Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Nüfus Piramitler Cevapları

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Türkiye Nüfusunun Özellikleri Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları / 10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Nüfus Piramitleri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları
10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Çözümleri

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Nüfus Piramitleri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Nüfus Piramitleri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 168, 169  Nüfus Piramitleri Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

Nüfus Piramitleri Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 168 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. 20. yüzyıldan önce nüfus sayımlarının amaçları nelerdi?

 • Cevap:

2. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile nüfus artış hızı arasında nasıl bir ilgi vardır?

 • Cevap:

3. Üçgene benzeyen nüfus piramitlerine sahip olan ülkelerin nüfus özelliği nasıldır?

 • Cevap:

4. Coğrafi konumun nüfus dağılışına etkisini açıklayınız.

 • Cevap:

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 • Cevap:

1. Asimetrik nüfus piramidine sahip olan ülkelerin nüfus özellikleri :…………………….
2. Nüfus yoğunluğu ve nüfusu en az olan kıta…………………………….
3. Nüfus artış hızı en fazla olan kıta………………………….., en az olan kıta ise…………………
4. İnsanların tarıma başlaması ve yerleşik hayata geçmesi dünya nüfusunda…………….
dönemini başlatmıştır.
5. Amazon ve Kongo havzaları yeryüzünün…………………………..nüfuslu bölgelerindendir.
6. Dünyada kentsel nüfus kırsal nüfustan………………………………..
C. Nüfus piramidine göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Son yıllarda nüfus artış hızı nasıl değişmiştir?

 • Cevap:

2. Hangi yaş grubunda kadın nüfus oranı daha fazladır?

 • Cevap:

3. Bu piramit, gelişmişlik bakımından ne tür bir ülkeye aittir?

 • Cevap:

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı

1.Yukarıda nüfus piramidi verilen ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nüfusun büyük bir kısmını 15 – 64 yaş arası oluşturmaktadır.
B) Çocuk nüfus oranı yaşlı nüfustan fazladır.
C) Gelişmiş bir ülkedir.
D) Nüfus artış hızı azalmıştır.
E) Yaşlı nüfus içinde kadınların oranı fazladır.

 • Cevap:

2. I. Orta Asya
II. Güneydoğu Asya
III. Kuzey Afrika
IV. Batı Avrupa
Yukarıdakilerden hangileri yeryüzünün sık nüfuslu bölgelerindendir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

 • Cevap:

3.Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinin seyrek nüfuslu olmasının nedeni kuraklıktır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

 • Cevap:

4. Nüfus artış hızı yüksek olan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bağımlı nüfus oranı düşüktür.
B) Doğum oranı ölüm oranından fazladır.
C) Çalışma çağında olan nüfus fazladır.
D) Yaşlı nüfus oranı düşüktür.
E) Çocuk nüfus oranı yüksektir.

 • Cevap:

5. I. Yüz ölçümü küçüktür.
II. Toplam nüfusu fazladır.
III. Tarımla uğraşan nüfusu azdır.
Aritmetik nüfus yoğunluğu yüksek olan bir
ülke için yukarıdaki yargılardan hangilerine kesin olarak varılamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

 • Cevap:

6. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez?
A) Nüfusun yaş gruplarına dağılışı
B) Kilometrekareye düşen insan sayısı
C) Aktif nüfusun iş kollarına dağılışı
D) Nüfusun eğitim durumu
E) Nüfusun kır ve kente dağılışı

 • Cevap:

7. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde nitelikli iş gücü oranının daha fazla olması beklenir?
A) Brezilya
B) Mısır
C) Almanya
D) Nijerya
E) Moğolistan

 • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir