurur Ardahan’ın kışları. (etken)

7. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 161 Cevabı

Türkiye ile ilgili görselleri inceleyiniz. Görsellerin size hissettirdiklerini anlatan bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık koyunuz.

 • CevapTÜRKİYE’M, CENNET ÜLKEM

Sen Güneyde inci
Kuzeyde hamsinin rengisin
Sen aldığım nefes ruhumun sahibisin
Sen Türkiye’m, Cennetimsin

Sen Egede Efemsin
Elazığ’da Dadaş, Sivas’ta Gakkoşsun
Ankara’da Seymenim
Türkiye’m Cennetim benim

Yazdığınız şiirlerden öğretmeninizin uygun gördüklerini sınıf ve okul panosunda paylaşınız.

 • Cevap: Güzel şiirleri sınıfta paylaşabilirsiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Tema Zaman ve Mekan Sayfa 156, 157, 158, 159, 160, 161 Türkiye Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!