Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Kayaçlar ve Yer Şekilleri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 40, 41 Kayaçlar ve Yer Şekilleri Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Kayaçlar ve Yer Şekilleri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Kayaçlar ve Yer Şekilleri Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Mantodaki konveksiyonel akımların nedeni nedir?

 • Cevap: Mantonun alt kısımlarında yüksek sıcaklıktan dolayı yükselen maddeler üstte soğuyarak alt kısımlara dönmektedir. Bu sıcaklık farkı mantodaki konveksiyonel akımların nedenidir.

2. Taş kömürü hangi jeolojik dönemde oluşmuştur?

 • Cevap: Taş kömürü Paleozoik’te (Birinci Jeolojik Zaman) oluşmuştur.

3. Kayaçları oluşumlarına göre sınıflandırınız.

 • Cevap: Kayaçlar; püskürük (iç ve dış püskürükler), tortul (fiziksel, kimyasal, organik) ve başkalaşım kayaçlar olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.

4. Organik tortul kayaçlar hangileridir?

 • Cevap: Organik tortul kayaçlar taş kömürü, linyit, turba, tebeşir ve mercan kayadır.

5. Karstik şekiller hangi tür kayaçlar üzerine oluşur?

 • Cevap: Karstik şekiller kalker, jips ve kaya tuzu gibi suda kolay çözünen kayaçların yaygın oluğu yerlerde görülür.

6. Andezit, konglomera ve gnays hangi tür kayaçlardır?

 • Cevap: Andezit dış püskürük, konglomera fiziksel tortul ve gnays başkalaşım kayaçlardır.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 • Cevap:

1. Yer kabuğu sial ve sima adı verilen katmanlardan oluşur.
2. Yer kabuğu levha adı verilen parçalardan oluşur.
3. Bazalt dış püskürük kayaçlardandır.
4. Kalker, yüksek sıcaklık ve basıncın etkisiyle mermere dönüşür.
5. Molozların doğal bir çimentoyla birleşmesiyle breş (moloz taş) oluşur.
6. Uygun koşullar oluşunca püskürük, tortul veya başkalaşım kayaçlardan herhangi birinin diğerine,
sonra başka bir kayaç türüne dönüşmesine kayaç döngüsü denir.

C. Metne göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Önemli fosil grupları yerkürenin jeolojik gelişmesinin araştırılmasına ve yer kabuğunun oluşum koşullarının tespit edilmesine yardımcı olmaktadır. Jeolojik zamanlar boyunca kara ve denizlerin kapladıkları alanlar, dağılışları ve özellikleri, iklim koşulları, çökelme ortamları ve bunlara bağlı olarak gelişmiş olan seddimdenler maden yatakları ile petrol ve kömür gibi önemli enerji kaynaklarının bulunduğu seviyeler paleontolojinin yardımı ile araştırılır.
1. Fosillerin jeoloji bakımından önemi nedir?

 • Cevap: Yer kabuğunun kısımları olarak ele alınan tabakalı kayaların formasyonlarından, bileşimlerinden, istiflenmelerinden, ve korelasyonlarından söz eden, bir alan veya bölgedeki kayaların nitelik, kalınlık, istiflenme, yaş ve korelasyon yönlerinden ele alan tasvirci jeoloji bölümüdür. Bu da fosillerin jeoloji biliminde kullanıldığını göstermektedir.

2. Paleontolojinin ekonomiye ne tür katkıları bulunmaktadır?

 • Cevap: Paleontoloji, fosillerin incelenmesi, araştırılması, korunması ve sergilenmesi konusunda çalışmalar yapar. Birçok yerde fosillerin ortaya çıkması mümkündür. Paleontoloji ekonomik olarak da çok değerlidir. Çünkü fosillerin korunması ve sergilenmesi turistik bir kazanç da getirmektedir. paleontolojinin ekonomiye katkıları arasında bilimsel çalışmaların yapılmasıyla beyin göçünün gerçekleşmesi, fosillerin korunması ve sergilenmesiyle turistik çalışmaların yapılması gibi katkılar bulunmaktadır.

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

1. I. Linyit yatakları görülen yerler, Tersiyer’de (Üçüncü Jeolojik Zaman) zengin bir bitki örtüsüne sahipti.
II. Alp-Himalaya dağlarının yüksekliği Kale- doniyen ve Hersinyen dağlarına göre daha azdır.
III. Türkiye’nin bulunduğu alan Mezozoik’te (İkinci Jeolojik Zaman) deniz ortamındaydı.
Yukarıda jeolojik devirler hakkında verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

 • Cevap: E

2. I. Yaklaşma
II. Uzaklaşma
III. Yan yana yer, değiştirme
Yukarıdakilerden hangileri levha hareketlerinin yönünü ifade etmektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap: E

3. I. Kıtaların girinti ve çıkıntılarının birbirine uyması,
II. Mantoda dikey yönde hareketlerin olması,
III. Yer kabuğunda yükselti farklarının bulunması,
Levhaların hareket etmesinin nedenleri arasında yukarıdaki olgulardan hangileri yer almaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 • Cevap: B

4. I. Volkanik arazidir.
II. Selinti sularının aşındırması fazladır.
III. Bitki örtüsü gürdür.
Peribacalarının yaygın olduğu bir yer için yukarıdaki yargılardan hangilerine varılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 • Cevap: D

5. I. Bazalt
II. Andezit
III. Mercan kaya
IV. Linyit
Yukarıdaki kayaçlardan hangi ikisinin yaygın olduğu yerlerde dağlara rastlama olasılığı daha yüksektir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap: A

6. Aşağıdaki kayaçlar oluşumlarına göre ikişerli gruplandırılırsa hangisi bu gruplandırmanın dışında kalır?
A) Gnays
B) Linyit
C) Jips
D) Kuvarsit
E) Kalker

 • Cevap: B

7. Aşağıdaki kayaçlardan hangisinde fosil bulunma olasılığı yüksektir?
A) Bazalt
B) Kuvarsit
C) Kalker
D) Obsidyen
E) Gnays

 • Cevap: C

8. Ufalanmış kaya parçalarının doğal bir çimentoyla birleşmesi sonucu oluşan kayaçlara aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?
A) Siyenit
B) Jips
C) Mercankaya
D) Gre
E) Tebeşir

 • Cevap: D

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları Sayfa 40, 41 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!