Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları / 10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 131 Cevabı
10. Sınıf Biryay Yayınevi Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 131 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı 

Metin Soruları

1. Destandaki ahengi sağlayan unsurları tespit ediniz. Bu öğelerin destana katkısını söyleyiniz.

 • CevapKafiye, redif (örnek: ilk iki dizede yer: redif; “r” yarım kafiye, “cak” zengin uyak, -du: redif; “l” yarım kafiye) aliterasyon, asonans ve her türlü ses  benzerlikleri… Bu ögeler metnin sanatsal ve ahenkli olmasını sağlamış, söyleyişi güçlendirmiştir.

2. Destandaki olayları özetleyerek aşağıya yazınız.

 • Cevap:

3. Metindeki konu nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Evrenin yaratılışını, iyilik ve kötülüğün kaynaklarını, evrendeki düzeni konu edinmiştir.

4. Destandaki mitolojik unsurları tespit ediniz.

 • Cevap:

5. Erlik’in Ülgen’i kıskanmasının temelinde yatan duygu nedir? Açıklayınız.

 • Cevap:  Kibir ve hırstır.

6. May-Tere’nin yaratılmasındaki temel ihtiyaç nedir? Açıklayınız.

 • Cevap İnsanoğlunun idaresini bir düzene koymak için…

7. Ülgen neden insan yaratmayı seçmiştir? Açıklayınız.

 • Cevap: Tanrı Ülgen deniz üstünde uçarken toprak üstünde bir kil görür. Düşünür ki bu insan olsun, insana olsun baba,  o düşündükçe çamur insan suretine bürünür.

8. Ülgen’in insanları korumak için birini görevlendirmek istemesinin nedeni nedir?

 • Cevap: Erlik’in insanlara zarar vereceği düşüncesiyle…

9. Metinde tasvir edilen Bay-Ülgen’e ait özellikler nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: Gönlü temiz, yücelerden yüce, yaratıcı niteliğe sahip…

Eleştirel Okuma

1. “Altay Yaratılış Destanı” adlı metindeki anlatım tutumunu (öğretici, betimleyici, mizahi, eleştirel vb.) değerlendiriniz.

 • Cevap: Metinde öğretici, öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri kullanılmıştır.

2. Destandaki yaratılış tezini diğer yaratılış tez ve düşünceleri ile karşılaştırarak değerlendiriniz.

 • Cevap:
  İran mitolojisinde Hürmüz, birçok yaratık yaratır ve Ehrimen de bunların bir bölümünü kendisine vermesini ister; ama olumsuz yanıt alır. Aynı durum Altay yaratılış efsanesinde de söz konusudur. Tanrı Kuday (Ülgen) da birçok yaratık yaratır ve Erlik bunların bir kısmını kendine ister ama Tanrı bunu reddeder.

  Sümer inanışına göre de Altay inancında olduğu gibi önce deniz vardır. Bu ilksel deniz gök ile yerin birliğini oluşturmuştur. Anu, erkektir ve gök tanrısıdır. Ki dişidir ve yer tanrısıdır. Bu tanrıların birleşmesiyle hava tanrısı Enlil oluşmuştur. Enlil yer ve gök tanrılarını ayırtmıştır ve annesiyle birleşerek evrenin düzenlenmesi ve insanın yaratılışını başlatmıştır.

3. Yaratılış destanı ve diğer birçok destanın manzum olarak yazılmasının nedeni nedir? Tartışınız.

 • Cevap: Birçok destanın manzum olarak yazılmasının sebebi akılda kalıcılığı ve sürekliliği sağlamak içindir. Çünkü destanlar sözlü olarak oluşturulan ve daha sonra yazıya geçirilen edebi ürünlerdir.
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir