Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Berkay Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Cevapları / 10. Sınıf Berkay Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı

10. Sınıf Berkay Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Berkay Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “10. Sınıf Berkay Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Seda BİKRİÇ tarafından 226 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Erman BİLİNGEN tarafından yapılmış.

10. Sınıf Berkay Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların cevaplarını işaretleyiniz.
1. 1. Doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi
2. Erozyona uğramış alanların ağaçlandırılması
3. Hayvanların üreme dönemlerinde avlanması
4. Evsel ve endüstriyel atıkların su kaynaklarına boşaltılması
5. Sera etkisinin artması
Yukarıda belirtilen durumlardan hangisi belirli bir alandaki tür çeşitliliğinin azalmasına neden olmaz?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E)

  • Cevap:

2. Suların kirlenmesi sonucunda;
I. Kimyasal maddeler kansere yol açar,
II. Mikroorganizmalar çoğalarak verem, tifo ve difteri gibi hastalıkların artmasına neden olur,
III. Balıkların sayısı artar. durumlarından hangileri meydana gelir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  • Cevap:

3. Atmosferde sera gazlarının artışı sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
A) Karasal alanlar artar.
B) Canlıların habitat alanları yok olur.
C) Yer altı su kaynakları azalır.
D) Çölleşme artar.
E) İklim değişir.

  • Cevap:

4.Bu tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Atmosfere verilen zehirli gaz oranına göre fabrikalar en yüksek risk grubunu oluşturmaktadır.
B) Termik santraller, atmosfere konutlardan daha fazla zarar vermektedir.
C) Egzozlara filtre takılması atmosfere verilen gaz oranının artmasına neden olur.
D) Konut sayısının artması atmosfer kirliliğinin de artmasına neden olur.
E) Fosil yakıtların tüketimi tabloda belirtilen dört kaynakta da etkilidir.

  • Cevap:

5. Toprağın doğal yapısının bozulmasına toprak kirliliği denir.
Bu tanıma göre;
I. aşırı gübreleme,
II. tarımsal ilaçlama,
III. ağaçlandırma
durumlarından hangileri toprağın yapısını bozar?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  • Cevap:

6. Bir insanın;
I. solunumla atmosfere verdiği CO2,
II. fosil yakıt kullanımı,
III. kullandığı su miktarı
durumlarından hangileri karbon ayak izini doğrudan etkiler?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir