Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Meb Yayınları / 10. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 93 Cevabı

10. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 93 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

10. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı 

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM:

1. Hak, hukuk, hürriyet, sorumluluk, adalet ve zulüm kavramlarını araştırınız.

 • Cevap:

HAK: Bir kişinin; isteyebileceği ileri sürebileceği kullanılabileceği toplumca ve kanunlarca tanınan yetkidir.

HUKUK: Toplumu düzenleyen, toplum içinde adaleti sağlayanhakları, yasaları konu alarak işleyen bilim dalıdır.

HÜRRİYET: İnsanların düşüncelerini özgürce ifade edip istediği şekilde fakat başkalarına zarar vermeyerek yaşamasıdır.

SORUMLULUK: Birey’ inözgür iradesiyle yaptığı davranışın sonucunu üstlenmesi.

ADALET: Hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına denir.

ZULÜM: Haksız muamele, adaletten ayrılma anlamına gelir.

2. Anayasada yer alan temel haklar ve hürriyetler ile kişinin ödev ve sorumluluklarını araştırınız.

Cevap:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda her kişinin belirtilen ve korunan hakları mevcuttur ve bu haklar değiştirilemez, elden alınamaz.
  Her insan doğumundan ölümüne kadar bu temel haklara sahiptir.
  Bu maddeleri birlikte öğrenelim;
  -Kişi dokunulmazlığı hakkı
  -Özel yaşamın gizliliği
  -Basın özgürlüğü
  -Sağlık hakkı
  -Yaşama hakkı
  -Konut dokunulmazlığı
  -Haberleşme özgürlüğü
  -Eğitim ve öğrenim hakkı
  -Seçme ve seçilme hakkı

Her ülkede vatandaşların yapması gereken birtakım görevler ve sorumluluklar vardır. Ülke genelinde yaşayan bu vatandaşlar bu görev ve sorumlulukları yerine getirdiğinde ülke huzuru sağlanmış olur. Bunlar şöyle sıralanabilir:

-Yasaların gerektirdiği kurallara uymak

-Vergi vermek

-Haklarını ve sorumluluklarını bilerek ona göre hareket etmek

-Seçme ve seçilme hakkını kullanmak

-Askere gitme görevini yerine getirmek

-Kanun ve toplum kurallarını benimseyerek bunlara saygılı olmak

-Demokrasi, özgürlük, eşitlik gibi kavramları benimseyerek bunlara uygun davranmak

-Diğer bireylere karşı saygı ve sevgi dolu olarak toplumun huzurunu bozmadan yaşamak

-Şiddetten uzak durup her zaman barışı savunmak

-Her türlü çıkarcılığa ve ayrımcılığa karşı çıkarak bu tarz davranışlardan uzak durmak

3. Anayasanın 24. maddesini araştırarak defterinize yazınız.

 • Cevap: Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve orta-öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

4. İnanç özgürlüğünün insan için önemini araştırınız.

 • Cevap: İslam dini din ve vicdan özgürlüğüne önem vermiştir. İnsanların kendi istedikleri dine mensup olmalarını özgür kılmıştır.Herkesin inancı kendinedir anlayışı vardır.

5. Toplumumuzda kul hakkı yemenin nasıl algılandığını yakın çevrenizden araştırınız.

 • Cevap: Toplumumuzda kul hakkı yemek günahtır ve doğru bir davranış değildir. Kul hakkı yiyen kişi toplumdan dışlanır, toplum tarafından ayıplanır. Toplumumuzda da kul hakkına örnek olarak; bir kişinin bir şeyini çalmak vb.

6. Nur suresinin 27-28, 30-31 ve 58-59. ayetlerinin meallerini defterinize yazınız.

 • Cevap:

Nur suresinin 27. Ayeti – Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir. Herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız.

Nur suresinin 28. Ayeti – Orada kimse bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size, “Geri dönün!” denilirse, hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah, yaptığınızı bilir.

Nur suresinin 29. Ayeti– İçinde kendinize ait bir şeylerin bulunduğu oturulmayan bir eve girmenizde herhangi bir sakınca yoktur. Allah, sizin açığa vurduklarınızı da, gizlediklerinizi de bilir.

Nur suresinin 30. Ayeti – (Resulüm!) Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdardır.

Nur suresinin 31. Ayeti – Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mümin kadınlar), ellerinin altında bulunan (köleleri), erkeklerden, kadına ihtiyacı kalmamış (cinsî güçten düşmüş)  hizmetçiler yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına ziynetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye, ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birden Allah’a tövbe ediniz ki, kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunan (köle ve cariyeleriniz) ve içinizden henüz erginlik çağına girmemiş olanlar, sabah namazından önce, öğleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza gireceklerinde) sizden üç defa izin istesinler. Bunlar mahrem halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında ne sizin için, ne de onlar için bir mahzur yoktur. (Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz.) İşte Allah, ayetlerini size böyle açıklar. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Nur suresinin 59. Ayeti – Sizden olan çocuklarınız erginlik çağına girdiklerinde, kendilerinden öncekiler (büyükleri) izin istedikleri gibi, onlar da izin istesinler. İşte Allah, ayetlerini size böyle açıklar. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir