Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Afetlerden Korunma Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 4. Ünite Çevre ve Toplum Sayfa 260, 261, 262 , 263, 264 Afetlerden Korunma Etkinlik Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Afetlerden Korunma Cevapları

 Afetlerden Korunma

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 260 Cevabı

Orman yangınlarını önlemek için neler yapılması gerektiğini araştırarak elde ettiğiniz bilgileri sınıfta paylaşınız.

  • Cevap:

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 264 Cevabı

Aşağıdaki metni okuyarak bu konuyla ilgili bireysel olarak neler yapabileceğimizi konu alan bir metin hazırlayınız. Bu metni sınıfta okuyunuz.

Afet Bilinci
Başta depremler olmak üzere doğal ve insan kaynaklı pek çok afet yaşamış olan Türkiye, afetlerle baş etme konusunda azımsanmayacak deneyim ve gelişmeler elde etmiştir. Ancak kentlerimizde kalkınma, yatırım ve mekânsal gelişme politikalarının uyumsuzluğu, iklim ve çevre koşullarındaki bozulmalar, hızlı şehirleşme ve yüksek yoğunluklu alanlardaki sanayileşme afet risklerimizi sürekli artırmaktadır. Bu durum afetlerin risklerini azaltmamızı ve zararlarını en aza indirebilmemizi sağlayacak stratejiler oluşturmamızı ve afet yönetimini hazırlık aşamasından, iyileştirme süreçlerine kadar tümünü bu stratejilere dayanarak bütüncül bir şekilde yürütmeyi gerekli kılmaktadır.
Büyük afet riskleri altındaki ülkemizde gerekli hazırlıkların ve zarar azaltıcı faaliyetlerin zaman geçirmeden yapılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. AFAD’ın önderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarımızı, afetler yaşanmadan gerekli planlamaların yapılması ve temel stratejilerini belirlemesi yönünde yol gösterici olmasına çalışıyoruz. Bu bağlamda; 2009 yılında AFAD’ın kurulmasıyla uygulamaya başladığımız “Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’’ ile önceliği ‘‘Kriz Yönetimi’’ olan anlayış yerine önceliği ‘‘Risk Yönetimi’’ olan anlayışa geçilmiştir. Afetlerin sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespitini, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınmasını, afetlerde etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasını hedefleyen bu model afet sonrasında da iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesini öngörmektedir.
Afetlerin önlenmesi veya zararlarının en aza indirilmesi için sadece yasa ve yönetmelikler hazırlamanın yeterli olduğu algısından kurtulmuş yeni afet yönetimi sisteminde, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi, bireylerden başlamak üzere toplumun tamamının katılımını sağlayacak, afet bilincini geliştirecek, uygulamadaki eksiklikleri gidermek için bilimsel ve teknik altyapıyı güçlendirecek, zarar azaltma çalışmalarına kaynak ayrılmasını sağlayacak ve tüm bu çalışmaların sürdürülebilir olması için stratejileri olan bir model kurmayı temel gaye olarak belirlemiştir.

  • Cevap: Afet; insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını ve eylemlerini durduracak veya kesintiye uğratacak, imkânların yetersiz kaldığı, doğal veya insan kökenli olaylara verilen genel bir isimdir. İşte böyle zamanlarda bilinçli bir şekilde hareket etme ve sakin kalarak yardım arama kurtarma çalışmaları yapılabilmesi için gerekli olan eğitimin adıdır. Bu eğitimle insanlar daha sağlıklı ve hızlı yardım alabileceklerdir.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları Sayfa 260, 261, 262 , 263, 264 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!