Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları / 10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 174 Cevabı
10. Sınıf Biryay Yayınevi Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 174 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı 

Metin Soruları

1. Metnin olay örgüsünü oluşturan olayları belirleyiniz.

 • Cevap: Ahmet Cemil’in hayalleri çevresinde gelişen bu olaylar bir insanın yaşayabileceği, gerçeklikle ilgisi olan olaylardır. Romanın teması hayal kırıklığıdır. Ahmet Cemil’in hayalleri, iyi bir yazar olmak, Lamia’yla evlenmek ve kız kardeşinin mutlu bir evlilik yapmasını sağlamaktır. Ancak bu hayalleri gerçekleşmez. Kız- kardeşi ölür Lamia’yı kaybeder, eserini yakar. Bütün umutlarını tüketerek İstanbul’u terk eder

2. Ahmet Cemil’in ruh hâline etki eden olaylar nelerdir?

 • Cevap: Kız- kardeşi ölür Lamia’yı kaybeder, eserini yakar. Bütün umutlarını tüketerek İstanbul’u terk eder.

3. Ahmet Cemil eserini niçin yakmıştır?

 • Cevap:Ahmet Cemil’in hayalleri, iyi bir yazar olmak, Lamia’yla evlenmek ve kız kardeşinin mutlu bir evlilik yapmasını sağlamaktır. Ancak bu hayalleri gerçekleşmez. Hayalleri gerçekleşmediği için yakar.

4. Ahmet Cemil İstanbul’u neden ve kimle terk etmektedir?

 • Cevap: Ahmet Cemil’in hayalleri çevresinde gelişen bu olaylar bir insanın yaşayabileceği, gerçeklikle ilgisi olan olaylardır. Romanın teması hayal kırıklığıdır. Ahmet Cemil’in hayalleri, iyi bir yazar olmak, Lamia’yla evlenmek ve kız kardeşinin mutlu bir evlilik yapmasını sağlamaktır. Ancak bu hayalleri gerçekleşmez. Kız- kardeşi ölür Lamia’yı kaybeder, eserini yakar. Bütün umutlarını tüketerek İstanbul’u terk eder.

5. Eserde hâkim olan bakış açısını eserden örnekler vererek açıklayınız.

 • Cevap: Hakim bakış açısı vardır. Kahramanlarla ilgili her türlü bilgi ve pskolojik çıkarım yapılmaktadır.

6. Metnin ana düşüncesi nedir? Metinde işlenen konu bireysel midir yoksa toplumsal bir konu mudur? Açıklayınız.

 • Cevap: Hayallerin ve gerçeklerin çatışması. Hayaller içinde yaşayan bir yazarın gerçekler karşısında yaşadığı hayal kırıklıkları.

“Mai ve siyah…
Ahh! Bi çare hırpalanmış, ezilmiş hayat! Mai bir gece ile siyah bir gece arasında geçen şu zavallı mutsuz ömür.. Bir elmas yağmuru altında gelişerek simdi bir siyah elmas yağmuru albnda gömülen o emel çiçekleri…
İşte, işte görüyor; gözlerinin önünde yağan bu siyahlıklar denize döküldükçe bir sarhoşluk ezgisiyle boğulan bu karanlıklar, iste bunlar o hülya hayatının üzerine çekilen bir yas kefeni değil miydi?”

7. Yukarıda verildiği gibi yazarın metinde kullandığı iç diyalogun metne nasıl bir katkısı olmuştur? Açıklayınız.

 • Cevap: Metne psikolojik bir bakış açısı kazandırmıştır. Çok iyi bir iç diyalog örneğidir.

Sultan II. Abdülhamit devrinin edebî oluşumlarından biri olan Servetifünun dönemi, pek çok özelliği ile Türk edebiyatında adından sıklıkla söz ettirmiştir. Sanatın ön planda tutulduğu bu devrin bazı şair ve yazarları, artan siyasi baskılar yüzünden memleket idaresinden şikayet etmişlerdir. Bunun sonucunda yaşamak için yeni bir ortam, uzak ülke hayaline kapılmışlardır. Önce Yeni Zelanda daha sonra da Manisa’nın Sarıçam ilçesi, bu hayalin mekânı olarak düşünülmüştür. Sanatçılar, her iki yer ile ilgili planlamalar yapmışlar ve tasarlanan yeni yaşamın pek çok özelliğini edebî eserlerle ortaya koymuşlardır. Edebî eserlere etki etmiş olan bu tasarılarda yaşanacak yerin coğrafi özelliklerinden meskenlere; uğraşı alanlarından edebî anlayışlara kadar pek çok şeyi bulmak mümkündür.

8. Servetifünun anlayışıyla yazılan okuduğunuz metindeki uzaklaşma duygusu nasıl anlatılmıştır?

 • Cevap:

Eleştirel Okuma

Realizm: Gerçekler anlablırken kişilerin psikolojileri, onların kişiliklerini etkileyen çevrelerinin tanıtımı, içinde bulundukları ortam ayrıntılarıyla verilir. Onun için de betimleme, realist yazarlarda en önemli anlatım biçimi olarak dikkat çeker. Realist yazarların okuyucuyu eğitme gibi bir amaçları yoktur; onlar gözlem, araştırma ve belgelere dayanarak, yaşananı nesnel bir şekilde aktarmayı amaçlarlar. Realist romanlarda bazen kahramanlar romantik özellikler gösterebilir.

1. Bu açıklamaya göre metindeki realist ve romantik unsurları bulunuz.

 • Cevap: Metinde Ahmet Cemil’in kurduğu hayaller romantizme örnektir. Mesela iyi bir yazar olma isteği. Bunun yanında kız kardeşinin ölmesi ve diğer olaylar realizmi temsil eder.

2. Ahmet Cemil, hayallerine niçin ulaşamamaktadır? Bunun sonucunda İstanbul’u terk etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

 • Cevap: Normal karşılıyorum. Çünkü insan hayal kırıklıkları yaşayınca kaçma isteği hisseder. Artık yeni başlangıçlara yol almanın zamanı gelmiştir çünkü.

3. Servetifünun romanı ile Tanzimat romanını karşılaştırınız. Bulduğunuz sonuçları aşağıya yazınız.

 • CevapSERVET-İ FÜNÛN İLE TANZİMAT EDEBİYATI ARASINDAKİ FARKLAR
  BENZERLİKLERİ:

  • Hem Servet-i Fünun hem de Tanzimat edebiyatı Batı etkisindeki Türk edebiyatının dönemleridir. Bu iki dönemin çok ortak yönü yoktur.
  • Her iki dönemde de Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
  • Tanzimat döneminde ve Servet-i Fünun döneminde şiirlerde kullanılan asıl vezin aruzdur; sınırlı sayıda şiirde he­ce vezni kullanılmıştır.

  FARKLILIKLARI:

  1. Tanzimat Edebiyatında şiirin konusu güzel olan her şeydir, Servet-i Fünûn’da güzel kelimesi kaldırılmış ve şiirin konusu sınırsız bir şekilde genişletilmiştir.
  2. Tanzimat‘ta rağbet görmüş olan metafizik ve sosyal konular Servet-i Fünûn’da mühim bir yer tutmaz.
  3. Tanzimat Edebiyatında dil ve üslup, Servet-i Fünûn’a göre daha sade ve anlaşılırdır.
  4. Tanzimat Edebiyatında tiyatro ön plandayken, Servet-i Fünûn’da şiir, roman ve hikaye ön plandadır.Tanzimat edebiyatında tiyatro önemli bir yer tutar. Tanzimat yazarları tiyatroyu, toplumu eğitmenin ve yönlendir­menin bir aracı olarak görmüşler, çok sayıda oyun yazmışlardır. Bu oyunlarda halka seslenmek amacıyla sade bir dil kullanmışlardır.Servet-i Fünuncular, tiyatro türünü ihmal etmiş, ikinci plana atmış, bu türle pek ilgilenmemişlerdir.
  5. Tanzimatçılar “toplum için sanat” görüşünü benimserken, Servet-i Fünûncular “sanat için sanat” görüşünü benimsemişlerdir.
  6. Servet-i Fünûn Edebiyatı Tanzimat‘a göre halktan uzaklaşmıştır. Çünkü, Servet-i Fünûn aydın kesime hitap eder.
  7. Tanzimatçılar realizm ve romantizme önem verirken, Servet-i Fünûncular parnasizm ve sembolizme önem vermişlerdir.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir