Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 185 Cevabı

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 187 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları / 10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 186 Cevabı
10. Sınıf Biryay Yayınevi Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 186 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı 

5. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

  • Cevap:

(D) Sergüzeşt romanı edebiyatımızda romantizmden realizme geçişin ilk örneği kabul edilir.
(D) Edebiyatımızda Batı tekniğine uygun ilk romanlar Servetifünun döneminde verilmeye başlanmıştır.
(D) Tanzimat Dönemi romanları teknik bakımdan kusurludur.
(D) Millî Edebiyat Dönemi romanlarında mekân İstanbul’dan çok Anadolu’dur.
(D) Dünya edebiyatında Cervantes’in yazdığı Don Kişot, modern romanın ilk örneği sayılır.
(D) Edebiyatımızda roman ve hikâyenin yerini tutan ve divan edebiyatı nazım şekli olan tür  mesnevilerdir.
(Y) Servetifünun romanında sembolizm ve parnasizm akımları etkilidir.

2. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

  • Cevap:

Tanzimat birinci dönem romancıları, eserlerini yazarken .romantizm. ve realizm
akımlarından etkilenmişlerdir.
Servetifünun Dönemi’nde Batı tekniğine uygun olarak yazılan ilk romanı ..Halit Ziya Uşaklıgil... yazmıştır.
Millî Edebiyat Dönemi romanlarında …sade ve yalın .. bir dil kullanılır.
Edebiyatımızda yazılan ilk edebî roman .İNTİBAH .. , ilk tarihî roman ..CEZMİ.... , ilk
psikolojik roman .EYLÜL… ve ilk realist roman .ARABA SEVDASI’dır.
Millî edebiyat akımı Ömer Seyfettin’in Selanik’te çıkardığı ..Genç Kalemler.. dergisinde yayımlanan...Yeni Lisan.. adlı makale ile başlamıştır.
Servetifünun romanında .ağır ve süslü . bir dil kullanılmıştır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat romanının özelliklerinden biri değildir?
A) Yazarlar, eserlere kişiliklerini yansıtmışlardır.
B) Olayların akışında rastlantılara sıkça yer verilmiştir.
C) İşlenen konular gerçeklere uygundur.
D) Genellikle romanlar, masallar gibi biter.
E) Romanlarının kurgusu ve tekniği güçlüdür.

  • Cevap:  E

4. I. Batılı aile ile Türk ailesinin karşılaştırılması
II. Kadına saygı, kadının örtünmesi, iffeti, namusu
III. Erkek kadın giyimi, görgü kuralları
IV. Anadolu’nun Millî mücadele yılları
V. Avrupa’da iş eğlence hayatı ve yaşayışı
Yukarıdakilerden hangisi Ahmet Mithat’ın romanlarında işlediği konulardan bir değildir?
A) I. B) II. C) III.
D) IV. E) V.

  • Cevap: D
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir