Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
4. Sınıf Türkçe Özgün Matbaacılık

Ye Kürküm Ye Metni Etkinlik Cevapları (4. Sınıf Türkçe)

Ye Kürküm Ye metni cevapları ve soruları, Özgün Matbaacılık Yayınları 4. Sınıf Türkçe Ders kitabı sayfa 43-44-45-46-47 (Millî Kültürümüz)

Ye Kürküm Ye Metni Cevapları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları Sayfa 43 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Hazırlık yaptığınız Nasrettin Hoca fıkrasını arkadaşlarınıza anlatınız.

 • Cevap:

NASRETTİN HOCA KAZAN DOĞURDU FIKRASI

Nasrettin Hoca’nın en beğenilen fıkralarından birisidir. Kazan Doğurdu fıkrası herkesin çocukluğunda bir yer edinmeyle kalmayıp, geçmişten günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Türk mizah kahramanı Nasrettin Hoca’nın fıkraları arasından en çok güldüren seçeneği olan Kazan doğurdu fıkrası şöyle;
Bir gün Nasreddin Hoca, komşusundan bir kazan ister. İşini bitirince kazanın içine küçük bir tencere koyup geri iade eder. Kazan sahibi tencereyi görünce:
– Bu nedir? Diye sorar. Hoca cevap verir:
– Müjde! Kazanınız doğurdu. Bu haber komşusunun hoşuna gider.
– Pekala! diyerek tencereyi kabullenir. Hoca yine bir gün komşusundan kazanı ister. Alır ama bu sefer iade etmez. Sahibi bir süre bekler. Kazanın gelmediğini görünce, Hocanın evine gelir, kazanı geri ister. Hoca üzüntülü bir çehre ile:
– Sizlere ömür, kazan öldü! der. Komşu hayretle:
– Aman Hocam, hiç kazan ölür mü? Deyince, Hocanın cevabı hazırdır:
-Kazanın doğurduğuna inanırsın da, öldüğüne niçin inanmazsın? Hoca, daha sonra kazanı iade eder. Zaten maksadı, çıkarına çok düşkün olan komşusuna, iyi bir ders oldu.

2. Anlatılan fıkralara göre Nasrettin Hoca’nın kişilik özellikleri hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

 • Cevap: Nasrettin Hoca zeki, pratik zekalı, hazırcevap ve bilge bir kişidir.

3. Nasrettin Hoca hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Nasreddin Hoca, 1208 Hortu doğumlu, Anadolu Selçukluları döneminde Hortu ile Akşehir ve çevresinde yaşayan efsanevi kişidir.  Nasreddin Hoca, bir süre sonra dönemin tasavvufî düşünce merkezlerinden Akşehir’e göç ederek Mahmûd-ı Hayrânî’nin dervişi olmuş, burada mülki görevler üstlenmiştir.

Metni, türünün özelliklerine göre sesli okuyunuz.

YE KÜRKÜM YE

Hoca, bir yere davetli imiş. Hani yokluğundan, yoksulluğundan değil ya, değiştirmeye eli mi değmemiş ne olmuşsa davete üzerindekilerle gitmiş. Gitmiş ama bir “buyur” eden olmamış. Onlar birbirlerini ağırlarken kimselere fark ettirmeden gidip üstünü başını değiştirivermiş. Bu defa Hoca’yı nereye oturtacaklarını, nasıl ağırlayacaklarını şaşırmışlar. Hele sofrada, “buyur” üstüne “buyur” edilince Hoca dayanamamış:
— Bre insafsızlar, biraz önce yüzüme bakmadınız. Şimdi bu ikram niye, diyerek kürkünün ucunu tutup yemeklere doğru uzatarak,
— Ye kürküm ye!.. Bu ikram sana, demiş.

1. ETKİNLİK

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları Sayfa 44 Cevabı

a. Aşağıda, metinde geçen bazı kelimelerin sözlük anlamları verilmiştir. Anlamından hareketle bu kelimeleri noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap:

Kaybolma: Bulunmama durumu.
Davet: Yemekli toplantı.
Misafirperverlik: Konuğa saygı göstererek onun rahatını, gereksinimlerini karşılamak.
İnsafsız: Vicdansız bir biçimde, acımasızca.

b. “Buyur etmek” deyiminin anlamını metinden hareketle yazınız.

 • Cevap: Bir kişiyi bir yere çağırmak anlamında kullanılmaktadır.

c. Metinde geçen aşağıdaki kelimeleri gerçek anlamlarına uygun olarak kullanacağınız birer cümle yazınız.

davet yoksul ikram kürk

Cevap:

➢ Davet Cümlem : Akşama misafirleri davet ettim.
➢ Yoksul Cümlem : Arkadaşım çok yoksul bir aileden gelmekteydi.
➢ İkram Cümlem : Misafirler için ikramlık bir şeyler aldık.
➢ Kürk Cümlem : Kürk kullananlara karşı bir eylem yapıldı.

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Hoca davete önce nasıl gitmiş, nasıl karşılanmış?

 • Cevap: Eski püskü elbiselerle gitmiş ama davet eden olmamış.

2. Hoca üstünü başını değiştirerek davete gittiğinde nasıl karşılanmış?

 • Cevap: Hoca’yı nereye oturtacaklarını, nasıl ağırlayacaklarını şaşırmışlar. Çok iyi ağırlanmış.

3. ETKİNLİK 

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları Sayfa 45 Cevabı

Metin ile ilgili iki soru da siz yazınız. Yazdığınız soruları cevaplayınız.

 • Cevap:

➢ Soru 1: Para her şey midir? (Hayır, para her şey değildir.)
➢ Soru 2: İnsanın karakteri mi zenginliği mi önemlidir? (İnsanın karakteri önemlidir.)

4. ETKİNLİK 

a. Metinde anlatılmak istenen ana düşünce nedir? Aşağıya yazınız.

 • Cevap:

Metnin ana düşüncesi: İnsanların kıyafetleriyle ağırlanmasının yanlış bir davranış olduğu ifade edilmektedir.

b. Metnin ana düşüncesi, metindeki hangi cümle veya cümlelerle ifade edilmiştir? Aşağıya yazınız.

 • Cevap: — Ye kürküm ye!.. Bu ikram sana, demiş. cümlesiyle ifade edilmiştir.

5. ETKİNLİK 

Aşağıya, metnin içeriğine uygun farklı bir başlık yazınız. Neden bu başlığı yazdığınızı açıklayınız.

 • Cevap:

Paranın Gücü metnin içeriğine uygun bir başlıktır. Çünkü insanlar ne yazık ki parası olana farklı davranmaktadır.

6. ETKİNLİK 

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları Sayfa 46 Cevabı

Metnin türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğu işaretleyiniz.

 • Cevap:

(✓) Metin dörtlükler hâlinde yazılmıştır.
(✓) Metinde bilgilendirici ifadeler vardır.
(✓) Metin hem eğlendirici hem de öğreticidir.
(✓) Metnin ana duygusu vardır.
(✓) Metinde kahramanlar, olay, mekân ve zaman gibi hikâye unsurları bulunmaktadır.

7. ETKİNLİK 

a. Metnin üstünde verilen görseli inceleyiniz. Bu görselin metni anlamamıza nasıl yardımcı olduğunu açıklayınız.

 • Cevap: Metni anlamamız tam olarak yardım etmektedir. Çünkü bu resimde bizlere kıyafetleri şık olanların ağırlandığı, diğer eski kıyafetleri olanların ise insandan sayılmadığı görülmektedir

b. Aşağıdaki görselin, metnin hangi bölümüyle ilişkili olduğunu, yansıttığı duyguları, mekânın özelliklerini açıklayınız.

 • Cevap: Son bölümde Nasrettin Hocanın ye kürküm ye dediği kısımdan alınmıştır.

8. ETKİNLİK 

Nasrettin Hoca’nın hayatı ile ilgili edindiğiniz bilgileri kısaca aşağıya yazınız.

 • Cevap: Nasrettin Hoca Türk güldürü ve mizah tarihinin en önemli karakterlerinden bir tanesidir. Selçuklu döneminde Akşehir de yaşamamış efsanevi kişiliktir. Nasrettin Hoca hazır cevaplı ve mizahi anlayışla olaylara yaklaşan birisidir.

9. ETKİNLİK 

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları Sayfa 47 Cevabı

a. Nasrettin Hoca’nın beğendiğiniz fıkralarından birini kişi, olay ve mekân unsurlarını dikkate alarak kendi cümlelerinizle aşağıya yazınız. Yazdığınız fıkrayı türün özelliklerine uygun biçimde arkadaşlarınıza okuyunuz.

 • Cevap: Nasrettin Hoca bir gün eline bir kap yoğurt alarak gölün kıyısına gitmiş. Burada kaşık kaşıt göle yoğurt çalıyormuş. Köylülerden biri yanına gelerek Nasrettin Hoca’ya “Hoca, ne yapıyorsun.” demiş. Göle maya çalıyorum demiş. Köylü hoca hiç göl maya tutar mı demiş. Nasrettin Hoca bunun üzerine ya tutarsa demiş.

b. Aşağıdaki ölçütlere göre uygun kutucukları işaretleyerek yazı çalışmanızı değerlendiriniz.

 • Cevap:

Yazmaya hazırlık yaptım. (✓)
Anlamlı ve kurallı cümleler kurdum. (✓)
Noktalama işaretlerini yerinde kullandım. (✓)
Konu dışına çıkmadan yazdım. (✓)
Yazım kurallarını uyguladım. (✓)
Sözlük ve yazım kılavuzundan yararlandım. (✓)

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Genel ağdan, Türk Dil Kurumu ile ilgili araştırma yapınız.

 • Cevap: Türk Dil kurumu Mustafa Kemal Atatürk ün öncülüğü ile kurulmuş, Türk dilinin incelenmesi Türk dilinin gelişmesi için çalışmalar yapan bir kurumdur. 12 temmuz 1932 de kurulmuştur. Bu kurum her yıl 1955 ten başlayarak çeşitli dallarda ödüller vermiş her yıl 26 eylülü dil Bayramı ilan etmiş, 1983 e kadarda bu ödülleri vermeye dikkat etmiştir. Türk Dil Kurumunun üyeleri Türkologlardır.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları {Millî Kültürümüz} Sayfa 43-44-45-46-47 Ye Kürküm Ye Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
10
love
4
clap
3
unlike
1
happy
0
confused
0
sad
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!