Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları / 10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Bölüm Bitkiler Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Bölüm Bitkiler Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Bölüm Bitkiler Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 4. Bölüm Bitkiler Etkinlik Soruları ve Cevapları

MİRAS

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı

1. “Doğal bitki örtüsü büyük ölçüde iklimin yansımasıdır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Bitki örtüsüne bakarak bir yerin iklimi hakkında ne gibi çıkarımlar yapabilirsiniz? Düşüncelerinizi sınıfta paylaşınız.

 • Cevap:

2. Belirli bir yaşın üzerine gelmiş insanların çoğu, bitkilerin adlarından tutun da onlardan hangi alanlarda ve nasıl yararlanılacağına dair önemli bilgilere sahiptir. Sizce bu insanlar, bu tür bilgileri nasıl elde etmiş olabilir? Düşüncelerinizi sınıfta paylaşınız.

 • Cevap:

Aşağıdaki görsellerden hareketle bitki topluluklarının birbirinden ayrılan özelliklerini sınıfça belirleyerek oluşan bitki formasyonlarını noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı

Aşağıda bazı bitki topluluklarının dünyadaki dağılışları ve bu bitki topluluklarına ait görseller verilmiştir. Bu görsellerden de yararlanarak noktalı yerleri doldurunuz.

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı

Aşağıda bazı bitki topluluklarının dünyadaki dağılışları ve bu bitki topluluklarına ait görseller verilmiştir. Bu görsellerden de yararlanarak noktalı yerleri doldurunuz.

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

Aşağıdaki haritada birbirinden çok uzakta olmasına rağmen aynı bitki örtüsüne sahip alanlar kırmızı renkle gösterilmiştir. Bu bölgelerde benzer bitki topluluklarının görülme nedenleri neler olabilir? Düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı

Bitkiler yükseklere çıkıldıkça farklı kuşaklar oluşturur. Aşağıda Ekvator üzerinde yer alan bir dağın yamacı temsilî olarak gösterilmiştir. Görselde yer alan bu yamaçtan yükseldikçe bitkilerin oluşturduğu kuşakları ve bu kuşakların oluşum nedenlerini noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı

Yaşadığınız ilde bulunan endemik ve relikt bitkileri araştırarak bulduğunuz verileri rapor hâline getiriniz. Çalışmanızı görsellerle destekleyerek oluşturduğunuz sunuyu sınıfta paylaşınız. Ayrıca yaptığınız çalışmaları EBA’ya yükleyebilirsiniz.

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı

Aşağıdaki tabloda bazı illerde yer alan orman alanlarının bu illerin yüz ölçümüne oranları verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 • Cevap:

Şanlıurfa ve Aksaray’da ormanların il yüz ölçümüne oranı diğer illere göre oldukça düşüktür. Böyle bir durumun ortaya çıkmasının nedenleri nelerdir?

 • Cevap:

• Bingöl, kendisi gibi iç kesimlerde yer alan diğer illerden orman varlığı bakımından daha zengindir. Bingöl’ün hangi özelliği böyle bir sonucun ortaya çıkmasına neden
olımışlm?

 • Cevap:

• Akdeniz iklim bölgesinde yer alan iki ilden Muğla’nın Adana’dan daha fazla orman alanına sahip olmasının nedenleri nelerdir?

 • Cevap:

• İstanbul ve Adana’nın sahip olduğu orman alanları, kıyı bölgelerinde yer alan diğer illere göre daha azdır. Bu durumun nedenleri nelerdir?

 • Cevap:

• Karadeniz’e kıyısı olan Karabük ve Trabzon, ormanların oluşumu bakımından benzer coğrafi özelliklere sahiptir. Ancak bu illerdeki orman alanlarının il yüz ölçümüne oranları farklıdır. Böyle bir durumun ortaya çıkmasının nedenleri nelerdir?

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

Karadeniz ormanlarında yükseklere çıkıldıkça azalan sıcaklığa bağlı olarak bitkiler farklı kuşaklar oluşturur. Kıyıdan itibaren yükseklere doğru geniş, karışık ve iğne yapraklı ormanlar ve sonrasında dağ çayırları ortaya çıkar.
Yukarıdakilerden hareketle Karadeniz ormanlarını oluşturan ağaç türlerinin hangi kuşağa ait olduğunu aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı

Akdeniz ormanlarında yükseklere çıkıldıkça azalan sıcaklığa bağlı olarak bitkiler farklı kuşaklar oluşturur. Kıyıdan itibaren Akdeniz kıyı kuşağı ormanları, Akdeniz dağ kuşağı ormanları ve sonrasında dağ çayırları ortaya çıkar.
Yukarıdakilerden hareketle Akdeniz ormanlarını oluşturan ağaç türlerinin hangi kuşağa ait olduğunu aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

Anıt Ağaç: Yaş, çap ve boy itibarıyla kendi türünün alışılagelmiş ölçüleri üzerinde boyutlara ulaşan; yöre tarihi, kültür ve folklorunda özel yeri bulunan; geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilecek uzunlukta doğal ömre sahip ağaçlara denir. Buna göre Türkiye’de anıt ağaç özelliği taşıyan ağaçlar hakkında bir araştırma yapınız. Yaptığınız araştırmayı görsellerle destekleyerek sınıf panosunda sergileyiniz.

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı

Yanda verilen Türkiye haritasında Çatalzeytin-Alanya arasındaki hattın profili aşağıda gösterilmiştir. Bu hat üzerinde yer alan bitki örtüsünü aşağıdaki sembolleri kullanarak verilen profil üzerine çiziniz.

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

Türkiye’de bitkilerden yararlanma şekilleri çeşitlidir. Aşağıdaki görsellerde verilen bitki türlerinin kullanım alanlarını noktalı yerlere yazarak haritada gösterilen illerle eşleştiriniz.

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

Soldan Sağa
2. Orman alt sınırım belirleyen faktör ()
4. Muson ormanlarının tipik ağacı ()
7. Sert karasal iklim bölgesinin iğne yapraklı ormanları ()
9. Orta kuşağın nemli iklim bölgelerinde yaprak döken ormanların tahrip
edilmesi sonucu ortaya çıkan ve kışın yapraklarını döken çalılar ()
13. Kutuplara yakın alanlarda oluşan ot ve yosunlardan meydana gelen bitki topluluğu ()
14. Orta kuşağın yarı kurak iklim bölgelerinde görülen seyrek ve cılız ot toplulukları ()
15. Batı Anadolu’daki Kozak Yaylası’nda yetişen ve ekonomik gelir sağlayan ağaç türü ()
17. Geçmiş jeolojik zamanlardan kalma ağaç ()
18. Yaş, çap ve boy itibarıyla kendi türünün alışılagelmiş ölçüleri üzerinde boyutlara ulaşan ağaç ()
19. Kuzey Amerika’da ot topluluğuna verilen ad 21. Bitkilerin yetişmesini etkileyen en temel faktör ()

Yukarıdan Aşağıya 1. Orman üst sınırını belirleyen faktör

3. Türkiye ormanlarında en yaygın olan ağaç türü ()
5. Ormanların tahribi sonucunda ortaya çıkan bozkır ()
6. Mersin, zakkum, defne, kocayemiş, sandal ve keçiboynuzu gibi bodur ağaç ve çalılardan oluşan, daima yeşil kalan bitki örtüsü ()
8. Çöllerde hurma ve palmiye ağaçlarının bulunduğu alan ()
10. Orta kuşak karasal ikliminin yarı nemli sahalarında veya yüksek dağlarda görülen ve yaz boyu yeşil kalan ot toplulukları ()
11. Dünyada en çok Türkiye’de yayılış gösteren ve orman yangınlarına karşı hassas olan ağaç türü ()
12. Köyceğiz Gölü çevresinde yetişen endemik ağaç ()
16. Makilerin tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan cılız çalı topluluğu ()
20. Dünyada belli bir yöreye ait bitkiler ()

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir