Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Afetler Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları / 10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders 4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders 4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 4. Ünite Çevre ve Toplum Sayfa 259, 260, 261  4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 259 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcük veya sözcükleri yazınız.

 • Cevap:

1. Nükleer santral kazaları………………………..afetler içerisinde yer almaktadır.
2. Deprem olayının yapılar ve insanlar üzerindeki etkisine………………………………..denir.
3. Türkiye……………………………….Volkanik Kuşağı’nda yer almaktadır.
4. Sellerin akarsu yatağının dışına çıkarak tarım alanlarına ve yerleşim yerlerine zarar vermesine…………denir.
5. Sıcak ve nemli hava ile soğuk havanın şiddetli bir şekilde yer değiştirmesi sırasında oluşan dönen rüzgârlara …………………..denir.
6. Türkiye’de orman yangınlarının büyük bir kısmı, kuraklığa bağlı olarak…………………….mevsiminde görülmektedir.
7. Afet oluşumuna neden olan fırtına, kasırga ve hortum gibi rüzgârlar daha çok…………………..kuşakta oluşmaktadır.
8. Afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında yapılması gereken topyekûn mücadeleye…………………..
denir.
9. Afetlerden korunma yollarından biri de………………………………………………kurmaktır.
10. Doğal afetler ülkelerin…………………………………..bağlı olarak farklı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir.

B) Aşağıda harflendirilerek verilen beşerî faaliyetlerle bu faaliyetlerin ilişkili olduğu afetleri eşleştiriniz.

 • Cevap:

Çığ, Deprem,  Erozyon, Kütle hareketleri,  Orman yangınları, Sel ve taşkınlar, Volkanizma

 • Yerleşmelerin ova tabanı gibi zemini zayıf arazilere kurulması ()
 • Yamaç dengesinin yol yapım çalışmalarıyla bozulması ()
 • Eğimli ve karlı dağ yamaçlarında taşıtların titreşime neden olması ()
 • Aktif volkanik dağların yamaçlarına yerleşilmesi ()
 • Akarsu yatağının yerleşmeye açılması ()
 • Eğimli arazilerde bitki örtüsünün tahrip edilmesi ()
 • Orman alanlarında piknik ateşinin tamamen söndürülmemesi ()

Yukarıdaki tabloda Türkiye’de su ve rüzgâr erozyonunun dereceleri ile ülke yüz ölçümüne oranları gösterilmiştir. Ön bilgilerinizin yanı sıra tabloda verilenlerden de yararlanarak 12 ve 13. soruları cevaplayınız.

12. Türkiye topraklarında su erozyonu görülen alanların rüzgâr erozyonu görülen alanlardan daha fazla olmasının nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 260 Cevabı

13. Türkiye yüz ölçümünün %85’inden fazlası erozyon riski altındadır. Bu alanlarda erozyona karşı alınabilecek önlemler nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap:

Yandaki görsellerde bir afetin oluşum aşamaları gösterilmiştir. Ön bilgilerinizin yanı sıra verilen görsellerden de yararlanarak 14, 15, 16 ve 17. soruları cevaplayınız.
14. Verilen görsellerde hangi afetin oluşum aşamaları gösterilmiştir?

 • Cevap:

15. Bu afetin meydana gelmesinde hangi faktörler etkili olmuştur?

 • Cevap:

16. Bu afet türü ülkemizin en fazla hangi bölgesinde meydana gelmektedir?

 • Cevap:

17. Afet sonrası ilgili bölgede yapılabilecek iyileştirme çalışmaları nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap:

Yukarıdaki haritada 2015 yılında dünyada yaşanan afetlerin dağılışı gösterilmiştir (BM). Ön bilgilerinizin yanı sıra haritada verilenlerden de yararlanarak 18, 19, 20 ve 21. soruları cevaplayınız.
18. Dünyada 2015 yılında toplam 1060 afet meydana gelmiştir. Bu afetlerin büyük bölümünün Pasifik Okyanusu çevresi, ABD, Güneydoğu Asya ve Avrupa’da meydana gelmesinin başlıca nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap:

19. Avustralya, Kanada, Rusya, Brezilya ve Afrika Kıtası’nda yer alan ülkelerde 2015 yılında deprem veya volkanik patlama meydana gelmemiştir. Bahsedilen yerlerde bu tür afetlerin görülmeme nedenlerini açıklayınız.

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 261 Cevabı

20. Yaşanan afetlerin sayısında genel olarak her yıl bir artış olduğu (2011: 820, 2012: 905, 2013: 880, 2014: 980, 2015: 1060) görülmektedir. Böyle bir artışın ortaya çıkma nedenleri nelerdir?

 • Cevap:

21. Türkiye’nin bulunduğu topraklarda 2015 yılı itibarıyla hangi afetler meydana gelmiştir?

 • Cevap:

22.“Bazı afetler yavaş gerçekleşebilmektedir.” diyen bir kişi aşağıdaki afetlerden hangisine örnek vermiş olabilir?
A) Deprem B) Volkanizma C) Kuraklık
D) Çığ E) Kütle hareketleri

 • Cevap:

23.Doğal afetler; jeolojik, klimatik, hidrolojik ve biyolojik olmak üzere sınıflandırılabilir.
Buna göre aşağıda verilen doğal afetlerden hangisi oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Orman yangınları B) Tsunami
C) Volkanik faaliyetler D) Deprem
E) Heyelan

 • Cevap:

24. Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınması gereken önlemlerden biri değildir?
A) Devrilebilecek eşyaları sabitlemek
B) Deprem çantası hazırlamak
C) Aile afet hazırlık planı yapmak
D) Paniğe kapılıp sağa sola koşmamak
E) Yaşanılan yerin deprem risk durumunu öğrenmek

 • Cevap:

25. Türkiye’de heyelanlar daha çok ilkbahar mevsiminde meydana gelmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun oluşmasında daha fazla etkilidir?
A) Arazinin eğimli olması
B) Şiddetli yağışlar ve kar erimeleri
C) Tabakaların eğim doğrultusunda uzanması
D) Yol yapım çalışmaları
E) Bitki örtüsünün tahrip edilmesi

 • Cevap:

26. Aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarına neden olan beşerî faaliyetlerden biri değildir?
A) Çiftçilerin tarlalarda anız yakması
B) Cam kırıklarının ormanda bırakılması
C) Sönmemiş kibrit ve izmaritin yere atılması
D) Yıldırım düşmesi
E) Yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması

 • Cevap:

27. Afetlerin neden olduğu zararlar, ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Sonuçları itibarıyla afetlere karşı hazırlıklı olan ülkelerde çok fazla zarar oluşmazken hazırlıklı olmayan ülkelerde büyük can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir.

Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen ülkelerden hangisi, yaşanabilecek aynı şiddetteki bir afetten daha fazla etkilenir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

 • Cevap:

Aşağıdaki 28 ve 29. soruları yukarıda verilen Türkiye haritasına göre cevaplayınız.

28. Haritada numaralı alanların hangisinde çığ olayına daha çok rastlanır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

 • Cevap:

29. Belirtilen alanlardan hangisi, orman yangınları açısından daha hassas bir bölgede bulunmaktadır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

 • Cevap:

 

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir